Emma

  Hej! Jag undrar om man enligt lag FÅR antas till IMS tidigare än när man slutat åk 9? Jag hittar inget som säger att man INTE får det. I de allra flesta fall är det helt naturligt att börja efter åk 9, men vid enstaka fall finns en diskussion om en helt nyanländ elev som kommer till en grundskola i åk 9 hade fått bättre förutsättningar på IMS där SvA är mer anpassat efter eleven. Jag förstår att aktuell gymnasieskola får säga nej till detta, men FÅR de också säga ja och ta emot eleven t.ex. en termin tidigare eller finns det något i Skollagen som säger att en sådan elev inte FÅR börja IMS tidigare? Ursäkta rörig fråga, hoppas den framgår någorlunda...

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Emma,
  du får gärna ställa din fråga till Skolverket. Du kan t.ex ringa till upplysningstjänsten, tel.nr 08-52733200
  Vad jag personligen tänker kring din fråga är att IMS är ju ett Gymnasieprogram och på gymnasiet läser man efter det att man gick ut grundskolan. Här handlar det om åldern: hur gammal eleven är, eller om eleven trots att hen är yngre redan klarade grundskolan.
  På grundskolan kan man göra anpassningar: reducera elevens studieplan och exkludera vissa ämnen "till förmån" av svenska språket. T.ex om eleven inte kan så bra engelska, då kanske man ska ta bort engelska och inte ha andra språk än svenska i elevens studieplan, så att eleven endast läser ett nytt för sig främmande språk - svenska.
  Annars så lär man sig svenska även när man sitter på lektionerna i andra ämnen - undervisningsspråk är ju svenska (förutom på de internationella grundskolorna där undervisningsspråk är ofta engelska).
  Ännu en tanke jag har är att kanske är det möjligt att placera eleven i en längre årskurs - i åk 8 i stället åk 9 på grundskolan. Då har hen längre tid på sig och kanske klarar av kraven för att kunna komma in på gymnasiets nationella program efter åk9 på grundskolan.
  Fördelen i att gå i en klass där eleverna pratar svenska även på rasterna och under grupparbete och på aktiviteter som ligger utanför skolan, som t.ex utflykter, är den att man "badar i svenska språket", vilket är mycket svårare när man går i en IMS-klass där eleverna inte kan så mycket svenska, säger fel, böjer fel - så kan man lätt snappa åt sig "fel svenska", all man lär sig hur man inte ska prata svenska (då man hör svenska med rätt många fel och brister - så som klasskamraterna pratar, som ännu inte har lärt sig tillräckligt). Här tänker jag också på brytning och rätt/fel uttal, och inte endast på ordförrådet eller ordföljden: det är ju stor skillnad på att tala sitt modersmål eller främmande språk.
  Det finns också forskning som visar på att det är många ggr lättare att lära sig ett nytt språk om man lär sig någonting intressant på det nya språket, trots att man ännu inte kan språket: exempel - om eleven tycker om geografi, då kommer hen troligtvis lära sig svenska mycket snabbare om hen lyssnar vad läraren berättar om olika länder och i boken försöker läsa om städer och kontinenter på svenska (jämfört med att hen ska plugga glosorna eller göra enkla övningar på svenska, utan någon samband med de ämnena som intresserar den eleven).
  Så, det kan finnas fördelar för eleven att läsa på grundskolan så länge som möjligt innan hen går över till IMS.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga