Tova

  Hej jag undrar vilka ”regler” som gäller när man studerar fristående kurser på högskolan/universitet? 1. Kan man först läsa en kurs som är ”högre upp” t.ex franska b2 (ej för nybörjare) och sedan året därpå söka en ”enklare” kurs i språket (t.ex b1), för att man vill repetera/ha högskolepoäng från båda kurserna? 1b. Eller finns det någon ”regel” som säger hur man ”hierarkiskt” får läsa/ta poäng? Dvs, kan man läsa en ”svårare kurs först”, och sedan en lättare? 2. Undrar även hur det fungerar med tillgodoräknande av poäng. Är man ”tvungen” att göra detta om man t.ex redan läst en liknande kurs med samma kursmål, och sen kommer in på ett program som har en liknande kurs inbakat i sin kursplan? Eller kan man ”läsa om kursen” då på det nya programmet där den har en en annan kurskod (Även om det är ”onödigt”/tidskrävande enligt många, då de heller föredra att "tillgodoräkna sig"). Får man CSN för denna om man läsa ”om denna kursen då”? 3. Är fritt fram/tillåtet att studera kurser som liknar varandra kunskapsmässigt och tillgodoräkna sig poäng på grundnivå från ALLA dessa så länge man klarar studierna? T.ex om jag skulle söka "psykologi I" vid Linneuniversitet ett år, året därpå "psykologi A" vid Uppsala Universitet, och de tredje året "psykologi grundkurs" vid Göteborgs universitet (alla värda 30 högskolepoäng var) Får jag då 90 poäng på grundnivå totalt om vi förutsätter att jag "klarar" alla 3 kurser? Eller kan man "drabbas" av någon spärr som säger att "du har redan för många poäng på grundnivå inom detta område/eller pga kurserna är för "snarlika"? Eller spärr i stil med att "du har läst en "svårare" kurs tidigare inom detta område, och därför får du inte studera en där förkunskaperna är lägre"? 4. Stämmer det att man inte kan ”söka om” en kurs på samma lärosäte som man redan fått godkänt på? (Anledning till att man vill läsa om skulle ju t.ex kunna vara att man vill höja betyget om kursen tillämpas i flergradig skala , eller att man vill repetera om kursen då man kanske ska söka påbyggnadskursen och det var länge sedan man läste den första kursen ect..) För att förtydliga: I denna fråga menar jag en kurs med "samma titel/kurskod" som man redan har akademiska poäng tillgodräknande inom som syns under "meriter" på antagning.se Hoppas jag får svar på mina frågor! Ha en fortsatt fin dag, Hälsningar Tova

  1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Tova,

  Fråga SYV jobbar inte med Antagning till högskoleutbildningar. Du kan kanske med fördel ställa högskole-antagnings-frågorna till dem som jobbar just med de frågorna: personal på Antagning.se och personal i antagningsgrupper på de lärosätena dit du vill söka. 
  Det jag vill påminna om är att antal veckor med Studiemedel är begränsat; max 6 år (12 terminer) på eftergymnasial nivå och CSN kan inte förlänga den perioden, så man man finna sig mitt ett program och utan studiemedel... och hur försörjer man sig i så fall? Tråkigt att behöva hoppa av studierna pga man ej kan få mer studiemedel. Så, man ska inte "slösa" med sina studiemedelsveckorna. 
  "Inkomst-bortfall": man glömmer ofta att när man studerar på heltid så jobbar man inte alls samtidigt eller jobbar lite (extrajobb) och på så sätt får "inkomstbortfall"/förlorad arbetsinkomst: om man jobbade och fick minimilön skulle man tjäna ändå väldigt mycket mer än bidragsdel av studiemedel (och lånar man pengar hos CSN, så ska man betala tillbaka sen + ränta och uppläggningsavgifter). 
  Så, om man är mån av att ha hög "livslön" och hyftad pension - så ska man inte planera för att studera i "all tid och evighet", utan man bör försöka få ett jobb i stället för att läsa om redan godkända kurser. 
  Det är i alla fall vad jag vill råda dig att tänka på... men du gör givetvis som du själv tycker blir bäst!
  ****
  Ang. bli antagen till en "högre kurs" så måste man ha förkunskaperna och söker man t.ex till högskolekurs Franska 2, så ska man med godkänt betyg genomgått Franska 1 eller ha bevis på att man har motsvarande kunskaper (annars är man obehörig och kommer ej bli antagen). 
  ****
  Jag känner inte till ngn begränsning i antal kurser på grundnivå som man kan läsa; vissa kurser överlappar varandra (i viss mån) ... men Om man vill ta ut Examen, t.ex Kandidatexamen - då tittar studievägledare på den institutionen där du vill ta examen mycket noga på kursernas Innehåll och kurser som ska ingå i examen får ej överlappa varandra (så vitt jag vet - får inte alls överlappa varandra). Men prata med studievägledare på just den institutionen där du vill ta ut examen. 
  Lärosätena (högskolorna/universiteten) i Sverige har på lokal nivå rätt så mycket "egen makt" och du kan få olika svar från olika lärosäten. 

  Ang. betyg på högskolenivå
  Det är endast ett mindre antal kurser som har högre skala än endast upp till "Godkänt"; och det "ger inget särskilt" att få högre betyget än G på högskola-universitet; t.ex hade vi i mitt SYV-program En kurs där man kunde få VG (välgodkänt) men alla som fick G eller VG i den kursen fick ju ändå samma SYV-examen... ingen skillnad där. Man känner sig nog "duktig" om man fick VG men man får inte högre lön eller ngt. annat sen... även vid antagning till master- eller magisterprogram så är det ofta "Totalt antal godkända högskolepoäng" som är urvalsgrund (och inte om man fick VG i ngn kurs...).
   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga