Damla98 23 år
  Hej, jag läser samhällsvetenskapsprogrammet och det är mitt första år. Om en vecka ska vi ha individuella val och jag är väldigt osäker på vad jag ska välja. Det är mellan retorik - för den som inte gillar att prata & privatjuridik. Jag skulle vilja veta lite om de två ämnena, vad det är man läser & lär sig, är det något roligt ämne?

  Jag vill antingen bli psykolog, beteendevetare, jurist eller ekonom. Har inte bestäm mig än, men är det bra om jag läser ett av dessa ämnena?

  Jag vill ta retorik - för den som inte gillar att prata, för att jag är en väldigt blyg person och väldigt nervös och rädd för att prata inför andra. Mitt språk blir jätte konstigt och förvirrande att folk inte förstår vad jag säger. Jag är väldigt dåligt på att diksutera och argummentera. Jag vill verkligen förbättra mig på att prata. Men samtidigt vill jag kanske ha privatjuridik men jag vet inte riktigt vad de handlar om. Skulle du kunna förklara vad det är man gör inom de två
  olika ämnena?

  Jag skulle vilja prata med min studie och yrkesvägledare i skolan, men det är en sån himla lång kö och jag kommer inte hinna få prata med henne. Därför frågar jag dig. Tack på förhand:)

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej,
  vad man bör lära sig i kursen Privatjuridik på gymnasiet, är följande:
  "Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande privatjuridiska dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.
  Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
  Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
  När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav."
  Både kursen Retorik och Privatjuridik lär dig saker som är mycket bra att kunna. Jag förstår att det är svårt för dig att välja. Jag hoppas att beskrivning av kursens mål (ovan) hjälper dig att fatta beslut om vilken av kurserna som du vill läsa i första hand.
  Bästa hälsningar
  Milla SYV

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga