BGenie

  Hej

   

  Jag har läst naturvetenskap - natur och läst totalt 6 moderna språkkurser, steg 3, 4 och 5 i vardera. Jag har fått A i samtliga, och 3 av dem är utökade, dvs jag har 2700 kurspoäng totalt (exkl. gymnasiearbetet). Kommer dessa att räknas i mitt meritvärde, då de höjer det, eller är det så att man bara får tillgodoräknas ett modernt språk från gymnasiet? Jag tänker då inte på meritpoäng, jag har förstått att det bara kommer räknas 1.5 från ett av de, men tänker meritvärde. Om jag räknar till dessa 3 utökade blir mitt meritvärde 21.65, medan det bara är 21.5 utan. Kommer de räknas till eller inte?

   

  Följdfråga är att jag läst en annan valbar kurs, och fått C, kan jag "byta ut" den mot en av moderna språkkurserna så att den inte sänker mitt meritvärde?

   

  Tacksam för svar, mvh B

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej, 
  svar på din fråga beror delvis på exakt hur ditt examensbevis ser ut, alltså exakt vilka kurser som i ditt examensbevis är markerade med "U". Svara i en kommentar ang. hur kurserna heter som i ditt examensbevis är markerade med "U", t.ex franska 3, 4 och 5 som är U-kurserna. Nämn gärna även de andra tre moderna språkkurserna som inte är U-kurser för dig, utan vanliga kurser. Uppge helst också vad den kursen heter som du har C i (detta kan spela roll om du ännu inte fick ut ditt examensbevis för att om du redan fått ut examensbeviset, kan du inte förändra vilka kurser som blir U-markerade).
  Allmänt gäller: i alla de fall där man kan räkna både "si" och "så" (alltså om det är en "gråzon") så räknar Antagning.se alltid till den sökandes fördel. I examensbevis från NA/naturvetenskap kan en elev ha fem kurser inom ämnet moderna språk som "vanliga", ej utökade, se programplan för NA>>: en kurs som programgemensam, två kurser som programfördjupning och ännu två kurser som individuellt val. Om en elev (t.ex du) vill att alla A-betygen i kurserna i Moderna språk ska räknas in i meritvärdet, då skulle examensbeviset vara utformat så att upp till fem kurser moderna språk finns med som vanliga, ej utökade (då räknas de in i jämförelsetal/snittbetyget) + en kurs, t.ex moderna språk 3 (eller 4) eller två kurser (moderna språk 3 och 4) som u-kurser. Eftersom moderna språk 3 och 4 ger (till de flesta av svenska universitetsutbildningar) meritpoäng, kommer U-kursernas betyg räknas in i fall det höjer elevens meritvärde (även om eleven redan innan inräknande av de betygen uppnått max antal meritpoäng inom moderna språk). Det finns dock utbildningar (några få) som inte accepterar några meritpoäng över huvudet taget + det finns några få utbildningar som för Särskild behörighet kräver moderna språk 3 och då ger inte den kursen meritpoäng men då krävs den ju för särskild behörighet och betyg (även i en U-kurs) kommer räknas in av den anledningen, alltså för att den kursen krävs för särskild behörighet (men då ska det vara i rätt språk... alltså, om programmet kräver franska 3 och man har spanska 3 som u-kurs, då borde, enligt min uppfattning, inte en U-kurs i spanska 3 räknas in för att det är ju franska 3 som ger behörighet (t.ex om man vill utbilda sig till språklärare i franska).

  Studie- och yrkesvägledare
  • BGenie :

   Jag har ännu inte fått examensbeviset, kurserna är spanska 3, 4 och 5, samt italienska 3, 4 och 5. Kursen jag har C i är programmering 1. Jag söker läkarutbildning som inte kräver någon av dessa kurser för behörighet om det spelar roll. 

  • Milla :

   Du får gärna läsa mitt svar ovan. Men här kommer också ett svar som är anpassad till just din situation: Du skulle vinna på att ha Programmering 1 som U-kurs för att i så fall kommer inte det betyget räknas in. och så ännu två kurser - spanska 3 och 4 eller italienska 3 och 4 + programmering1, alltså som U-kurser. Då blir det så att betyget i programmering1 inte räknas in men båda betygen i mod.språk 3och4 som U-kurserna räknas in. 
   Du har läst programmering 1 antingen som programfördjupning eller som individuellt val, men en elev på NA kan ha alla programfördjupningar som kurser i moderna språk (vilket framgår av programplanen för NA) + inom individuellt val får alla elever på alla nationella program ha "vilka som helst kurser" á 200poäng (av det som skolan kan erbjuda) och 2 språkkurser går på just 200poäng.

  • BGenie : Ok förstår exakt nu, tack så jättemycket för hjälpen!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga