1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Fidan,

  den information om "efter utbildning"/framtida karriär vi har tillgång till, lyder följande:

            Efter avslutad utbildning på den här utbildningen: Retorikkonsultprogrammet-inriktning-mot-politisk-kommunikation-och-hallbar-utveckling är det tänkt att man blir expert på att främja politiska och andra kommunikationsprocesser och facilitator i hållbarhetsarbete. Som retorikkonsult med denna inriktning kan du arbeta med utvecklingsprojekt riktade mot samhällsproblem, medling i konflikter och förhandlingar kopplade till hållbar utveckling. Du kan verka inom informationsarbete, opinionsbildning eller vetenskapskommunikation. Se information om yrken: Kommunikatör, Medlare, Projektledare och Projektkoordinator.

  Detta program är relativt nytt, och formulerat utifrån ett problem som har att göra med glappet mellan kunskap och handling i hållbarhetsfrågor – i hög grad ett kommunikativt problem. Tänkbara arbetsplatser och yrken är därför inom forskningskommunikation, myndigheters hållbarhetsarbete, kommunikationsbyråer, idéburna organisationer eller förlag och museum. Var god se information om yrken: Forskningsassistent, Kommunikationschef, Bokförlagsyrken och Museitjänsteman.

  Det är samtidigt en bred retorikkonsultutbildning med fokus på hållbarhetsfrågor. Efter den här utbildningen har man därför goda förutsättningar att arbeta med frågor där man måste hantera motstridiga perspektiv, exempelvis kriskommunikation, förhandling och konflikthantering inom företag och organisationer. Se information om yrken: Expert, Sakkunnig/rådgivare/förhandlare och Konsult.
  Kommer du på en hållbar affärsidé, kan du fundera på att "starta eget", alltså bli Entreprenör/egenföretagare.

  • Fidan : Tack så mycket för svaret Anna.
  • Mikael : vi på fråga SYV är glada om våra svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga