1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej!
  det stämmer att på 8 av gymnasieskolans 12 yrkesprogram kommer programplaner (Programstruktur) att ändras. På 7 av de yrkesprogrammet träder ändringarna i kraft från 1juli 2021, men på ett av programmen, FT (fordons- och transprortprogrammet) träder ändringarna i kraft redan nu till hösten, alltså från 1 juli 2020.

  Ang. förändringarna i programstrukturen för fordons- och transportprogrammet.

   

  På länken nedan hittar man info om den nya programstrukturen för fordons- och transportprogrammet som ska börja tillämpas från och med den 1 juli 2020: https://skolfs-service.skolverket.se/api/v1/download/andringsforfattning/2020:19

   

  Om du har fler frågor om detaljer kring införande av de nya programplanerna, är du välkommen att kontakta Skolverkets upplysningstjänst på 08-527 332 00.

   

  Med vänlig hälsning

  ANNA

  Fler Hänvisningar/Lästips:
  skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna
   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga