Tove
  Jag har fått frågor om att byta mellan skolformer, och jag kan inte hitta någonting. Det går att byta från "vanlig" skola till särskola/gymnasiesärskola, men funkar det åt andra hållet? Kan man byta från gymnasiesärskola till gymnasieskola, och kan man söka gymnasieskola om man gått grundsärskola? De verkar ha lite olika läraoplaner och lite olika betygssystem.

  1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Tove,
  gymnasieskolans nationella program kan inte, enligt vad jag vet, anta elever som läste på grundsärskola. Anledningen är att de är obehöriga. För behörighet till ett nationellt gymnasieprogram måste man uppfylla kraven och minimikravet är 8 godkända betyg från grundskolan. Men om eleven var felplacerad och skulle egentligen läst på en "vanlig" grundskola, så kanske kan eleven få betygen genom prövningar och på så sätt kvalificera sig till "vanlig" gymnasieskola.

  2 av Introduktionsprogrammen (IM) kan i vissa fall ta emot elever som har sin tidigare utbildning från grundsärskolan; det är följande IM -  Yrkesintroduktion & Indivuellt alternativ. Hemkommunen har ansvar. Hänvisning: 17 kap §16 i Skollagen.

  Fler hänvisningar: det finns relevant information bl.a på skolverket.se/regler-och-ansvar om att byta skolform på försök: Att byta skolform på försök är en stor förändring för eleven. Därför ska nya placeringar på försök göras restriktivt.
  Och på skolverket.se/regler-och-ansvar/allmanna-råd - lite längre ner på sidan där kan man ladda hem eller beställa allmänna råd om "Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt urval till gymnasiesärskolans nationella program".

  • : Tack, det var ungefär det jag misstänkte!
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga