syv
  Hejsan, om en elev i grundskola läser spanska som modersmål, kan hen då välja spanska som modernt språk och få tillgodoräkna sig betyg som ett 17:e betyg? Om eleven läser spanska som modersmål, får hen då räkna betygen som ett extra betyg?
  Om eleven är i stort behov av att få högre meritvärde, är det då ett bra alternativ att läsa spanska som moderna språk och låta bli att läsa modersmål, om det nu är tillåtet?

  1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Emma,
  Om eleven i sitt Slutbetyg från Grundskolan har betyget i Moderna språk (som lästes som Språkval) får det betyget räknas som "det 17-de betyget". Det är inte förbjudet att ha betygen i modersmål och moderna språk (i samma språk), alltså det är inte förbjudet att ha betyget i Modersmål (spanska) och i Moderna språk (Språkval: spanska) i samma betygsdokument. En och samma elev kan alltså läsa spanska som modersmål och som moderna språk samtidigt, om schemat så tillåter; detta för att det inte finns några förbud mot det och Modersmål och Moderna språk är 2 olika ämnen.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga