1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Matilda,
  Fråga på din dotters skola om de kommer inkludera det betyget bland de betyg som kommer finnas i Slutbetyget från grundskolan. Jag har svårt att tro att betyget från åk6 skulle kunna ingå i ett Slutbetyg från grundskolan. Reglerna kring utformning av betyg finns att ta del av på skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/registrera-och-utforma-betyg
  Ytterst är det rektorn som är ansvarig på en skola. Så frågan bör ställas till SYV på elevens skola, men sedan är det troligtvis rektorn som får ta det slutgiltiga beslutet.
  Tillfrågade nu en sakkunnig från Skolverket: hennes tolkning är att det bör ej ingå, alltså att betyget i modersmål från årskurs 6 bör ej (kan ej) ingå i slutbetyg från grudnskolan.
  Tips! eleven kan kanske göra prövning i modersmål innan slutet av år9 på grundskolan eller hoppa in i undervisning som pågår i modersmål nu, under våren och på så sätt kan kanske få betyg innan sommaren, som kommer i så fall ingå i slutbetyget? :)

  Hänvisning/lästips: skolverket.se/skolfs?type=andringsforfattning&document=2015:48

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga