Kevin 21 år
  Om jag inte kommer in på ett gymnasium på höstterminen vad händer då?
  Måste jag gå om 9:an eller vadå?
  för jag har inte tillräckligt med poäng för att komma in på det gymnasiet jag vill gå på. jag vet att man ska välja flera men jag tror jag kan fixa de sista poängen till nästa termin.
  så vad händer egentligen?

  1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden
  Hej Kevin,
  gå om nian kommer inte på frågan i fall du får godkända betyg i alla ämnen.

  Bra om du kan söka flera alternativ - då är chansen större att komma in på t.ex. din andra eller tredje alternativ. Om du söker samma program men på olika skolor som dina olika alternativ i gymnasievalet, kan du bli kallad från reserv eller byta senare, t o m efter åk1 - om du läste samma kurser men på en annan skola.

  I fall du söker ett alternativ och kommer inte in, eller om du söker flera alternativ, men ändå inte kommer in på någon av dem - kommer du att stå i RESERV i väntan på att någon, som fick plats tackar NEJ till platsen.
  Gymnasieskola är en frivillig skolform, det förs dock diskussioner på att ev göra gymnasiet obligatorisk, men än så länge är det frivilligt att gå på gymnasiet. Om du inte får någon gymnasieplats, måste du själv eller dina föräldrar ta kontakt med Antagningskansliet och med utbildningsförvaltningen i din kommun - för att ta reda på var det finns lediga platser och i fall du är behörig till det programmet, där en ledig plats finns, kan du tas in där.
  Om du inte vill gå där det finns en ledig plats och inte har fått någon plats - är du utan plats och kommer inte att börja studera när läsåret börjar.
  Du får söka jobb. I Sverige är det tillåtet att börja jobba från 13 års åldern.
  Kommunen brukar söka upp ungdomar under 20 år som inte går i skolan och inte arbetar och erbjuder plats i olika projekt eller på Introduktionsprogrammet - där man kan kombinera studier med praktik.
  Du får söka till gymnasiet året därpå och även ännu nästa år - på samma "gamla" grundskolebetyg som du nu får i slutet av maj/börjar av juni 2015. Sista gång man får söka till gymnasiets å k 1 - är det kalenderår man fyller 19 år.
  Nästkommande år söker man till KomVux (kommuns vuxenutbildning).
  Från det året man fyller 18 år, får man söka till Folkhögskolor. De har både allmänna linjer och andra gymnasiala utbildningar. Du kan se utbudet på www.folkhogskola.nu

  men det är, som sagt om några år du kan söka dit, du är ännu för ung.

  Nu har jag förklarat reglerna, som de ser ut just nu. Det kan bli någon förändring framöver. Det är också lite olika hur kommuner hanterar frågor kring ungdomar som inte studerar eller arbetar.
  När du får Slutbetyg från grundskolan med godkända betyg i svenska, engelska och matematik, har du uppfyllt den skolplikten, som står beskriven i Sveriges Rikes lag.
  All högre utbildning är frivillig men det är inte helt upp till dig - fram till den dagen du fyller 18 år och blir Myndig, är det dina vårdnadshavare som fattar beslut om vad för utbildning eller jobb eller annat som du får söka och "ta". Så ser i alla fall lagen ut. Det finns "tillägg" i detta - att från 16 årsåldern bör "hänsyn tas" till vad "vederbörande" (det är i denna kontext - du som är "vederbörande") själv önskar.
  Så, formellt sett, så är det dina föräldrar som gymnasieval åt dig - om du ännu inte är 16 år.

  Så säger lagen och reglerna. Du får begrunda det, prata med dina föräldrar & kan även med fördel fråga på skolan - SYV, kurator, din kalsslärare/mentor och/eller rektor på din skola; även skolvärd/skolvärdinna kan berätta för dig hur det blir med elever som inte fick någon gymnasieplats - om de fick erbjudande att delta i någon sort projekt eller gick på praktik eller annat - t.ex. förra året och fråga även vad som planeras i år.
  Du kan också kontakta utbildningsförvaltningen i Göteborg (jag ser att du bor i Västra Frölunda) med frågan vad de brukar göra för ungdomar utan gymnasieplats. Kommunen har den så kallade "uppföljningsansvar" för ungdomar upp till 20 år. Detta innebär att kommunen bör intressera sig i vad ungdomarna gör och komma med något erbjudande. Om du inte accepterar det erbjudandet, kan de inte göra så mycket mer. Fram tills du blir 18 år, är det dina föräldrar som får tacka JA eller NEJ till erbjudandet. Sedan är det du själv.

  Önskar dig allt väl! Kämpa på med betyg, så håller vi tummarna för att du kommer in på ditt första alternativ i gymnasievalet! *L* :-)
  Liselotte SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga