Sara 23 år

  Hejsan har läst en kurs i Naturkunskap 2 och känner att man blivit orättvist behandlad med betygen, samt fått felaktig och irrelevant info. I kursen fick vi fyra inlämningar som skulle göras. Inlämningarna fick göras om flera gånger och det krävdes massor med tid för att kunna göra om de och ens kunna få betyg. De två sista uppgifterna fick jag ingen återkoppling på, vilket betydde att jag inte fick chans till att göra om de sista 2 uppgifterna (om det skulle varit underkända). I slutet gjordes ett prov och jag fick till svar att mitt prov var underkänt och att jag får F i slutbetyg. Sedan kom det även fram att våra inlämningar som vi slitit med inte täckte nånting i betygskraven. Men enligt läraren så skulle man ändå ha haft minst 2 inlämningar godkända, samt godkänt prov för att klara kursen. Jag fick ju inte ens chansen att göra om mina inlämningar och fick till svar att ” det inte spelar någon roll vilket betyg inlämningarna är, eftersom ditt prov är underkänt.” Får man som lärare strunta i att rätta uppgifterna åt elever?

  • Julia Du nämner "ett prov" i din fråga - är det NP, nationella provet?

  1 Svar

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Sara,

  jag beklagar att du fick uppleva det du beskriver i din fråga. Du nämner i din fråga "ett prov" (stort prov) - är det det nationella provet, NP, du syftar på? NP är ett jätteviktigt prov, för att det innehåller frågor med exakt rätt svårighetsgrad, och som är anpassat för betygssättningen: alla som läser samma kurs - både på gymnasieskolorna och på komvux - utför samma prov och deras kunskaper blir på så sätt jämförbara med kunskapsmålen på ett mer rättvist sätt (är i alla fall tanken bakom NP). Att en lärare inte ger feed-back på inlämnade uppgifter, tycker jag, är "mindre bra". SYV är inte lärare och har inte fått lära sig i sin utbildning om betygssättningen; det är lärarens kompetens, men jag skulle också, om jag var studerande, velat få feed-back på inlämnade uppgifter. Som lärare, kan jag tänka mig, så kanske hen tänker att utföra de uppgifter förbereder inför NP, och vad man får för "betyg" på inlämnade uppgifter spelar på så sätt liten roll.
  Om du fick F på NP, nationella provet, så ser jag dina chanser att utan att gå om kursen eller göra prövning få godkänt betyg som mycket små. För det första, så är det svårt att ändra ett redan satt betyg. För det andra, så är NP det viktigaste instrumentet i betygssättningen.
  Om det är ngt annat sort prov än NP, så skulle man kunna försöka hävda att provet var för svårt, men NP är samma prov för alla som läser samma kurs, så här kan man inte hävda att provet var för svårt.
  Fundera på en prövning. På prövningen gör man 2 delar: den skriftliga och sedan den muntliga och har möjlighet att visa sina kunskaper. Jag vet att det är svårt att hitta var man kan anmäla sig till prövningar + att det kostar också (både 500kr i prövningsavgift + kostnader för att kanske behöva ta ledigt från jobbet i minst 2 dagar och resa till prövningsstället). Svårighetsgrad på prövningsfrågorna borde vara = den som NP innehåller.
  Om du kan gå om kursen, läsa den ännu en gång, vore det kanske bäst: du får i så fall möjlighet att skaffa dig mycket bra kunskaper och satsa inte "endast på E-betyget" utan högre betyg (sikta på A, högsta betyget)!
  ***
  Sammanfattning: att nu, efter det att betyget är satt, i efterhand, få betyget höjt ser jag som mer eller mindre omöjligt. Men du får gärna prata med både läraren och rektorn - kanske kan de hjälpa dig att få plats på samma kurs igen (snarast), för att annars brukar komvux ha "spärrtid", t.ex ett år, innan samma person får plats på samma kurs igen (detta för att komvux vill försäkra sig om att hen som får studieplats har förutsättningar för att klara av få godkänt betyg i den kursen som hen får plats på).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga