Mahmood

  Hej jag undrar om en elev i gymnasiet har icke godkänt i ett ämne får skriva prövning i komvux under gymnasietiden? Reglerna säger detta: "Den som fortfarande är elev i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan får dock inte genomgå prövning inom komvux i en kurs som eleven tidigare fått minst godkänt betyg på. En elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan får inte heller genomgå prövning i ett komvuxarbete om eleven tidigare har fått godkänt betyg på ett gymnasiearbete eller ett gymnasiesärskolearbete. Prövning får göras bara hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller komvuxarbete, utbildning inom det kunskapsområde som komvuxarbetet avser."

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  en fundering (fråga från mig till dig): skulle du få godkänt betyg i den kursen i vilken du vill göra prövning, kommer du i så fall uppfylla kraven för examensbevis? För att i fall du även med godkänt betyg i den kursen inte kommer kunna få ut examensbevis, då måste du (om du vill bli behörig till universitet i Sverige) ändå komplettera och inte ska kunna komma in på en högskoleutbildning nu till hösten. Om kraven för examensbevis från gymnasiet var god läs på gymnasieGuiden.se/examen
  ***
  Vidare vill jag svara så här:
  när vi frågade skolverket fick vi svar att gymnasieelever får endast göra prövningar på sin egen gymnasieskola och har rätt att göra prövning endast om de fick F eller om en obligatorisk kurs inte kunde erbjudas undervisning i. Du får gärna vända dig till skolverket - ring 08-52733200. Du kan också testa anmäla dig till prövning på komvux eller hos prövningsenheten, och se vad de svarar. Vår erfarenhet är att de som är inskrivna på gymnasiet nekas möjlighet att göra prövning på andra ställen än just din egen gymnasieskola.
  Jag vet inte om du vill få godkänt betyg i kursen för att inkludera den inom ditt examensbevis från gymnasiet; om så är fallet, då måste du definitivt inkludera personal på din gymnasieskola i den frågan, för att ... säg att du lyckas göra prövning på komvux eller prövningsenheten ("bakom ryggen på din gymnasieskola", så att säga...) och sedan vill att det betyget ska ingå i ditt examensbevis från gymnasiet, men rektorn på komvux kommer troligtvis svara Nej, det går inte. Saken är den att kurserkoder är olika (i fall man läser eller prövar en kurs på gymnasiet respektive om man läser eller prövar en kurs på komvux - det är samma kurs men kurskoderna är olika) och fel kurskod får ej ingå, alltså enligt vad jag vet får inte en komvux-kurs eller komvux-prövning ingå inom examensbevis från gymnasiet. Så, du kanske gör prövning "i onödan" om det betyget inte ska kunna ingå i ditt examensbevis från gymnasiet, utan du blir tvungen att efter det du slutar på gymnasiet vända dig till komvux och begära ditt examensbevis där.
  Och för examensbevis från komvux gäller bl.a att betyget i Idrott-och-hälsa 1 får ej ingå... det är alltså olika regler som gäller för examensbevis från gymnasiet respektive examen från komvux.
  Så, jag tycker det är viktigt att veta VARFÖR du vill få godkänt betyg i kursen just nu, alltså innan du slutar på gymnasiet? 
  Jag råder dig vända dig till rektorn på din gymnasieskola. Det är hen som är ytterst ansvarig och kommer bland annat skriva under (signera) era examensbevis och med sin underskrift försäkrar om att alla regler har följts. 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga