Lily

  I programplanen för ekonomiprogrammet ser man att man får läsa kursen redovisning 2 som är en 100 poängs kurs, som är en programfördjupande kurs. Jag går på komvux eller jag ska söka/ läsa på komvux. Och jag är medveten om att man ska först ha läst kursen redovisning 1 för att kunna läsa redovisning 2. Men man kan också läsa företagsekonomi 2 för att sedan få läsa redovisning 2.. Men är det de enda sättet man kan läsa redovisning 2 ? Man kan väl läsa entreprenörskap eller entreprenörskap och företagande för att sedan också kunna läsa redovisning 2 eller ?. Och vad är skillnaden på kurserna entreprenörskap och entreprenörskap och företagande? skiljer det sig mycket? Och det blir svårt för mig att söka till kursen redovisning 2 på komvux eftersom jag inte har läst företagsekonomi 1 och 2. Jag har inte heller läst redovisning 1. Och problemet är att jag inte kan söka på redovisning 1 på komvux, därför att kursen inte finns. Och sist vill jag fråga, för vilka gymnasie program finns redovsining 1 och 2 som kurs? Bara ekonomi programmet?

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Lily!
  gymnasiekurs Redovisning 2 ingår inom ämnet Företagsekonomi, vilket du bl.a kan se på skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan
  Att man ska ha (med godkänt resultat) läsa underliggande kurser krävs för att ha förkunskaper för att klara av en högre/överliggande kurs.
  Det stämmer att gymnasiekurs Redovisning 2, 100 poäng, bygger på kursen Företagsekonomi 2 eller kursen Redovisning 1. Och det betyder att godkända kunskaper krävs i de underliggande kurserna. Det är inte förbjudet anta till en högre kurs även om godkänt betyg i en lägre kurs ej finns, men komvux gör bedömning att man i så fall saknar förkunskaperna och att risken är stor att personen får F i kursen. Dock kan komvux också göra en annan bedömning (t.ex om sökande har genom relevant arbetslivserfarenhet eller genom andra studier, t.ex studier utomlands eller studier på högskolenivå anses ha tillräckliga förkunskaper). Ytterst är det rektor på komvux som är ansvarig. Om du anser att du har tillräckliga förkunskaper prata med SYV-en på komvux, men det kan bli upp till rektorn att göra bedömning och fatta beslut i den frågan.

  Jämföra kurser
  Entreprenörskap och företagande, 100 poäng, tillhör ämnet Företagsekonomi och bygger på kursen företagsekonomi 1 eller på kursen Entreprenörskap, som tillhör ämnet Entreprenörskap, enl. info på Skolverkets hemsida. Alltså krävs det kunskaper som motsvarar godkänt betyg i kursen Entreprenörskap för att anses ha tillräckliga förkunskaper inför kursen Entreprenörskap & företagande.

  Din fråga: "för vilka gymnasie program finns redovsining 1 och 2 som kurs?"
  Mitt svar: inom Individuellt val (200 poäng) får eleverna på alla nationella svenska program läsa vilka kurser som helst, om skolan kan erbjuda undervisning i de kurserna.
  Vidare gäller: Redovisning 1 och 2 får läsas som programfördjupandeHV och på HA - se programplan för HV och programplan för HA.
  Att en kurs får läsas som programfördjupning betyder att den ingår i listan över vilka kurser som får bli programfördjupande och i fall skolan kan erbjuda de kurserna, får eleverna välja dem (men annars så går det att läsa andra kurser som programfördjupande - det går alltså ta ut examensbevis från det aktuella gymnasieprogram utan att ha läst just de kurserna). Kurserna är alltså inte obligatoriska och erbjuds inte till alla elever som läser på "det programmet" utan endast om lärare finns + att även tillräckligt antal elever valde läsa den kursen. Gymnasieskolorna kan, dock, genom att skapa profiler och varianter på förhand välja "valbara kurser" åt elever och på så sätt kan på just en viss skola "omvandlas" valbara kurser till obligatoriska (om det inte finns möjlighet att välja andra kurser - vilket kan t.ex bero på lärarbrist).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga