2 Svar

  Mikael SYV SYV på FrågaSYV

  I den situationen du beskriver förlorar eleven sin plats om hen tackar Nej där hen är Antagen och har med det ingen plats- hen kan då göra Sen ansökan till vilken annan utbildning hen vill där hen ställs sist i kön efter alla andra som sökte samma utbildning i tid, även om deras betygspoäng/meritvärde är lägre. Behöriga sökande som sökte rätt utbildning i tid prioriteras. Det funkar så pga av att det inte går att hantera antagning om eleverna får ändra sig… då skulle ”alla vänta på andra” och det blir aldrig färdigt.

  Julia SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Åsa!
  jag ställer mig bakom det svaret som du redan fick av SYV Mikael. Det är så det brukar vara i allra de flesta fallen, men du kan också höra med gymnasieantagningskansliet som den eleven som din fråga gäller "hör till". Ofta står reglerna på gymnasieantagningens webbplats eller för hemsidan för gymnasieval (det finns många olika, beroende på vilken del av Sverige man är folkbokförd i). Man får också fråga SYV på elevens skola som borde vara bra insatt i vad som gäller i den delen av Sverige där eleven söker till gymnasiet.
  Jag tänker utveckla lite grand... Det finns fall där eleven kan bli Antagen till fler än en gymnasieskola (samtidigt) eller kan stå i RESERV till ett eller flera av sina lägre prioriterade alternativ men det är nästan uteslutande i de fallen då eleven sökte utbildningar i Olika delar av Sverige (som hör till olika "upptagningsområden"). Olika gymnasieantagningskanslier som ansvarar för olika delar av landet kan ibland göra antagning oberoende av varandra och det kan uppstå en situation där eleven får besked Antagen på sitt första alternativ och samtidigt vara Antagen eller få reservplats som svar från ett annat gymnasieantagningskansli. Den situationen hör till undantagen. Som regel, kan eleven bli antagen endast till en utbildning på gymnasiet och hen ställs i RESERV till sina Högre prioriterade alternativ och de lägre prioriterade alternativet tas bort (som om de inte fanns i elevens ansökan), t.ex kan antagningsbesked se ut så här:
  1. RESERV
  2. RESERV
  3. ANTAGEN
  4. Borttaget
  5. Borttaget
  6. Borttaget
  7. Borttaget...
  Sedan, om eleven kan komma in från RESERV, då gör - enligt vår erfarenhet - olika gymnasieantagningskanslier lite Olika. Vissa Antar elever till högre prioriterat alternativ direkt och den platsen där eleven var antagen går till en annan elev (som i sin tur stor i reserv till den utbildningen) men andra kanslier frågar eleven om hen vill komma in från reserv eller om hen vill behålla den platsen hen fick först. Det andra alternativet medför mycket mer jobb för personal som jobbar med gymnasieantagningen och också försenar antagningsprocessen (för att eleven får några dagars betänketid för att svara på frågan om hen vill komma in från RESERV). Vår erfarenhet är att fler och fler antagningskanslier går över till alternativet "ett".
  Som sagt, lokala "avvikelser" kan förekomma. Det är inte exakt identiska regler vid gymnasieantagningen över hela Sverige. Finns också gymnasieskolor som gör sin egen antagning (ett mindre antal) och ansökan skickas direkt till en sådan skola. I detta fallet kan det också bli som om eleven sökte i Olika upptagningsområden (för att gymnasieskolan gör en egen antagning ock skickar ett eget (separat) antagningsbesked, oberoende av vad eleven sökte för övrigt).

  Exempel på gymnasieskolor som sköter antagning själva och man skickar ansökan direkt till skolan (gäller vid antagning till HT22):
  Korrespondensgymnasium
  Skanskagymnasiet
  Ingelstadgymnasiet
  SSHL sköter själv antagning av Internatelever (ej dagelever)
  ...

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga