mats
  Om jag varit sjukanmäld 2 av 4 veckor riskerar jag att bli utskriven även fast jag varit sjuk?

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV
  Hej Mats,
  jag vill vara säker på att jag förstår din fråga rätt: är det så att du var frånvarande från skolan i fyra veckor och har läkarintyg för två av de 4 veckorna? Eller var du sjukskriven i 2 veckor under en månad?
  Undrar du om din gymnasieskola kan "sparka ut" dig från skolan pga högt frånvaro?

  Om jag missuppfattade dig, ber jag dig att återkomma.

  Jag svarar till dig så som jag uppfattade dina frågor. Om rektor på ditt program gör bedömning att du inte kan följa den undervisningen som skola kan erbjuda (och det kan vara olika orsaker till det) så kan rektor "avråda dig" från att fortsätta på skolan. Jag ser att du är 18 år och då behöver inte dina vårdnadshavare tillfrågas. Skolorna försöker alltid hitta bra lösningar så att eleverna kan fortsätta läsa - om eleverna själva vill.
  Gymnasiet är frivilligt och du får hoppa av när som. Nu, när du är 18 år, bestämmer du själv.
  Av din fråga förstår jag (om jag nu förstod rätt) att du VILL FORTSÄTTA GÅ I SKOLA. Jag tycker det är bra att du vill läsa. Och nu till reglerna: vid olovlig frånvaro i 4 timmar eller fler - har skola skyldighet att rapportera till CSN som "klipper av" Studiebidraget. För att få tillbaka ekonomisk stöd från CSN måste eleven ha minst en månad 100 % närvaro (om man är sjuk, måste läkarintyg finnas). I fall läkarintyg inte finns, är det olovlig frånvaro. Först efter det att eleven var i skolan alla de timmarna som lektioner går på i minst en hel månad, kan Studiebidraget "kopplas på" igen.
  Om rektor gör bedömning (oftast efter att ha fått info- från lärarna) att eleven inte har förutsättningar att fortsätta följa undervisning, försöker rektor hitta en lösning - t.ex. ger råd till dig att gå om ett år eller byta program eller sätter extra resurser på olika sätt. Att bara förbjuda dig komma till skolan - kan rektor göra bara i något extremt fall (vid väldigt speciella omständigheter).

  Jag hoppas att du nu fick svar på din fråga. Återkom om du undrar ngt. annat.
  Lycka till!
  Milla SYV
  Studie- och yrkesvägledare
  • : Hej, jag är förälder till en elev som just idag fick beskedet att eleven blivit utskriven. Eleven har varit sjuk under vårterminen flera månader och har behandlats av läkare. Eleven har inte haft egen kontakt med skolan under denna tid. Beslutet har tagits utan
  • : Beslutet har tagits utan att diskutera med eleven.
  • : Frågor. 1. Kan man få ett sådant beslut omprövat? 2. Var kan vi hitta den del av skollagen som beskriver hur detta skall gå till? 3. Hur råder ni oss att göra?
  • Milla : Jag antar att "jr" skriver om en gymnasieelev. Hur gammal är eleven (under eller över 18 år)? Gymnasiet är frivilligt men å andra sidan, har kommuner uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Om eleven har varit sjuk och kan uppvisa sjukskrivnings intyg (läkarintyg) - råder jag ta kontakt med rektor på skolan, uppvisa läkarintyg och be om att få gå om ett år, om det är det eleven och föräldrarna vill. En annan lösning är att skriva in sig på IM, Individuellt alternativ där man kan läsa på deltid eller kombinera studier med praktik. Jag råder att ta kontakt med utbildningsförvaldningen i den kommunen där eleven är folkbokförd. Ni kan också be att få prata med en stadsjurist (anställd i den kommunen där eleven är folkbokförd).
  • : Precis: Eleven är 18 år, och går (gick !) på gymnasiet. Eleven gick i ett gymnasium i stockholmstrakten, som inte låg i hemkommunen, utan i grannkommunen.
  • Milla : Om eleven är 18 år, behöver inte föräldrarna tillfrågas eller få meddelande - för att eleven är myndig. Gymnasieskola är ej en obligatorisk skola. Man går på gymnasiet om man vill och kan. Skolorna brukar försöka få kontakt med eleven innan de fattar beslut om utskrivning - för att få reda på ursaken till att eleven inte kommer till skola. Tråkigt med sjukdomar men i fall hälsa står i vägen och ungdomen är ej kapabel att delta i undervisningen,... och som sagt, gymnasiet är frivilligt. Jag råder ta kontakt med rektor och be om att få ett möte. En elev som är 18 år kan söka om till åk1 till en annan gymnasial utbildning och påbörja en ny utbildning. Allt beror på vad eleven själv vill och vad hälsan tillåter. Om ungdomen - pga sin hälsa - är ej kapabel gå i skolan, vad vinner hen på att vara inskriven på en skola? Det finns olika möjligheter: distansundervisning (hemkommunen kan kanske köpa den på Hermods), självstudier, söka till nästa läsår - till åk1 på en annan skola, söka utbildning på en folkhögskola. Om du/ni berättar mer kan vi ge ett bättre svar.
  • : Eleven är nu mycket bättre, och hade förberett sig för att börja nästa vecka. Skolan har försökt men ej lyckats nå eleven under de sista månaderna under våren, och kunde därmed inte stämma av med eleven om läget, och hade ej tillåtelse från eleven att ha kontakt med vårdnadshavare i samband med beslutet. Nu mår eleven mycket bättre, är redan klar med år 1 och 2, och var inställd på att göra klart år 3 nu. När eleven förra veckan tog kontakt med skolan nu innan terminsstart fick eleven reda på (för första gången) att eleven ej var inskriven längre. Eleven hade ej fått information om att den ej var inskriven, och har därför ej kunnat söka till t.ex. vux. Flera av de kurser eleven har kvar för år 3 ges ej i hemkommunen. Det är inte lätt att förstå hur eleven skall kunna lösa detta på rimligt sätt.
  • Milla : "Vux" eller Komvux kommer inte ta emot en person som är 18 år och inte är klar med gymnasiet. Det är folkhögskola i så fall, inte Komvux, som ungdomer bör söka till. Om eleven är klar med åk1 och 2 och nu vill studera i åk3 - finns det ingen anledning för skola att inte skriva in på nytt. Skola förlorar pengar på att "dras" med tomma platser och ta in någon "från gatan" in i åk3 - kan man inte göra, så en elev som är godkänd i alla kurser från åk2 är guld värd för skolan. Ungdomen bör själv ta kontakt med rektor, förklara situationen och be om att bli inskriven igen. Om rektor av någon anledning inte vill eller kan ta "tillbaka" - rekommenderar jag i så fall att ta kontakt med andra skolor. Kanske måste lösningen i så fall bli att gå om åk2. Detta pga beslut av Individuellt anpassat program måste fattas av rektor innan utgången av åk2. Individuellt anpassat program gör det möjligt att byta ut många kurser - och Examensbeviset kommer att se annorlunda ut men det är inte alls sämre. Indiv.anpassat program finns just för att kunna lösa situationer när elever byter program. Som sagt, gymnasiet är frivilligt. Finns ingen skyldighet att gå på gymnasiet. Om skolan har försökt nå eleven men ej lyckats - vad kan skola göra mer? Svarar inte en myndig elev och kommer inte till skolan - skrivs den ut från skolan. I annat fall kan skolan bli anklagad för fusk: att stadsbidraget utgår trots att ingen undervisning till eleven ges. Så länge eleven är inskriven i skolan, får skola stadsbidrag för den eleven. Kan också råda att prata med kurator och med "uppföljningsansvariga" i hemkommunen, som kanske kan komma på någon lösning.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga