1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Jelena.

  Att en gymnasieskola har Region (f d landsting) som huvudman innebär att alla elever som är skrivna (folkbokförda) i någon av de kommuner som ligger inom Regionen blir förstahands-mottagna och kan beviljas inackorderingsstöd om de bor så pass långt bort från gymnasieskolan att deras kommun bedömer att de inte kan pendla. Ang.hur långt det är för att pendla till en gymnasieskola? Det brukar vara så att om eleven får längre tid än en timme till skolan och en annan timme - från skolan, alltså att pendlingstid per skoldag överstiger 2 timmar, då anses det vanligtvis att det är för långt att pendla.

  Samverkansavtal mellan kommuner och regioner - vad gäller gymnasieval
  Det kan även finnas samverkansavtal med ytterligare kommuner utanför Regionen, som egentligen tillhör andra Regioner och i så fall enligt villkor i sådana avtal blir även "deras" elever mottagna i första hand. Men elever som bor (är folkbokförda) utanför den egna Regionen och utanför de regioner mellan vilka finns det avtal upprättade, blir andrahands-mottagna. Att bli mottagen i andra hand betyder att man kan få plats på skolan endast om alla "egna" behöriga sökande, även de med lägre betyg, kom in men sedan ändå finns ledig plats.
  Hänvisning/lästips: gymnasieguiden.se/informeras/skoltyper - regionala gymnasieskolor agerar vad gäller gymnasieantagningen nästan som kommunala gymnasieskolor; alltså är det stor skillnad mellan fristående (som mottar alla elever som förstahandssökande) och "offentliga skolor" (kommunala och regionala).

  Med vänliga hälsningar

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga