Emma 15 år
  Finns det några andra sätt att komma in på ett nationellt program än via Introduktionsprogram om man har ett funktionshinder? Ett hinder som gör att man kanske aldrig kommer att klara alla av de tre viktigaste ämnena svenska, engelska och matte? Finns det några skolor med program som gör undantag, t ex där man ju kommer in med antagningsprov som bekräftar att man är "rätt" för programmet, jag tänker på det Estetiska programmet. Finns det alltså någon kvot-grupp i antagningen för de som aldrig kommer att klara grundskolematten pga funktionshinder och man har en npf diagnos? Tänker Stockholmsområdet.
  • Anna

   Är det Inriktning MUSIK eller BILD-och formgivning på estetiska programmet som du vill komma in på? Eller kanske någon av de andra inriktningar? Och i vilken kommun (del av Sverige) som du kan läsa på gymnasiet i? Detta frågar jag för att se om någon gymnasieskola kommer erbjuda IMV (över huvudet taget). Gymnasieplatser för obehöriga till nationella programmen är "kommunens sak att lösa" (alltså utbildningsförvaltningen i den kommunen där du är folkbokförd får komma med någon lösning, men det kan tyvärr bli en lösning som du inte i första hand skulle välja, om du fick välja fritt).

  • Milla

   Fick idag svar från Fryshusets gymnasieskola: de skriver att du är välkommen att söka till Ind.alternativ se info på fryshuset.se/IA

  • Emma

   Tack! Skönt att veta. 

  • Milla vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Läs alla kommentarer

  3 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Problemet är att gymnasieskola har som mål att ge eleverna Examensbevis och det blir omöjligt utan godkända betyg i svenska, eng och matte. Du frågar om undantag, och för det finns inte reglerna- så vänd dig till utbildningsförvaltningen på kommunen- be att de köper plats på en folkhögskola, eller föreslår ngn annan lösning.

  • Emma

   Tack för svaret!
    

   Jag såg ett annat svar här (syv Malin) då det gäller engelska, det stod så här: Platserna på IMV och IMY kan vara få och svåra att komma in på, tyvärr. Så, jag ser ännu en möjlighet att söka till nationella program och be om dispens från kravet att ha godkänt betyg i engelska, vilket kan beviljas av rektorn på gymnasieskolan dit eleven söker. Enl.reglerna får dispens beviljas om eleven ej har läst engelska under alla de åren som man brukar läsa eng i Sverige på grundskolan. (Man kanske kan testa i varje fall med dispens när det gäller matte, eller är det waste of time? )

   Och, om man får en plats på IMV trots allt, får man hänga kvar där i alla tre år, även om man inte klarar matten? Såg någonstans att man helst ska vara klar inom ett år med det man saknar från grundskolan...  Saknar info om vad som egentligen händer på Introduktionsprogrammen.  
    

   tack för tips om folkhögskola. Verkar bäst, men man måste ju vara 18 ?

  • Anna Just Engelska har särställning, alltså är "speciellt" med just Engelska: exempel - eleven kom till Sverige när hen var 13 år gammal och i sitt hemland inte läst engelska, över huvudet taget. Eleven börjar läsa svenska och engelska samtidigt och ska då på 2 år lära sig både inom svenska och inom engelska det som andra lever lärt sig på många år. Eleven uppnår godkänt betyg i svenska, vilket är kravet för alla Introduktionsprogram, förutom individuellt val och Yrkesintroduktion, men inte i engelska men eleven är mycket duktig och prognosen är att hen uppnår godkänt betyg i engelska grund inom max ett år på gymnasiet och sedan ska även läsa ikapp Gymnasie-engelska. Det är i detta fallet som det är befogat att rektor på gymnasiet beviljar undantag (dispens) från kravet för godkänt betyg i engelska. Tanken här är att matematik läser eleverna i alla länder, om de går i skola. Svenska kan man inte bevilja undantag ifrån pga det är undervisningsspråk, men engelska läses inte i skolorna i alla länder och det är inte omöjligt att läsa andra ämnen på gymnasiet med bra resultat om man inte kan engelska, men för gymnasieexamen krävs det godkänt betyg i minst första gymnasiekurs i engelska. ... Angående åldersgräns på folkhögsklorna: ja, om man söker på egen hand (utan Utbildningförvaltningen och Kurator "i ryggen") då ska man vara 18 år men om kommunen köper plats speciell för den eleven då kan man vara yngre. Det är en speciell lösning som man ska "ta" med kommunen/utbildningsförvaltningen i den kommunen där eleven är folkbokförd.
  • Emma

   Hej, tack för era svar!

   Kanske ska man inte på rak arm säga att man inte klarar matten. Men vad jag förstått har man chans att komma in på programinriktat Introduktionsprogram mot Estet, när man inte har godkänt i matte från grundskolan. Är det då meritvärde plus arbetsprover man ansöker på precis som alla andra (dvs om arbetsprover efterfrågas) eller ska man ha kurator, rektor m fl i ryggen också?  Eller bara ska man bara ha dem i ryggen? Kommer gymnasieskolan man sökt fråga: Finns chans att eleven klarar grundskolematten på ett år?  Om inte, har de rätt att neka en att komma in? Trots fina arbetsprover. 

  • Anna Gymnasieskolans "uppgift" (vad gäller studier på de nationella programmen) är att eleverna uppnår kraven och får ut examensbevis och där ingår bland annat ha godkänt betyg i första gymnasiekurs - matematik 1. På estetiska progrmamet är det mellansvår kurs matte 1b som ingår som obligatorisk och utan godkänt betyg i den kan man inte få ut examensbevis och med det inte blir behörig till eftergymnasiala ubildningar. Vad ska du göra efter gymnasiet om du inte blir behörig till eftergymnasiala utbildningar? Ska du söka jobb, vilka jobb i så fall? Platserna på IMV mot högskoleförberedande gymnasieprogram brukar vara mycket få (kanske max 10% av de vanliga plaserna...) och konkurrensen kan bli mycket hård. Antagning kan gå olika till - på olika gymnasieskolorna; på vissa skolor krävs inte göra arbetsproverna, på andra - krävs att man är godkänt på arbetsprovet. Det är omöjligt att ge ett generellt svar på det sättet som frågan ställs (vad jag än skulle svara så kan det finnas exempel på att det går till på annat sätt på någon av gymnasieskolorna). Att ha kurator och rektor "i ryggen" kan aldrig skada, så prata gärna med dem och be om hjälp till att lösa situationen på det sättet som blir bäst för dig (inom det som är möjligt/tillåtet). Lycka till!
  Läs alla kommentarer
  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, jag vet inte vilken inriktning på ES som du vill komma in på. Och det kan vara viktigt att veta. T.ex finns det i Stockholm 22 gymnasieskolor som erbjuder ES med olika inriktningar. 12 av dem erbjuder inriktning Estetik&Media13 av dem erbjuder Bild- och form på ES och 5 - dans och 10 - musik och 7 - inriktning Teater.

  Saken är den att på ES läser man inriktning redan från år1 (till skillnad mot andra program på gymnasieskolorna där inriktning läses oftast från år2).
  För att försöka svara på din fråga måste man bl.a veta Vilken inriktning på ES som du är intresserad av och då kan man se om någon skola inom pendlingsavstånd från där du bor som har för avsikt att erbjuda några platser på IMV (det är inte säkert att någon sådan möjlighet kommer att finnas, över huvudet taget, i alla fall kanske inom inom pendlingsavstånd från där du bor).
  Annars är det så att frågan om gymnasiestudier för obehöriga till de nationella programmen är en fråga till utbildningsförvaltningen i den kommunen där eleven är folkbokförd. Är eleven inte behörig till de nationella programmen, kan hen tyvärr, ej fritt välja vilken skola och utbildning hen söker till, utan man blir mer eller mindre "placerad" på någon utbildning och det behöver inte bli en utbildning som eleven egentligen vill gå (tyvärr ser det ofta ut på det sättet). När en obehörig till gymnasiet elev "söker" till gymnasiet, så är det "intresseanmälan" eller ett "önskemål" som hen lämnar in. Sedan behöver det tyvärr inte nödvändigtvis bli så att önskemål blir uppfyllt. "Någon plats någonstans" bör eleven rimligtvis få, men går ej på förhand garantera vad lösningen blir.

  • Emma

   Tack!
   Det gäller inriktning: Bild och Form i Stockholm.  Arbetsprover är jag inte orolig för, men det är meritvärde antar jag som gäller på de flesta IMV mot estet, eftersom konkurrensen tydligen är hård? Alternativet att börja på Folkhögskola tidigt finns förstår jag, (tack för tips) men om de flesta är äldre, hur kommer man att passa in i utbildningen där? Många säger att jag är som klippt och skuren för Estet: Bild och form, och kommer att gå långt. Det ska alltså ta slut här, pga nians matte? Tänker att man lär sig så mycket man kan på gymnasiet, och om det inte går vägen med matten kan man söka till folkhögskola vid 18.

    

  • Anna

   Det finns också IMA, individuellt alternativ - där utbildning individuellt anpassas utifrån varje elevens förmågor och önskemål. Platserna på den utbildningen är mycket dyra och svårt få kommunen att placera eleven på den utbildningen, men man kan alltid försöka.
   Är det bara matten som du riskerar få F i eller några andra ämnen också - från grundskolan? Vad säger SYV-en på din skola? Har du pratat med kuratorn? Vad tycker dina vårdnadshavare?

  • Emma Ja, tror vi tänker försöka med IMA om det blir fler F. Föräldrarna hörde med Fryshuset med IMA mot estet: bild och form, med det var främst för elever med autism, och det blir sällan plats för andra elever. Syv på skolan har talat om yrkesutbildningar som florist, frisör och jobb med djur. Föräldrarna kollar upp folkhögskolor också, men stöttar att jag vill gå bild och form.
  • Anna

   Folkhögskolorna får inte betalt för att ge utbildning till någon som är under 18 år därför kommer de inte ta in i annat fall än om utbildningsförvaltningen specifikt KÖPER plats för en elev. Åldersskillnad: någon eller några studerande som är 16 år behöver inte skilja sig så mycket mognadsmässigt från de som är 18-19 år... så det är inte inte här problemet ligger varför folkhögskolorna inte tar in yngre personer utan just i betalningen (det kostar att ge utbildning och de får inte kompensation för de som är under 18 år). Jag tror inte det blir svårt att hitta en folkhögskola som vill sälja platsen till kommunen och ta emot en 16årig elev, utan det är utbildningsförvaltningens vilja (och budget) i att köpa plats (alltså betala för utbildning) som blir ett problem. Det är billigare för kommunen att placera på IMV mot ett yrkesprogram än att köpa plats på en folkhögskola, men man kan alltid fråga om det och hoppas på en bra lösning. Lycka till!

  • Anna

   Angående yrkesprogrammen så kanske det inte är så dumt att ta och kika på - t.ex inritning TextildesignHantverksprogrammet, som i Stockholm ges endast på ST.eriks-gymnasium - skolan som har öppet hus 4 maj 2021. tips! delta i skolans öppet hus och se om du skulle vara intresserad av IMV mot HV/textildesign (vet dock inte om det kommer finnas någon plats på IMV till just den utbildningen).

  Läs alla kommentarer
  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan!
  fick idag svar om att Snitz-gymnasium i Stockholm kommer

  erbjuda IMVES (alltså programinriktat val mot estetiska programmet) i blivande åk 1 (alltså från höstterminen 2021) i mån av plats.
   

  • Emma

   Hej! Tack. Såg i en film de presenterade  Snitz gymnasium i att det var viktig att man satte Snitz främst, som förstahandsval. Är det sedan meritvärdet de går på?  Inte elever med störst behov antar jag, men de som inte har, men  kan uppnå (hur kan grundskolan egentligen intyga det)  gymnasiebehörighet   inom ett år?   Undrar så hur själva urvalet går till när  det gäller programinriktat val på Introduktionsprogram...

  • Mikael Ställ den frågan till Gymnasieantagningen.

  Frågor och svar

  • Malte 21 år

   Utbildningar till djurskyddsinspektör?

   Hej, jag skulle vilja jobba som djurskyddsinspektör i framtiden. Har läst en del på nätet, har tagit reda på att utbildning krävs för yrket men det är lite oklart vad exakt man behöver för något. Har sett att etologi, zoologi är...

   Anna SYV: Hej Malte,Vill man bli djurskyddshandläggare/djursjydsinspektör, behöver man utbildning och erfarenhet som ger kunskap om djurskyddslagstiftningen, om hur man bedömer i fall... Läs hela svaret
  • Zoe 20 år

   Urvalsgrupp om man får grundläggande behörighet från komvux?

   Hej! Jag läste igenom några frågor här om urvalsgrupper men vet fortfarande inte specifikt var jag faller in. Jag har läst alla kurser förutom två på gymnasieskola, och resten på komvux. Jag tolkar det som att jag tillhör BII, men jag har...

   Anna SYV: Hej Zoe,yrkesexamen som har kompletterat för grundläggande behörighet - tillhör enligt informationen på antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/platsfordelning-och-urval till urvalsgruppen BI, direktgruppen.
  • Tim 50 år

   Förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl?

   Hej! som rubriken lyder undrar jag vad som gäller om man vill söka förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl (gäller ansökan till en svensk högskoleutbildning). Tusen tack för all hjälp som ni kan bistå med! Tim V.

   Daniel Larsson: Hej Tim!”Förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl” innebär att en sökande som under sin skolgång har haft försvårande... Läs hela svaret
  • Karoline 30 år

   Tänker jag rätt kring samlat betygsdokument?

   Jag har en elev som läst gymnasiet och gick ut gymnasiet med samlat betygsdokument (2008). Totala poängen är 2450 och icke godkända 600 så godkända är totalt 1850p. Godkänt i Svenska A,B,C och Matte A,B, Engelska A,B Samhällskunskap A, Historia A, Naturkunskap A, Idrott och hälsa A,B. Tänker...

   Peter SYV: Hej Karoline,utgå ifrån informationen på antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/slutbetyg-fore-2010/grundlaggande-behorighet och där står det bl.a att Samlat betygsdokument... Läs hela svaret
  • Emma 19 år

   vilka betyg söker jag med efter basår?

   Hej, jag går ekonomiprogrammet men vill arbeta inom vården i framtiden. Jag behöver därför gå ett naturvetenskapligt basår på högskola/komvux. Vilka betyg är det jag söker in med efter ett basår på universitetet?

   Peter SYV: Hej Emma,efter ett basår på universitetet söker du till en svensk högskole-/universitetsutbildning med det meritvärde du har från ditt examensbevis från gymnasiet men du... Läs hela svaret
  • Mohammed 38 år

   Engelska 6 = IlETS?

   Hej! Jag har master från mitt hemland och och den är validerat i Sverige samt engelska 6 från Sverige, nu tänker jag läsa vidare till PHD i ett europeisk land. För att kunna göra det, jag måste har ett intyg som visar att jag har bra kunskap på engelska språket, kunskaperna ska motsvarar...

   Peter SYV: Hej Mohammed!testet som du skriver om i din fråga finns i flera varianter. Jag gissar på att det är det högre Academic variant du behöver. Testet kan ge upp till max 9 poäng (från o till 9 poäng).... Läs hela svaret
  • Selma 18 år

   Vad motsvarar IB matematik ämnena i merit?

   Jag vill gå på chalmers bioteknik bachelorprogram, då behöver man matematik 4. Vilken IB matematik behöver jag läsa för att kunna få 1 merit poäng för matematik 5. Jag pluggar just nu Math AA HL, men det är lite för svårt och tänkte byta till Math AA SL men är osäker om det räknas som matematik 5.

   Peter SYV: Hej Selma,på antagning.se/sv/dina-betyg/international-baccalaureate/ib-examen-2021-och-framat/sarskild-behorighet ser du motsvrigheter mellan IB-kurser och "vanliga svenska" gymnasiekurser för... Läs hela svaret
  • Cathrine 55 år

   Utbildning 1989 ?

   Jag läste Barnskötare inom barnomsorg och allmän fritidsverksamhet 40 v år 1989. Utbildningen var sån att man läste in den snabbare. Den ska motsvara Barnskötare inom barnomsorg och allmän fritidsverksamhet gymnasieutbildning. Den informationen fick vi då utbildningen startade. När jag ser...

   Anna SYV: Hej Cathrine,p g a Undersköterska är ett av många icke-reglerade yrken, då är det inte ett krav att ha gymnasieexamen, utan man kan läsa just de yrkesspecifika komvux-kurserna mot yrket eller t o m få... Läs hela svaret
  • Julia 21 år

   Studieuppehåll?

   Hej, jag skulle egentligen åkt iväg för att jobba som au pair i 1-2 år nu till sommaren men pga corona lär det nog inte gå. Därför funderar jag på att börja plugga på universitet istället till hösten men jag undrar hur möjligheterna ser ut ifall jag skulle vilja åka iväg som au pair kanske nästa...

   Anna SYV: Hej Julia,om du påbörjar dina studier på ett program på en svensk högskola eller universitet men behöver ta uppehåll i dina studier kan du ansöka om uppehåll med Platsgaranti, se information... Läs hela svaret
  • Sara 23 år

   Kan jag ta bort ämnen i gymnasieexamen?

   Hej. Jag har räknat mina antagningspoäng och det har kommit upp till omkring 3.100 gymmasie poäng. Jag har gymnasieexamen från frisör utbildning som jag har fått 2.600 plus några extra ämne som jag pluggar nu i komvux(grundläggande behörighet och lite extra) och jag kommer upp till många...

   Anna SYV: Hej Sara,det du kan göra är följande:- gör högskoleprovet- se om du vill söka till folkhögskolans allmänna kurser (där du på ett år kan få ut omdöme... Läs hela svaret
  • Sirina 18 år

   Går estet men vill bli läkare?

   Hej! Jag går nu första året estetprogram men jag vill bli läkare efter gymnasiet. I min skola kan jag lägga till alla kurser som jag behöver (biologi2, matte4, kemi2, fysik2) . Jag tänkte att jag kan fokusera på dessa ämnen som jag behöver...

   Julia SYV: Hej Sirina,om du får mycket högt resultat på högskoleprovet, kan du med lågt meritvärde komma in, i HP-urvalet. Men i Betygsurvalet (BI) konkurrerar du med ditt meritvärde och där... Läs hela svaret
  • Anonym 23 år

   att bli yrkeslärare?

   Hej! Jag har kollat lite runt och undrar hur det fungerar med att bli yrkeslärare? som jag har förstått så räcker det med en lärarutbildning och några års erfarenheter, sedan söka till jobbet?

   Julia SYV: Hej!För att bli behörig yrkeslärare behöver du få ut en Yrkeslärarexamen, på 90 högskolepoäng som motsvarar tre terminers heltidsstudier på högskolenivå men ofta ges... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga