1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej!
  Om du kommer in eller inte vet du, som tidigast, till midsommar, när antagningen till gymnasiet är genomförd. Den så kallade "preliminära antagningen" görs för att testa att systemet fungerar och det finns också ett annat syfte med den: att få fram de utbildningar som kommer ha för få sökande och som har väldigt många sökande, så att gymnasieskolorna kan planera om och ta bort de icke-populära utbildningar och försöka samtidigt utöka antal platser på de mest populära utbildningar; "resultat" av det preliminära antagningen i form av att eleven får besked ANTAGEN är ju inte ett riktigt antagningsbesked; det är endast ett testomgång som visar att systemet fungerar och det går att skicka ut antagningsbeskeden (inför det riktiga utskicket som kommer göras när slutbetygen från grundskolan är färdiga och man kan faktiskt se vilka elever som är behöriga till gymnasiet och först då kan man genomföra den riktiga antagningen). 
  Även om en elev är "antagen" nu, så är det mycket möjligt att hen inte blir antagen på riktigt, och tvärtom. Så, på "ren svenska" så spelar det ingen som helst roll om du eller ngn annan elev är "antagen" i den preliminära antagningen eller inte. Det som spelar roll är att du försöker få så bra kunskaper och så höga betyg in i Slutbetyget från grundskolan. Men läs den så kallade "antagningsbeskedet" ändå mycket noga; detta för att det kan hända att ett eller flera av de alternativ i gymnasievalet som du valde under valperioden kanske inte kommer att erbjudas och du måste i så fall göra om ditt gymnasieval (det gör du i så fall under "omval/nyval/ändringsval" - olika antagningskanslier använder olika namn för den andra val-perioden som ligger senare under våren). 
  Du kan också alltid kontakta SYV på din skola och även själv kontakta personal på ditt gymnasieantagningskansli och ställa specifika frågor (t.ex om antgningsgränserna... men tänk på att de riktiga antagningsgränserna kommer att "visa sig" först när antagningen är genomfört, tidigast till midsommar).

  Lycka till med ditt gymnasieval!

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga