Emma 16 år
  Finns det några andra sätt att komma in på ett nationellt program än via Introduktionsprogram om man har ett funktionshinder? Ett hinder som gör att man kanske aldrig kommer att klara alla av de tre viktigaste ämnena svenska, engelska och matte? Finns det några skolor med program som gör undantag, t ex där man ju kommer in med antagningsprov som bekräftar att man är "rätt" för programmet, jag tänker på det Estetiska programmet. Finns det alltså någon kvot-grupp i antagningen för de som aldrig kommer att klara grundskolematten pga funktionshinder och man har en npf diagnos? Tänker Stockholmsområdet.
  • Anna

   Är det Inriktning MUSIK eller BILD-och formgivning på estetiska programmet som du vill komma in på? Eller kanske någon av de andra inriktningar? Och i vilken kommun (del av Sverige) som du kan läsa på gymnasiet i? Detta frågar jag för att se om någon gymnasieskola kommer erbjuda IMV (över huvudet taget). Gymnasieplatser för obehöriga till nationella programmen är "kommunens sak att lösa" (alltså utbildningsförvaltningen i den kommunen där du är folkbokförd får komma med någon lösning, men det kan tyvärr bli en lösning som du inte i första hand skulle välja, om du fick välja fritt).

  • Milla

   Fick idag svar från Fryshusets gymnasieskola: de skriver att du är välkommen att söka till Ind.alternativ se info på fryshuset.se/IA

  • Emma

   Tack! Skönt att veta. 

  • Milla vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Läs alla kommentarer

  3 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  Problemet är att gymnasieskola har som mål att ge eleverna Examensbevis och det blir omöjligt utan godkända betyg i svenska, eng och matte. Du frågar om undantag, och för det finns inte reglerna- så vänd dig till utbildningsförvaltningen på kommunen- be att de köper plats på en folkhögskola, eller föreslår ngn annan lösning.

  • Emma

   Tack för svaret!
    

   Jag såg ett annat svar här (syv Malin) då det gäller engelska, det stod så här: Platserna på IMV och IMY kan vara få och svåra att komma in på, tyvärr. Så, jag ser ännu en möjlighet att söka till nationella program och be om dispens från kravet att ha godkänt betyg i engelska, vilket kan beviljas av rektorn på gymnasieskolan dit eleven söker. Enl.reglerna får dispens beviljas om eleven ej har läst engelska under alla de åren som man brukar läsa eng i Sverige på grundskolan. (Man kanske kan testa i varje fall med dispens när det gäller matte, eller är det waste of time? )

   Och, om man får en plats på IMV trots allt, får man hänga kvar där i alla tre år, även om man inte klarar matten? Såg någonstans att man helst ska vara klar inom ett år med det man saknar från grundskolan...  Saknar info om vad som egentligen händer på Introduktionsprogrammen.  
    

   tack för tips om folkhögskola. Verkar bäst, men man måste ju vara 18 ?

  • Anna Just Engelska har särställning, alltså är "speciellt" med just Engelska: exempel - eleven kom till Sverige när hen var 13 år gammal och i sitt hemland inte läst engelska, över huvudet taget. Eleven börjar läsa svenska och engelska samtidigt och ska då på 2 år lära sig både inom svenska och inom engelska det som andra lever lärt sig på många år. Eleven uppnår godkänt betyg i svenska, vilket är kravet för alla Introduktionsprogram, förutom individuellt val och Yrkesintroduktion, men inte i engelska men eleven är mycket duktig och prognosen är att hen uppnår godkänt betyg i engelska grund inom max ett år på gymnasiet och sedan ska även läsa ikapp Gymnasie-engelska. Det är i detta fallet som det är befogat att rektor på gymnasiet beviljar undantag (dispens) från kravet för godkänt betyg i engelska. Tanken här är att matematik läser eleverna i alla länder, om de går i skola. Svenska kan man inte bevilja undantag ifrån pga det är undervisningsspråk, men engelska läses inte i skolorna i alla länder och det är inte omöjligt att läsa andra ämnen på gymnasiet med bra resultat om man inte kan engelska, men för gymnasieexamen krävs det godkänt betyg i minst första gymnasiekurs i engelska. ... Angående åldersgräns på folkhögsklorna: ja, om man söker på egen hand (utan Utbildningförvaltningen och Kurator "i ryggen") då ska man vara 18 år men om kommunen köper plats speciell för den eleven då kan man vara yngre. Det är en speciell lösning som man ska "ta" med kommunen/utbildningsförvaltningen i den kommunen där eleven är folkbokförd.
  • Emma

   Hej, tack för era svar!

   Kanske ska man inte på rak arm säga att man inte klarar matten. Men vad jag förstått har man chans att komma in på programinriktat Introduktionsprogram mot Estet, när man inte har godkänt i matte från grundskolan. Är det då meritvärde plus arbetsprover man ansöker på precis som alla andra (dvs om arbetsprover efterfrågas) eller ska man ha kurator, rektor m fl i ryggen också?  Eller bara ska man bara ha dem i ryggen? Kommer gymnasieskolan man sökt fråga: Finns chans att eleven klarar grundskolematten på ett år?  Om inte, har de rätt att neka en att komma in? Trots fina arbetsprover. 

  • Anna Gymnasieskolans "uppgift" (vad gäller studier på de nationella programmen) är att eleverna uppnår kraven och får ut examensbevis och där ingår bland annat ha godkänt betyg i första gymnasiekurs - matematik 1. På estetiska progrmamet är det mellansvår kurs matte 1b som ingår som obligatorisk och utan godkänt betyg i den kan man inte få ut examensbevis och med det inte blir behörig till eftergymnasiala ubildningar. Vad ska du göra efter gymnasiet om du inte blir behörig till eftergymnasiala utbildningar? Ska du söka jobb, vilka jobb i så fall? Platserna på IMV mot högskoleförberedande gymnasieprogram brukar vara mycket få (kanske max 10% av de vanliga plaserna...) och konkurrensen kan bli mycket hård. Antagning kan gå olika till - på olika gymnasieskolorna; på vissa skolor krävs inte göra arbetsproverna, på andra - krävs att man är godkänt på arbetsprovet. Det är omöjligt att ge ett generellt svar på det sättet som frågan ställs (vad jag än skulle svara så kan det finnas exempel på att det går till på annat sätt på någon av gymnasieskolorna). Att ha kurator och rektor "i ryggen" kan aldrig skada, så prata gärna med dem och be om hjälp till att lösa situationen på det sättet som blir bäst för dig (inom det som är möjligt/tillåtet). Lycka till!
  Läs alla kommentarer
  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej, jag vet inte vilken inriktning på ES som du vill komma in på. Och det kan vara viktigt att veta. T.ex finns det i Stockholm 22 gymnasieskolor som erbjuder ES med olika inriktningar. 12 av dem erbjuder inriktning Estetik&Media13 av dem erbjuder Bild- och form på ES och 5 - dans och 10 - musik och 7 - inriktning Teater.

  Saken är den att på ES läser man inriktning redan från år1 (till skillnad mot andra program på gymnasieskolorna där inriktning läses oftast från år2).
  För att försöka svara på din fråga måste man bl.a veta Vilken inriktning på ES som du är intresserad av och då kan man se om någon skola inom pendlingsavstånd från där du bor som har för avsikt att erbjuda några platser på IMV (det är inte säkert att någon sådan möjlighet kommer att finnas, över huvudet taget, i alla fall kanske inom inom pendlingsavstånd från där du bor).
  Annars är det så att frågan om gymnasiestudier för obehöriga till de nationella programmen är en fråga till utbildningsförvaltningen i den kommunen där eleven är folkbokförd. Är eleven inte behörig till de nationella programmen, kan hen tyvärr, ej fritt välja vilken skola och utbildning hen söker till, utan man blir mer eller mindre "placerad" på någon utbildning och det behöver inte bli en utbildning som eleven egentligen vill gå (tyvärr ser det ofta ut på det sättet). När en obehörig till gymnasiet elev "söker" till gymnasiet, så är det "intresseanmälan" eller ett "önskemål" som hen lämnar in. Sedan behöver det tyvärr inte nödvändigtvis bli så att önskemål blir uppfyllt. "Någon plats någonstans" bör eleven rimligtvis få, men går ej på förhand garantera vad lösningen blir.

  • Emma

   Tack!
   Det gäller inriktning: Bild och Form i Stockholm.  Arbetsprover är jag inte orolig för, men det är meritvärde antar jag som gäller på de flesta IMV mot estet, eftersom konkurrensen tydligen är hård? Alternativet att börja på Folkhögskola tidigt finns förstår jag, (tack för tips) men om de flesta är äldre, hur kommer man att passa in i utbildningen där? Många säger att jag är som klippt och skuren för Estet: Bild och form, och kommer att gå långt. Det ska alltså ta slut här, pga nians matte? Tänker att man lär sig så mycket man kan på gymnasiet, och om det inte går vägen med matten kan man söka till folkhögskola vid 18.

    

  • Anna

   Det finns också IMA, individuellt alternativ - där utbildning individuellt anpassas utifrån varje elevens förmågor och önskemål. Platserna på den utbildningen är mycket dyra och svårt få kommunen att placera eleven på den utbildningen, men man kan alltid försöka.
   Är det bara matten som du riskerar få F i eller några andra ämnen också - från grundskolan? Vad säger SYV-en på din skola? Har du pratat med kuratorn? Vad tycker dina vårdnadshavare?

  • Emma Ja, tror vi tänker försöka med IMA om det blir fler F. Föräldrarna hörde med Fryshuset med IMA mot estet: bild och form, med det var främst för elever med autism, och det blir sällan plats för andra elever. Syv på skolan har talat om yrkesutbildningar som florist, frisör och jobb med djur. Föräldrarna kollar upp folkhögskolor också, men stöttar att jag vill gå bild och form.
  • Anna

   Folkhögskolorna får inte betalt för att ge utbildning till någon som är under 18 år därför kommer de inte ta in i annat fall än om utbildningsförvaltningen specifikt KÖPER plats för en elev. Åldersskillnad: någon eller några studerande som är 16 år behöver inte skilja sig så mycket mognadsmässigt från de som är 18-19 år... så det är inte inte här problemet ligger varför folkhögskolorna inte tar in yngre personer utan just i betalningen (det kostar att ge utbildning och de får inte kompensation för de som är under 18 år). Jag tror inte det blir svårt att hitta en folkhögskola som vill sälja platsen till kommunen och ta emot en 16årig elev, utan det är utbildningsförvaltningens vilja (och budget) i att köpa plats (alltså betala för utbildning) som blir ett problem. Det är billigare för kommunen att placera på IMV mot ett yrkesprogram än att köpa plats på en folkhögskola, men man kan alltid fråga om det och hoppas på en bra lösning. Lycka till!

  • Anna

   Angående yrkesprogrammen så kanske det inte är så dumt att ta och kika på - t.ex inritning TextildesignHantverksprogrammet, som i Stockholm ges endast på ST.eriks-gymnasium - skolan som har öppet hus 4 maj 2021. tips! delta i skolans öppet hus och se om du skulle vara intresserad av IMV mot HV/textildesign (vet dock inte om det kommer finnas någon plats på IMV till just den utbildningen).

  Läs alla kommentarer
  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hejsan!
  fick idag svar om att Snitz-gymnasium i Stockholm kommer

  erbjuda IMVES (alltså programinriktat val mot estetiska programmet) i blivande åk 1 (alltså från höstterminen 2021) i mån av plats.
   

  • Emma

   Hej! Tack. Såg i en film de presenterade  Snitz gymnasium i att det var viktig att man satte Snitz främst, som förstahandsval. Är det sedan meritvärdet de går på?  Inte elever med störst behov antar jag, men de som inte har, men  kan uppnå (hur kan grundskolan egentligen intyga det)  gymnasiebehörighet   inom ett år?   Undrar så hur själva urvalet går till när  det gäller programinriktat val på Introduktionsprogram...

  • Mikael Ställ den frågan till Gymnasieantagningen.

  Frågor och svar

  • Hannah 14 år

   Får jag tenta av gymnasiekurser?

   Hej! Jag har precis börjat nian, efter att ha hoppat över åttonde klass. Jag är högintelligent och har alltid haft lätt för att ta in och bearbeta ny kunskap. Under förra läsåret (sjuan) läste jag färdigt matte 1c, 2c och halva 3c. Jag har även läst klart alla svenska- och engelskakurser för...

   Milla SYV: Hej Hannah!Jag ställde två frågor i en kommentar till din fråga. Utan svar på de frågorna är det svårt att ge svar på din fråga. Allmänt sett, så finns det... Läs hela svaret
  • M 16 år

   Hur fungerar modernaspråk meriten?

   Hej, Jag har nyligen börjat första året på Naturvetenskapsprogrammet. Jag undrar hur modernaspråk fungerar när det gäller merit och det slutliga poängvärdet. Får man 0.5 av en kurs även om man inte uppnår A, eller tar man alltid betyget x 100 för att få antal poäng? Jag vill veta om jag får...

   Milla SYV: Hej M,till svenska högskole-universitetsutbildningar konkurrerar man i betygsgrupper med en siffra som heter Meritvärde. Meritvärde är summan av Jämförelsetalet som är detsamma som... Läs hela svaret
  • Ivan 23 år

   Uppfyller jag behörighetskraven?

   Hej, Jag heter Ivan och jag ska ta min kandidatexamen i företagsekonomi i Januari. Jag är uppvuxen i Österrike och har tagit gymnasieexamen där. Nu vill jag söka till ämneslärarprogrammet med förstaämnet tyska i Uppsala, Umeå, Göteborg och Växjö. Det som jag undrar är om jag uppfyller...

   Milla SYV: Hej Ivan,jag ställde ett par frågor i kommentaren till din fråga. Du får gärna svara på dem, men annars så kan du kontakta antagningsgruppen/antagningsenheten på det... Läs hela svaret
  • Soura 42 år

   moderna språk på gymnasiet om eleven börjar med modernspråk på 9:an?

   Hej, En elev på 9:an har gått eng och sv tidigare som språkval och har godkänt betyg i både ämnena men nu i 9:an vill hen välja ett annat språk att studera. Är det möjligt och vilket steg får hen gå på gymnasieskola sedan om hen vill fortsätta med samma språkval?

   Milla SYV: Hej Soura,du ställer en fråga som inte har något självklart svar. Det är ovanligt att eleverna börjar med ett nytt modernt språk i årskurs 9 (det... Läs hela svaret
  • Rebecka 23 år

   Kan man gå på två folkhögskolor samtidigt?

   Hej! Jag har kommit in på två folkhögskoleutbildningar och vill så gärna läsa båda... En är en yrkesutbildning på plats och den andra är en allmän kurs på distans med endast 6 digitala träffar per läsår. Nu undrar jag om det är möjligt att läsa båda, eller ifall jag bara kan gå en av dem? Ifall...

   Milla SYV: Hej Rebecka! Känner inte till några förbud mot att läsa på fler än en folkhögskola samtidigt. Det är dock en ovanlig situation, för att folk brukar läsa på... Läs hela svaret
  • alva 19 år

   Civilingenjör eller civilekonom?

   Hej. Jag tog studenten i år. Jag gick natur. Jag har länge varit osäker på vad jag vill studera vidare på universitetet, men tror nu att jag kanske är på spåret. Läkare vill jag bli, eftersom forskningen och människokroppen inspirerade...

   Milla SYV: Hej Alva,jag vill "slänga in" ännu ett par alternativ "i mixen": eftersom forskningen och människokroppen inspirerar dig, så kan du fundera över att bli Sjuksköterska,... Läs hela svaret
  • Annacornelia 17 år

   Läsa extra kurser?

   Hej! Jag har börjat 2:an precis och försökte byta skola hela 1:an men gick ej och lyckades byta nu i 2:an men till något jag inte riktigt vill. Min dröm skola låter mig ej börja för att jag saknar 3 kurser men jag försöker verkligen säga att jag är bredd att gå hur långt som helst för att få in...

   Milla SYV: Hej Annacornelia!Att bli antagen till en gymnasieskola på annat sätt än genom konkurrens om plats - via gymnasieantagningen- är inte elevens rättighet. Huvudman eller Rektorn behöver inte ta in en... Läs hela svaret
  • Halima 20 år

   Är inköpare rätt val för mig som har svårt för matte?

   Hej! Skulle vilja plugga på inköpare. Men vet inte hur mycket matte man behöver man kunna. Har personlig svårt för matte. Undrar hur mycket matte kan det förekomma I utbildningar och arbetet?

   Milla SYV: Hej Halima, i särskild behörighet inför yrkeshögskoleutbildningar till Inköpare brukar ingå att ha godkänt betyg i andra kurser på gymnasiet i ämnet... Läs hela svaret
  • Lovisa 35 år

   Börja som lärling år 3?

   lärlingsutbildning inom gymnasiet är minst halva tiden på arbetsplats, men om man börjar först år 3 vilket jag förstått är möjligt, hur kan det då vara minst halva tiden?

   Milla SYV: Hej Lovisa!det är halva studietiden under den tiden som man är lärling som menas med "halva tiden". Om man är lärling under år3, då är det minst hälften av de studietimmar som... Läs hela svaret
  • Åsa 53 år

   Hur lång är kursen samhällskunskap 1b på gymnasiet?

   Kandidatprogrammet i ekonomi på universitetet har en särskild behörighet som är samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Betyder det att man behöver ha läst samhällskunskap i 1 år på gymnasiet eller längre? Har det någon betydelse...

   Milla SYV: Hej Åsa,gymnasiekursen Samhällskunskap 1b är en 100poängs-kurs (omfattning/studieinsats cirka 200 timmar). Den kursen kan på komvux läsas på heltid på fem... Läs hela svaret
  • Denise 24 år

   Hur får jag ett jobb/plugga inom Digital Marknadsföring?

   Varje utbildning/kurs som jag hittat inom Digital marketing/Digital marknadsföring antingen kostar eller kräver att man har jobberfarenhet inom Digital marknadsföring. Jag har grundskola och gymnasieutbildning. Gick på estetiska programmet - Estetik och media. Jag vill...

   Milla SYV: Hej Denise!yrken inom digital marknadsföring är i Sverige icke-reglerade, vilket betyder att arbetsgivare får helt fritt anställa vem de vill, men vilken utbildning som helst.... Läs hela svaret
  • Kaito 19 år

   Prövning + komvuxdilemma?

   Hej, jag gick ut gymnasiet i år och har som mål att komma in på HHS och för att komma in med relativt god marginal på endast merit krävs det att jag höjer mig i två ämnen Ma2b och Ma3b, varav jag fick D i 2b och F i 3b utav personliga och "strategiska" skäl. Utifrån detta hade jag tänkt mig...

   Milla SYV: Hej Kaito,mattekurserna finns upplagda på www.matteboken.se - så du behöver kanske investera i en mattebok, det finns gratis att tillgå. Att du inte är "behörig" att läsa om en kurs i... Läs hela svaret
  • Leo 19 år

   Kan jag komma in till tandläkarprogrammet med f i kemi 1?

   Hej! Går sista året på gymnasiet och tänker plugga till tandläkare. Jag tänker söka in med högskoleprovet och vet att behörighetskraven är Biologi 2 Fysik 2 Kemi 2 Matematik 4. Har dock failat kemi 1 men har godkänt i resten av ämnen. Behöver jag då göra prövning och bli godkänd i kemi 1 eller...

   Milla SYV: Hej Leo,om du har godkänt betyg i kemi2, så har du särskild behörighet vad gäller ämnet Kemi. För övrigt, så behöver du ha Examensbevis... Läs hela svaret
  • Fritiof 19 år

   Kuggad kurs matte 3 b antagningsgrupper?

   Hej! Jag läste ekonomiprogrammet och kuggade matte 3 b. Om jag läser upp kursen och sedan söker till en kurs där jag inte behöver matte 3 b hamnar jag ändå i B1 och B2? Samt om jag söker till en kurs efter att ha läst upp matte 3 b, om jag...

   Milla SYV: Hej Fritiof,om du fick ut examensbevis från gymnasiet med F i en kurs som ingår i ditt examensbevis och söker till en svensk högskoleutbildning där du inte behöver ha godkänt... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga