Emma

  Hej! Jag undrar om en elev som i nuläget går i åk 9, har RÄTT att göra prövning i något/några av skolämnena? Frågan avser alltså en elev som inte har några slutbetyg utan som just nu går i nian. Vidare undrar jag om skolan i så fall har rätt att ta ut en avgift för detta eller om det bara gäller när eleven redan har betyg i ämnet?

  • Julia : Vad är anledning? Varför vill eleven (eller kanske behöver) göra prövning/prövningar?
  • Emma : Anledningen är att eleven har flyttat mycket och har missat delar av SO-ämnen som klassen här redan har läst. De är osynkade helt enkelt. Hon menar att hon har kunskaperna men rent praktiskt kan hon inte undervisas i ämnena nu pga att våra nior redan läst det. Hon vill därför göra prövningar i två SO-ämnen så att hon får med sig dem till slutbetygen och gymnasieantagningen.
  • Julia : Jag förstår. Läs mitt svar nedan och även det om Undantagen vad gäller avgiften. Alltså, eleven har rätt att göra prövningar. Om eleven ej har F i de ämnena redan, får huvudman ta ut avgift, 500kr men kan också befria från avgiften. Tidpunkt för prövning är en intressant fråga: den är inte reglerat mer än att det bör inte ta "för lång tid", men vad är "för lång tid"? vem bestämmer det - frågade jag den sakkunnige på skolverket och hon svarade att tolkningsföreträde har huvudman, men om eleven tycker annorlunda kan detta överklagas och till slut hamna hos Skolinspektionen. Det är också möjligt att skolinspektionen har ngt svar om "tidigare praxis" men det får man fråga Skolinspektionen om.
  • Emma : Tack ska du ha, det hjälpte oss mycket!
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Emma,
  jag har nu pratat med en sakkunnig på Skolverket som säger att enligt de styrdokumenten som finns, så har elever och även de som inte är elever på grundskolorna rätt att göra prövningar och det avgiftsfritt, detta pga grundskolan är avgiftsfri, så sa hon i telefon till mig. Hon hänvisar till det som står på skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/provning-for-betyg - Men det finns ett UNDANTAG: huvudman får ta ut avgift, max 500kr i alla andra fall än det här fallet: eleven läste kursen och fick F i betyg.
  Och sedan tillkommer det en fråga När ska prövningen erbjudas? Och det är inte eleven utan huvudmannen som bestämmer när prövningen erbjuds.Du får gärna ringa till Skolverkets upplysningstjänst, tel.nr 08-52733200

  • Emma : Tack för all hjälp! :)
  • Julia : OBS! Undantag: huvudmannen får ta ut avgiften i alla andra fall än om eleven läste en kurs och fick F i den.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga