1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  om jag förstår dig rätt, så läser du på Teknikprogrammet (TE) inom gymnasieskolan. Du läser mot examensbevis. Och inom examensbeviset kommer du ha 2500 "vanliga poäng" (av dem 200poäng inom kategorin "individuellt val"). Alla betyg som ingår inom 2500poäng (med ett undantag - betyget i Gymnasiearbete räknas inte in) bidrar till snittbetyget som kallas för jämförelsetal. 
  Vissa kurser ger Merit (Extra-)poäng. Kurser i ämnet Träningslära (finns två kurser: Träningslära 1 och 2) ger inte meritpoäng. Vill du ha meritpoäng/extrapoäng måste du skaffa dig godkända betyg i de kurser som ger meritpoäng, t.ex Engelska 7, Moderna språk 3 och 4 och/eller högre kurser i ämnet Matematik. Var god läs om meritpoäng på gymnasieGuiden.se/meritpoäng.
  Exempel: vi säger att en elev är jätteduktig och får A-betygen i alla kurser i alla 3 år på gymnasiet. I gymnasiearbete går inte få högre än E, men det betyget räknas ändå inte in... så, "vår elev" har högsta möjliga betyg men inte har läst någon kurs som ger meritpoäng. Då blir elevens jämförelsetal/snittbetyget 20.0 och meritvärde blir = snittbetyget för att hen inte har några meritpoäng. Skulle eleven i vår exempel i stället för Träningslära 1 läsa Engelska 7 så skulle hen även få + 1.0, så meritvärdet skulle bli 20.0 + 1.0 = 21.0 
  Alltså, vid samma nivå på betygen, t.ex om du får samma betyg i Träningslära 1 eller i Engelska 7 så vinner du + 1.0 till ditt meritvärde för Eng7 (detta för att den kursen ger meritpoäng och Träningslära gör inte det). 

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga