Marcus
  Hej, jag är intresserad av internationella relationer/ekonomi och undrar vilka program ni rekommenderar? Vilka orter finns dem i och vad behöver man ha läst för att ha behörighet att läsa programmet? Hur ser arbetsmarknaden ut för dessa inriktningar och finns det möjlighet att få jobb efter skolgången? Finns även dessa utbildningar på svenska eller engelska?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  lärosätenas (svenska högskolor och universitet) gemensam hemsida är www.studera.nu
  men ansökan till utbildningar på högskolenivå gör man på www.antagning.se

  Du får gärna leta på de 2 (ovan nämnda) webbplatser efter de högskoleutbildningar som du är intresserad av. Du kan t.ex börja med att titta på utbildningar i den här korta listan, 24 st.: studera.nu/jamfor-utbildning/?q=&f=4%5Bp*10%5Bg*1%5BS575
  Utbildningsutbud är inte konstant, utan förändras. Om du vill söka utbildningar med start våren 2022, då kommer utbildningsutbud fastställas i sin helhet till mitten på september 2021, då anmälningsperiod börjar. Ännu kan man troligtvis inte se alla de utbildningar som blir sökbara under nästa anmälningsperioden.

  Utförlig information om varje högskoleutbildning brukar finnas på utbildningens egen webbplats. Hittar man inte svar på en exakt/specifikt fråga om en viss högskoleutbildning som man är intresserad av, är det bästa att kontakta studievägledare på den institutionen där utbildning ges.

  Det finns idag över 4.ooo program på de svenska högskolor och universitet, se listan på studera.nu/jamfor-utbildning/program

  Om man begränsar på "utan krav på tidigare högskola", alltså utbildningar på grundnivå - blir listan mycket kortare: studera.nu/jamfor-utbildning/program-grundnivå -endast 2348 utbildningar. Vilka program som ligger inom de områden som du är intresserad av är många ggr en bedömningsfråga; även om orden "ekonomi" eller "internationella relationer" inte finns i namnet på programmet, så kan studier inom de kunskapsområden ändå ingå i utbildningen.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga