Tyra

  Hej! Jag läste IB under gymnasiet. Jag får endast 1,5 i extra merit då jag läste svenska A istället för ett b-språk (studerade utomlands). För att få 2,5 i merit måste jag läsa matte 4 eller 5, då jag vill komma in på läkarlinjen. Jag undrar ifall detta räknas med ifall jag läser matte 4/5 på komvux? Jag undrar även om det är möjligt att höja/sänka min totala merit genom att läsa kurser som jag inte läst, men behöver för behörighet, på komvux?

  • Julia : Har du tagit "studenten" sommaren 2020 eller 2021? Vissa regler har ändrats för de med IB-diploma från 2020 till 2021.

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Tyra,
  om du avslutade IB året 2020, se info antagning.se/sv/dina-betyg/international-baccalaureate/ib-examen-2014-och-framat
  och om du avslutade IB året 2021 - se info på antagning.se/sv/dina-betyg/international-baccalaureate/ib-examen-2021-och-framat
  Ändringar har skett och det är viktigt att veta från vilket år IB-diploma är.
  Oavsett från vilket år IB-utbildning är så måste du bli behörig. Obehöriga prövas ej till svenska högskoleutbildningar. Jag råder dig ta dina betyg till SYV på komvux i den kommunen där du är folkbokförd och kontrollera om du har tillräckligt med svenska, matte, kemi, fysik och biologi för behörighet till läkarprogrammet. Det är annars fördelaktigt för dig att läsa fysik2, kemi2, biologi2 och matematik 4 och även 5 eller matte specialisering på komvux (för att då kan du läsa de ämnena på svenska - du har läst de på engelska förut; och utbildningsspråk på läkarprogrammet i Sverige är svenska).
  Om du läser kurserna på komvux (eller på en folkhögskola) eller gör prövningar i kurser försök få så bra kunskaper du kan och så höga betyg som möjligt. Det finns ju ingen anledning att inte sträva efter höga betyg.
  Gör också högskoleprovet! Då kommer du prövas även i HPurvalet, men behörig måste du bli. Högskoleprovet befriar inte från kravet på att bli behörig.
  Jag tänker också på Naturvetenskapligt basår - på högskolenivå. Om du nu har tillräckligt med svenska (motsvarande godkänt betyg i svenska 3 eller SAS, svenska som andraspråk 3) då är du med störst sannolikhet redan nu behörig att söka till naturvetenskapliga basår. Du kommer läsa på svenska på nat.basåret på högskolenivå, du kommer läsa matte upp till matte 4, biologi-fysik-kemi upp till och med nivå2). Och betygen du får på högskolans/universitetets basår kommer inte räknas in i ditt meritvärde. Det räcker att endast få "G" (godkänt) i kurserna.
  Det finns fler fördelar för dig att gå via basåret på högskola/universitet - förutom att undervisning är på svenska och du inte behöver oroa dig för att sänka ditt meritvärde, så får du även erfarenhet av att läsa på högskolenivå. Här får man dock tänka på en sak: studiemedel på eftergymnasial nivå får man i högst 6 år och läkarprogrammet är nu 6-årigt. Då får du kontrollera (om du söker studiemedel för basåret) att "studiemedelsveckorna" tas från "gymnasiepotten" och inte från "högskolepotten" (det kan vara olika för basår på olika lärosäten - från vilken "pott" som studiemedelsveckorna tas).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga