Individ06

  Hej! jag går i gymnasiet och vill få betyg i matematisk specialisering, för att kunna uppnå 2.5 extra meritbetyg (får en från ma 5, och en från eng 7, (tänker söka civ.ing, så ma 4 ger inget)), men min skola erbjuder ej den kursen. Kan jag då istället göra prövning vid annat ställe/ort, alltså efter lite självstudier? Mycket tacksam för svar.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om din gymnasieskola köper prövning för dig från en annan skola, så kan det lösa sig på det sättet. Det är rektor på din skola som beslutar om det. Men annars så är inte meritpoängen en allmän "rättighet". Det finns många elever som inte på sina skolor får möjlighet att få några meritpoäng alls. Jag försöker förklara för dig varför jag tror du får Nej som svar från rektor på din skola (det är dyrt och besvärligt för din skola att köpa in kurser eller prövningar från andra ställen och det är inte din rättighet att läsa en kurs eller göra prövning i en kurs som din skola inte kan erbjuda läsa).
  Reglerna säger att gymnasieelever har Rätt att göra prövningar endast på sin egen skola och endast i två fall:
  - om eleven läst kursen och fick F
  eller
  - om undervisning i en kurs som är inskriven i elevens individuella studieplan inte kunde erbjudas (och i detta fallet handlar det allt-som-oftast om obligatoriska kurser, utan vilka inte går att uppnå kraven för examensbevis och med det inte går att få grundläggande behörighet till högskolestudier).
  Tänk också på följande: om du skulle få OK från din gymnasieskola (att rektor går med på att köpa en prövning för dig) så måste du lägga tid på att förbereda dig på egen hand; betyget i Matte specialisering kommer också räknas in i ditt snitt/jämförelsetal och höjningen av ditt meritvärde kan bli så liten som t.ex cirka + 0.1 (endast); det finns också viss risk att du får F på prövningen. F-betyget ger inte några meritpoäng. Om du i så fall avstår från att läsa någon annan kurs på din gymnasieskola blir du kanske tvungen att ta in matte specialisering (med betyget F) in i ditt examensbevis (om du totalt inkl.matte spec. får ihop till endast 2500poäng). Och då är det mycket icke-fördelaktigt för dig: inga meritpoäng för matte spec., F-betyget drar ner snittet ganska mycket. Och även om du får E eller högre betyg, så tar det tid från dina andra kurser (jag tänker här på att du utan prövningen kan uppnå högre betyg i dina andra kurser, för att du slipper lägga tid och energi på prövningen).

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga