1 Svar

    Mikael SYV på FrågaSYV

    Företagsekonomi får ingå i examensbevis från komvux. På teknikprogrammet är det inte en obligatorisk kurs, därför kommer beslutet ligga hos komvux i din kommun. Fråga syv utfärdar inte examensbevis men jag ser ingen anledning att vägra ta in kursen i examensbevis från komvux.

    Frågor och svar

    Hittar du inte din fråga?

    Skapa en ny fråga