sara 36 år
  jag läser 2 kurser i hermodsskolan på distans. de är företagsekoomi 50% och iköp1 50%
  när jag asökar till CSn för att få bidrag , beslut är jag kan inte få bidrag eftersom det måste läsa minst 50 % och totalt boäng mäste bli 200

  men jag läser mist 50% och totalt boäng för 2 kurser är 200 . de börjar på samma datum och slutar på samma datum... kan mågon förklara vad är det? och vad kan göra.


  jag har andra frågan om att jag asökar till CSN om unevirsitet i UK på distans . de svar att om denna unevirsitet att är godkän att få bidrag och lån ; mi fråga nu att bidrag och låna är det samma när studera på disnas????

  de sa att för att betala avgiftsudervisning , måste ansöka om merkostnadslån ,,
  jag vet att man måste tillbaka låna men måste tillbaka merkostnadslåna också????????????????

  1 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Sara,

  om jag förstår det rätt så har du två olika frågor. Första fråga gäller dina nuvarande studier i Sverige på komvux.

  Den andra fråga gäller dina blivande studier i utlandet. Du frågar om du måste betala tillbaka "merkostnadslån" och svar är Ja, Lån är per definition någonting som man betalar tillbaka. Det är "bidrag" som man inte behöver betala tillbaka. Det man lånar, det måste sedan betalas tillbaka.

  Och nu tillbaka till fråga nr.1 - om dina studier på komvux. CSN ränkar "vecka för vecka" och man har rätt att ha studiemedel endast för studier under "hela veckor", det är för det första. Till exempel om du läser i 19 veckor och 4 dagar, då får du bara Studiemedel för 19 veckor men inte för de där "fyra dagar", för att det måste vara 5 studiedagar under varje vecka.

  Heltidsstudier är = 20 gymnasiepoäng per vecka.

  Halvtidsstudier är = 10 gymnasiepoäng per vecka.

  Företagsekonomi ... varje gymnasiekurs inom det ämne är på 100 poäng; kursen Inköp1 är lika stor. De två kurser är på sammanlagt 200 poäng. Du bör klara båda kurser på sammanlagt 20 veckor, då blir det halvtidsstudier och borde i så fall ha rätt till halva studiemedel (halva bidragsdel och så får du, om du vill, låna 50% av det som man får låna när man läser på heltid). Att låna är frivilligt.

  Se vilket datum kurerna börjar och vilket datum de slutar. Det kanske har blivit fel i ngt. datum?

  Det du kan göra är att be om hjälp på komvux i den kommunen där du är folkbokförd. Du kan också be din distansskola om hjälp men jag tror de kommer hänvisa dig till komvux (vuxenutbildningen).

  Du kan börja med att ringa till CSN, se kontaktuppgifter nedan:
  och fråga vad problemet är. Det kanske är ett enkelt missförstånd och ni löser det per telefon imorgon.

  Hälsningar

  Mikael SYV

   

  • sara vad om frågan om ma läsar på distans utomland på 100% ; kan få bidrag och lån som vanligt eller ej????
  • Milla läs gärna på http://www.csn.se/utomlands och om ngt. är oklart, ring till CNS (eller skicka mail till dem). CSN vill veta exakt VILKEN UTBILDNING och i VILKET LAND du kommer att läsa för att det är inte alla utbildningar utomlands som ger rätt till studiemedel.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga