Ewi

  Hej! Jag har pluggat till Grundskolelärare (yrkesexamen 4 år, uppsala universitet) och arbetat på mellanstadiet i 4 år nu. Jag har börjat tänka på att byta yrke och undrar vad man kan göra med min examen. Jag är intresserad av Hr eller annat. Har jag möjlighet att söka masterprogrammet i HR med min examen? Eller vad ska jag göra för att bli behörig? Finns det andra karriärvägar för mig med min examen?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  det finns ett antal yrkesroller/tjänster där de svenska arbetsgivare kräver "högskoleutbildning á minst 180 högskolepoäng", oavsett vad det är för utbildning, alltså oavsett innehåll eller inriktning i högskole-universitetsutbildningen. Några exempel på sådana jobb är: FolkbokföringshandläggareArbetsförmedlareUtredare på FKStudiestödsutredare på CSN. Klicka på yrkesnamnet så kommer du till beskrivningen av det yrket på sajten www.framtid.se som presenterar över 2.ooo olika yrken!
  Om du undrar om jobben som mer specifikt är knutna till lärarutbildningen men som inte finns inom just skolan, då tipsar jag om att du tittar på följande yrken:  AktivitetsinspiratörFritidsledare på ungdomscentra (som inte direkt är knutna till skolorna), Kolloledare, Medarbetare i ungdomsprojekt (t.ex de som jobbar med "hemmasittare"), Ungdomscoach.
  Alla de yrken som jag nämner i mitt svar hör, i Sverige, till yrken som är icke-reglerade. Alltså är det helt upp till varje arbetsgivare att bestämma vem som får jobbet. Så, du får gärna söka de jobben och även olika administrativa tjänster, det finns många olika typer av Administratörer.
  Sedan tänker jag på vidareutbildningar - om du vill läsa vidare för att bli speciallärare eller specialpedagog, eller sikta på att bli högskolelärare och/eller forskare (t.ex inom pedagogik, didaktik, undervisningsmetodik eller annat som har med undervisning att göra).
  Vad gäler HR-jobben, som även de är i Sverige icke-reglerade men vår erfarenhet säger att det är mycket svårt att få jobb inom HR (många söker till varje tjänst). Och speciellt svårt är det att få sitt första jobb inom HR. Även om man har examen från personalvetarprogrammet + master så tvingas många jobba med annat än HR eller börja med praktik med förhoppningen om att praktik kan leda till anställning. Man kan givetvis hoppas att sommarjobb eller kort vikariat kan leda till en fast-anställning. Någon utbildning på avancerad nivå, t.ex magister- eller masterprogrammet som har med HR att göra är jag rädd att du är obehörig till. Du får givetvis titta på hur behörighetskraven är formulerade just inför de programmen som du vill komma in på, men min erfarenhet säger att lärarutbildningar förbereder inte inför utbildningar på avancerad nivå inom HR. 

  Titta gärna lite närmare på yrken inom Administration. Det finns många olika typer av administratörer och många olika varianter på handläggare som även de är ofta också en variant på en "administratör".
  Exempel på yrken/tjänster/yrkesroller - snabblänkarna finns nedan: 
  Utbildningsadministratör
  Löneadministratör
  Distributionsadministratör
  Systemadministratör
  Databasadministratör
  Projektadministratör
  Ekonomihandläggare
  inkassohandläggare
  Biståndshandläggare
  Klienthandläggare
  Arbetsmarknadshandläggare
  Antagningshandläggare

  Vad gäller HR-jobben, så efterfrågar arbetsgivare mycket goda kunskaper i Arbetsrättsliga frågor, så studier på universitet inom arbetsrätt är mer eller mindre ett måste om man vill jobba inom HR. Minimikravet som man ser i annonser om jobben som HR-administratör är gymnasiekompetens /och då helst från Handels-och admin.programmet eller Ekonomiprogrammet t.ex från inriktning Juridik inom Ekonomiprogrammet/ men i praktiken är det få som får sådana jobb utan någon form av eftergymnasial utbildning inom "personalhantering", t.ex examen från Personalvetarprogrammet på universitetet. Men även med en sådan examen så är det inte alls självklart att få ngt jobb inom HR. Ibland är det mycket svårt att även få en praktikplats. Saken är den att arbetsgivare (i alla fall de seriösa arbetsgivare) låter inte folk "jobba gratis" (vara praktikanter) i andra fall än när praktik inom inom utbildningen eller om Arbetsförmedlingen beviljade arbetspraktik (då är hen som är praktikant försäkrad). Skulle man komma "direkt från gatan" och vill jobba gratis för att visa upp sig ("visa framfötterna") i förhoppningen om att senare få anställning, så säger de seriösa arbetsgivare Nej till sådana förfrågningar. 
  För dig blir svårigheten den att du är utbildad lärare och Arbetsförmedlingen kommer ej bevilja dig arbetspraktik (för att du kan få jobb som lärare, det är lärarbrist). 
  Skulle du komma in på Personalvetarprogrammet, så är de flesta sådana program 3-åriga. Om du tagit studiemedel i fyra år, har du i så fall 2 år kvar med studiemedel på eftergymnasial nivå. Planera i så fall på hur du ska ha råd att läsa sista året utan studiemedel. Sedan är det, som sagt, inte alls självklart att få ngt jobb inom HR, oavsett vilken utbildning man skaffar sig. Vill du ändå försöka, så läs så mycket inom personalrättsliga frågor (Arbetsrätt, som reglerar juridik "bakom" anställningarna).
  Hoppas någonting i mitt svar blir till hjälp!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga