1 Svar

  Daniel SYV

  Hej Anna,
  jag vill börja med att föreslå: självstudier + prövning. Betyg man får genom en prövning är lika mycket värt som det man får i slutet av en genomgången kurs.

  ang.svårigheter att komma in på komvux
  Ja, det stämmer att Komvux prioriterar sökande med "kort tidigare utbildning" - det är tvunget, pga det som är fastställt i Vuxenutbildningsförordningen. Men ingen kan förbjuda ngn att göra ansökan och om man har tur kan man få plats på kurser även om man redan har gymnasieexamen. Så, jag rekommenderar att söka till varje ny start på komvux i den kommunen där personen är folkbokförd, som vill läsa på komvux.
  Vidare vill jag påpeka att endast grundskola är obligatorisk skolform, och studier på högre nivå kan inte garanteras, över huvudet taget.
  Ännu en aspekt i detta: -- Matematik 5 krävs inte för särskild behörighet till ngn svensk högskoleutbildning. Man läser matte 5 oftast pga den kursen ger meritpoäng. Givetvis finns det de som älskar matte och vill läsa så mycket matte som möjligt att den anledningen och inte i första hand pga meritpoängen! Men i så fall kan man bedriva självstudier t.ex med hjälp av www.matteboken.se

  Prioriteringsordning på komvux:
  - i första hand ger komvux plats på grundskolekurser;
  - i andra hand plats för sökande som endast har grundskolekompetens:
  - i tredje hand kommer de som har läst på gymnasial nivå men saknar gymnasieexamen;
  - i fjärde hand kommer sökande som har gymnasieexamen men saknar kurser för Särskild behörighet, t.ex saknar matte 3 (för behörighet till ekonomiutbildningar på högskolenivå) eller matte 4 till civilingenjörsprogrammen, läkarprogrammet etc.
  - i femte hand kommer de som vill läsa för "konkurrenskomplettering"; alltså de som är behöriga till eftergymnasiala utbildnigar men vill höja sitt meritvärde.
  - i sista hand kommer de som har eftergymnasial utbildning.
  Komvux får budget för varje år och antar till studieplatser i prioriteringsordningen så länge pengarna räcker. När pengarna är slut, kan inte komvux anta fler. För nästa är får komvux en ny "pott med pengar" och gör en ny antagning men återigen enligt prioriteringen "kortutbildade först i kön till utb.platserna". På så sätt är det inte omöjigt att man kan ha tur att pengarna räcker så pass långt att även de för konkurrenskomplettering kan komma in. Därför kan man chansa och söka till varje ny kursstart.
  Hoppas mitt svar blir till hjälp!
  Vi på FRåGA SYV kan inte ändra reglerna. Vi kan bara förklara hur det funkar och ge råd, utifrån den kunskapen och de erfarenheter vi har.
  D:
   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga