1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  hej Vivien,

  vad gäller matematik, så kräver läkarprogrammen och högskole- samt civilingejörsprogrammen godkänt betyg i gymnasiekurs Matematik 4. Innan matematik 4 kan man ha läst matematik 3b eller 3c och innan dess en av kurserna på nivå 2, alltså 2a eller 2b eller 2c... och innan dess en av kurserna på nivå 1.
  Det är alltså OK att ha läst Matematik 1a, sedan 2a, sedan 3b och sedan4
  eller
  matematik 1b, 2b, 3b (eller 3c) och sedan 4.
  Man läser en ev kurserna på varje nivå och på nivå 4 går alla spåren ihop och finns vara en kurs Matematik 4.
   Förutom matte, måste man också ha behörighet (särskild) i andra ämnen, som t.ex fysik och kemi.
  ****
  Komplettera för behörighet kan man på basåren på högskolenivå, på komvux eller på en folkhögskola.
  Inför basåren på högskolenivå ska man ha Grundläggande behörihget (examensbevis och godkända betyg i svenska 2,3, engelska 6) och för Särskild behörighet godkänt betyg i matematik 2a, 2b eller 2c ELLER så kan vissa basår kräva att man kan godkänt betyg i matematik 3b eller 3c (varje lärosäte bestämmer självt hur mycket matte de kräver att man kan innan basåret).

  Man söker till basåren (finns naturvetenskapliga och tekniska) som man söker till en högskoleutbildning - via www.antagning.se

  • Anonym : Hej och tack för svar. Är det stor skillnad i svårighet mellan matte C och B kurserna?
  • Anna : b-spår i matte är mer inriktad på Ekonomi och c-spår - på Naturvetenskap. Är man som studerande duktig på natur.vet ämnena så borde det inte vara så mycket svårare att klara c-spår-kurserna. Ofta får eleverna dock högre betyg i b-spår än i c-spår med "samma kunskaper"... t.ex om en elev i slutet av kursen matematik 3c inte klarar av att få godkänt betyg, händer det att eleven får göra slutprovet i matematik 3b och klara då få godkänt betyg (känner några sådana fall) men vet inte om det beror på att just de eleverna var mer duktiga på Ekonomi än Naturvetenskap, eller självaste kursen är "enklare". Enligt matteläraren är en kapitel (eller ett avsnitt) Olika i matte 3b och 3c "matteboken", alltså eleverna läser då Inte "mer matte" eller "svårare matte" i t.ex matte 3c utan en del av kursen är annorlunda och i matte 3c läser man inte "den kapitel" som eleverna läser i 3b och tvärtom... alltså en del av kurserna är olika. Om man är inställd på att bli Läkare då måste man vara duktig och intresserad av Naturvetenskap och då borde man kunna klara av c-spår i matte (annars så kanske det är bättre att göra ett annat yrkesval).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga