Ilse 20 år

  Hej! Snart tar jag gymnasieeamen och ska göra prövningar efteråt. Jag vill göra prövningar i svenskakurs 2 och 3 och undrar hur det fungerar om jag vill göra prövningar i det, fast som andraspråk? Svenska är inte mitt modersmål, men trots detta läste jag det som förstaspråk. Om jag gör en prövning i svenska som andraspråk, kommer det betyget bytas ut mot svenska som förstaspråk? Eller behöver jag göra prövningar på svenska som förstaspråk?

  1 Svar

  Daniel Larsson SYV

  Hej Ilse!
  om du i ditt Examensbevis från gymnasiet har betygen i Svenska 2 och 3 och vill höja betygen, behöver du få högre betyg i exakt samma kurser, alltså i Svenska 2 och 3.
  Men om du inte uppnår kraven och får endast ett studiebevis, som är en förteckning över lästa kurser med tillhörande betyg, och kommer på komvux komplettera mot examensbevis, då är det möjligt att ta in SAS 2 och 3 in i ditt examensbevis från komvux.

  • Ilse Hej! Tack för svaret. Men om jag inte blev erbjuden SvA i gymnasiet har jag ingen rätt att få läsa SvA på komvux? För rent teoretiskt sett har jag rätt att läsa SvA eftersom svenska inte är mitt modersmål, då borde det väl gå att läsa det på komvux och byta ut det mot Svenska som första språk? Kan man prata med någon på komvux/kommunen och förklara läget?
  • Julia Ingenting i Examensbeviset kan ändras; examensbeviset är som en bild som är spärrat för redigering, kan man kanske grovt förklara. När man har läst kurser efter det att man fick examensbevis, kommer man skicka examensbevis + betyg i de nya kurserna, när man söker högskoleutbildning på www.antagning.se och antagningspersonal räknar fram meritvärde (enligt de reglerna som finns). Reglerna säger att för att högre betyg ska räknas in måse det betyget vara i samma kurs som finns i examensbeviset, annars så bortses det från det nya betyget. Undantag: kurser i matematik får räknas in så här: i stället för matte 1c eller 1b får betyget i matte 1a räknas in (och på samma sätt på nivå 2 och 3 i matte, t.ex i stället för matte 3c får matte 3b räknas in). Kurser som inte finns med i examensbeviset räknas in om de krävs för särskild behörighet eller ger meritpoäng. Svenska eller SAS 2 och 3 krävs för Grundläggande behörighet, så enligt vad vi fick det förklarat för oss, måste betyget höjas i exakt samma kurs/kurser som ingår i examensbeviset. T.ex finns det elever som i sitt examensbevis har betygen i Svenska 1, Svenska 2 och SAS 3, eller andra "blandlingar" av svenska-SAS och då bör den eleven höja betygen i exakt samma kurser som ingår i examensbevis (för att högre betygen ska räknas in). ... Prata med komvux kan du givetvis göra men det är inte komvux som räknar fram meritvärde, utan Antagning.se
  • Ilse

   Hej!

   Tack för ditt svar! Jag ringde dock till vuxensyv och de sa att det fungerar, att jag  kan göra en prövning i SvA istället för SvF och fortfarande höja mig, vilket gör mig lite förvirrad. 

    

   Jag har läst matte 1C, Matte 2C och Matte 3C, kan jag då alltså istället för att göra en prövning i dessa kurser, göra en prövning i matte 1A, matte 2A och matte 3B? Jag har dock läst naturvetenskaplig riktning i gymnasiet, gäller det fortfarande? 

  • Julia Högre betyg i matte 1a, 2a och 3b kommer räknas in i stället för lägre betyg i matte 1c, 2c och 3c. ... Att du får/kan göra prövningar i SAS, svenska som andraspråk, stämmer, men de betygen kommer inte ersätta dina betyg i Svenska som finns i ditt examensbevis (detta enligt flera svar från sakkunniga på Universitets- och Högskolerådet). Du kan själv ringa till Antagning.se, tel.nr 0771-550720 (tel.tid kl.9-16 på vardagar) och fråga om vilka betyg från ditt examensbevis som kan räknas "upp" och på vilket sätt.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga