Emmy

  Jag har varit sjuk mycket och haft sjukintyg på detta, vilket gjort att jag missat väldigt mycket i skolan alla tre åren. Alla ämnen har gått bra att jobba med hemifrån, förutom franska som jag läste i ettan. Jag fick F i kursen och det drar ner min merit. Jag har höga betyg i alla andra ämnen. För utbildningen jag vill läsa krävs det att jag har runt 19.90 meritpoäng, men jag når inte upp till detta pga. franskan. Då jag har en särskilt anledning till att inte ha kunnat delta på lektionerna, har jag inte haft samma förutsättningar i förhållande till andra elever. Finns det möjlighet att tenta en extra kurs och få högt betyg i den (ex. danska då jag kan det flytande) och att franskan då faller ur betygsskalan eller kan man på annat sätt byta bort det F jag fått, mot ett annat betyg? Jag förstår att jag egentligen får "skylla mig själv" men det är ju inte mitt fel att jag inte har samma förutsättningar pga. sjukdom.

  • Julia : Läser du år 3 på gymnasiet nu eller har du redan fått ut ditt examensbevis från gymnasiet?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej. Jag kan i din fråga inte se om du redan gick ut gymnasiet och fick ditt Examensbevis eller om du läser fortfarande på gymnasiet (kanske läser du tredje året nu)? Det är stor skillnad och för att svara på din fråga måste man veta om du redan fick ut ditt examensbevis. Och om du redan fick ut ditt exam.bevis då är det som regel så att inget i examensbeviset får ändras och för att ett högre betyg skulle räknas in, så skulle det vara i samma kurs, alltså du kommer i så fall behöva få högre betyg i franska (samma kurs - om det är Franska1 eller Franska 3, alltså samma kurs som ingår i ditt exam. bevis) och du bifogar i så fall både det nya (högre) betyget och examensbevis när du söker utbildning på ett svenskt lärosäte.
  Att examensbevis skulle hävas upp och utfärdas ett nytt - är extremt sällsynt. Det är i så fall till rektor på din gymnasieskola som du bör vända dig, men det är mycket möjligt att du får ett kort svar: Det går inte, - från rektorn. Saken är den att det finns många elever som av olika anledningar borde ha fått högre betyg eller anpassad undervisning och mer hjälp än de har fått (det finns hälso-, sociala och andra omständigheter som t.ex "läraren har bytts ut flera gånger under tiden kursen lästes" eller "läraren försvann och vi fick klara oss på egen hand" - det är ju lärarbrist också, tyvärr - och under våren 2020 övergick gymnasieelever till distansundervisning som inte passar alla och då anser många av dem att de borde fått mer hjälp, anpassningar och "förtjänar högre betyg" för att det var inte deras fel att Covid.19 "inträffade".
  Jag önskar att det gick att ordna det så att alla elever fick så mycket hjälp och anpassningar som de behöver, men det är tyvärr inte så det ser ut i verkligheten (i alla fall inte än). :(

  • Anna : Jag håller med Julia SYV, skulle svara på ungefär samma sätt. Men jag vill också lägga till att du får gärna kontakta Skolverket, t.ex ring deras upplysningstjänst, tel.nr 08-52733200 och fråga om vad som gäller för din specifika situation (alltså om undantag "bör" göras); att undantag Kan göras vet man ju men det är lite oklart om du skulle kunnat insistera på att ändra i ditt exam.bevis. Stor sannolikhet är tyvärr att svaret blir Nej. Men du bör givetvis utforska alla möjligheter och skolverket har expertkunskap i den frågan. De kan ge dig svar på de skol-juridiska frågorna om dina formella rättigheter som elev eller f d elev på gymnasiet. Lycka till!
  • : Jag har ännu inte gått ut gymnasiet, så har inget examensbevis
  • Julia : Försök i så fall få Franska-kursen som U-kurs, utökat, då kommer inte F-betyget räknas in. Om en kurs mod.språk är obligatoriskt att har betyg i på ditt program, försök få din skola ge dig möjlighet göra prövning i det språket som du kan så att du kan få in betyget i det språket i stället. Ytterst ansvarig är det rektorn men du kanske vinner på att "gå via" kuratorn. Du har ju speciella behov pga sjukskrivningar som du har haft. Lycka till!
  • : Hade du rekommenderat att prata med skolans kurator först istället för syven?
  • Mikael : Du kan prata både med kuratorn och med Syv. Ytterst är det dock rektorn som är ansvarig. Lycka till!
  • : Hej igen, jag har nu pratat med både syv, kurator och rektor men de säger att jag inte kan byta ut franskan till u-kurs och tenta något annat istället. Både ni här i chatten och syven på min förra skola har dock sagt att det går att göra så om man haft speciella behov. Finns det någon annan jag kan kontakta så att jag får hjälp? Känns inte alls rättvist att jag inte kan göra något åt betyget pga. sjukdom
  • Julia : Ring till skolverkets upplysningstjänst - tel.nr 08-52733200. Din fråga är om juridisk karaktär - om elevens rättigheter och om hur "särskilda behov" ska tolkas. Rektorn är ytterst ansvarig på skolan, men "över rektorn" finns det: om det är en kommunal gymnasieskola - Utbildningsförvaltningen och om det är en friskola - VD för företaget som driver skolan. Det är inte förbjudet att vända sig till "rektorns chef", men vi på fråga SYV kan inte lova hur utgången blir. Vi har inte beslutande rätt och kan endast bistå med tips och råd. Sedan bestämmer du själv vad du vill göra.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga