Marcus 24 år
  Om man går ekonomi programmet 3 år och högskolan 3 år och pluggar på statsvetenskap vad kan man bli i framtiden då? Vad är stats vetenskap?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Marcus!
  Om man pluggar Statsvetenskap på högskolenivå, blir man Statsvetare.
  Och på frågan om vad Statsvetenskap är, läs svar nedan.

  Vad är Statsvetenskap?
  Statsvetenskap, statskunskap eller ibland politologi eller politik med förvaltning, är det vetenskapliga studiet av teoretisk och praktisk politik och beskrivandet av politiska system. Politik gäller alla frågor som har med samhällets organisation och styrelse att göra. Dels studeras politikens grundläggande spelregler i form av författningsfrågor och strukturella förhållanden, dels vilka politiska åtgärder som kan vidtas, och vilka konsekvenser dessa får. En central aspekt inom statsvetenskapen är makt, förmågan hos en grupp eller individ att styra eller påverka andra grupper, individer och samhällets utformning.

  I statsvetenskap studeras hur "spelreglerna" i politiken är utformade. Dessutom undersöks de krafter som verkar på den politiska arenan såsom partier, intresseorganisationer, massmedia etc. Olika staters statsskick och förvaltningsapparater på centrala och lokala nivåer och dessas specifika problem studeras särskilt (exempelvis de politiska organens styrning av förvaltningen, rättssäkerhets- och effektivitetsfrågor, gränser för personalinflytande med mera). En annan gren av statsvetenskapen behandlar politiska ideologier och om den historiska politiska idéutvecklingen i västerlandet.

  Slutligen studeras samspelet mellan olika aktörer på den internationella arenan. Stormaktsrelationernas utveckling under efterkrigstiden, de politiska och ekonomiska förbindelserna mellan i-länder och u-länder, integrationsfrågor och freds- och konfliktproblem tillhör de områden som analyseras.

  Mvh
  Milla SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga