Boris

  Hej! Jag undrar om den utökade kursen Engelska 7 räknas med i mitt jämförelsetal. Jag har totalt läst 2600 poäng på gymnasiet. Engelska 7 ger meritpoäng, men dessa meritpoäng kommer inte att vara viktiga för mig eftersom HHS (Handelshögskolan i Stockholm) inte räknar med meritpoäng. HHS utgår endast ifrån ens jämförelsetal när man söker in. Engelska 7 krävs heller inte för behörighet på HHS. Räknas betyget ändå med i jämförelsetalet? På antagning.se står det att "betyg i utökad kurs bara räknas med om det krävs för behörighet eller ger meritpoäng." Engelska 7 ger ju meritpoäng, och borde enligt denna logik räknas med i jämförelsetalet, men eftersom HHS har en lite speciell antagning så undrar jag om detta gäller även när meritpoängen inte räknas med. Tack så mycket!

  • Anna :

   Är det den här höskola du vill komma in på: hhs.se ? Det är en privat högskola och har annorlunda regler. Jag tänker också på att de kan ju också ändra sina regler (när som), ett svar du får nu kanske inte gäller om ett år...! :(

    

  • : Jag har sökt in för hösten 2020.
  • : Ja, jag vill komma in på HHS
  • Anna : Jag har nu skrivit ett nytt svar till dig. Hoppas det blir till hjälp!
  Läs alla kommentarer

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej,
  nu har vi tillfrågat en sakkunnig via Antagning.se och fick svar att det "borde vara så" att betygen i kursen Eng 7 som U-kurs räknas inte in vid ansökan till HHS (därför att det är en icke-statlig högskola och valde att inte acceptera meritpoängen) men det kan eventuellt vara så att i fall betyget i eng 7 är högre än snittet/jämförelsetalet och inräknande av det betyget höjer sökandes jämförelsetal att det kanske kan i så fall räknas in... just den frågan hänvisar den sakkunnige till antagningsgruppen på just HHS.
  Du får gärna fråga antagningsgruppen på HHS. Men om betyget i eng 7 är samma eller lägre än snittet/jmf-talet då komer ej det betyget räknas in (det är det som den sakkunnige var säker på).

   

  • : Tack så mycket!
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga