1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej My!
  Riksintag är det alla fristående gymnasieskolor som erbjuder (alltså de som inte är kommunala eller landstingsdrivna). Riksintag betyder att eleverna konkurrerar om plats oavsett vilken kommun de är folkbokförda in. Alla blir förstahandssökande, till skillnad från de kommunala gymnasieskolor (här pratar vi endast om "vanliga" gymnasiala utbildningar, alltså inte de som är riksrekryterande) där elever skrivna inom upptagningsområde är förstahandssökande och andra elever tar emot i mån av plats, alltså endast när alla egna behöriga kom in, även om egna elever har lägre betyg från grundskolan. 

  ang. Riksrekrytering
  Finns olika typer av riksrekryterande utbildningar. I listan på gymnasieguiden.se/gymnasium?riksrekrytering ser man alla dem:

  • Specialla program med egna examensmål - här är hela programmet riksrekryterande. De utbildningar kan finnas både på kommunala och på fristående gymnasieskolorna. Exempel: gymnasieguiden.se/gymnasieprogram/SX
  • RIG - riksidrottsgymnasieutbildningar, är också riksrekryterande. Exempel: Brinellgymnasiet erbjuder RIG:Bowling
  • Riksrekryterande utbildningar som beviljas av Skolverket kan också finnas på kommunala och på fristående gymnasieskolorna. Ibland är alla utbildningar på skolan riksrekryterande och ibland endast en av utbildningarna (eller några), och resten av skolans utbildningar är "vanliga", ej riksrekryterande.
   Alla Spetsutbildningar är riksrekryterande Exempel: Apelrydsskolan erbjuder ES/bild-och-formgivning Etisk modedesign som är riksrekryterande utbildning på en skola där övriga utbildningar är icke-riksrektyterande. 
   Av de Särskilda varianter är en del riksrektyterade och andra - icke.

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga