Mehari
  Om man ska skriva komvuxarbete måste man göra alla ämnen först? Om det saknas några ämnen till som inte klart än, ska man undvika att göra komvuxarbete? vad är den största skillnaden när man gör alla ämnen först och när det saknas ungefär 5 ämne sen ska man göra det efter komvuxarbete? hur det kommer till påverkar för mig när jag ansöker till Universitet?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Mehari!
  komvuxarbete (eller gymnasiearbete) med Godkänt betyg måste ingå i examensbeviset från komvux. När den kursen görs spelar ingen roll för behörighet till högskole-universitetsutbildningar. Det är komvux i den kommunen där du ska göra komvuxarbete som bestämmer om du antas till den kursen eller inte. Komvux kan svara att du inte får plats på den kursen om du har för många kurser kvar innan du kan ta ut ditt examensbevis. Varför gör man komvuxarbete i slutet av sina studier på komvux? Jo, för att det ökar chansen att få godkänt betyg i kursen komvuxarbete. Genom att genomföra komvuxarbete med så pass hög kvalité att det ger dig godkänt betyg, påvisar du att du är bra förberedd till eftergymnasiala studier eller till att kunna få jobb direkt. Gör man komvuxarbete för tidigt, innan man har skaffat sig tillräckliga kunskaper, riskerar man få F (icke-godkänt betyg). Du får alltid söka alla kurser som du vill gå. Det blir komvuxsak att avgöra om du blir antagen eller inte. Men om komvux antar dig och du inte är tillräckligt förberedd, kan du få F som betyg i kursen.
  Vi rekommenderar att vänta så länge som möjligt innan man gör komvuxarbete men samråd gärna med SYV på komvux. Du kan också söka den kursen och se om du blir antagen. Om du blir antagen då har komvux (förmodligen) gjort bedömning att du har tillräckliga kunskaper för att kunna klara den kursen och få godkänt betyg.

  • Mehari : För det första vill jag tackar så hemskt. Vidare om jag ska sammanfatta dina förhandlingar, ifall att komvux vuxenutbildning tillåter mig att genomföra en komvuxarbete så finns det inget som hindrar sig från att senare söka högskoleutbildning eller Universitetetutbildning när man först samlar behörighet ?
  • Anna : Ja, det stämmer; det spelar ingen roll i vilken ordning kurserna, som ingår i ditt examensbevis, har lästs. Du har rätt att söka alla kurser du vill läsa i vilken ordning som helst. Det blir komvux ansvar att anta dig till de kurser som de tror du kan klara av med den kunskapsnivå som du har innan kursen börjar. Men komvux kan inte på förhand garantera att du klarar av kursen och får godkänt betyg. Komvux gör en bedömning (som tyvärr ibland kan vara felaktig) + att din egen insats under kursens gång spelar väldigt stor roll: du måste göra ditt bästa i varje kurs du läser. Fråga syv önskar dig lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga