mats
  Om jag varit sjukanmäld 2 av 4 veckor riskerar jag att bli utskriven även fast jag varit sjuk?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Mats,
  jag vill vara säker på att jag förstår din fråga rätt: är det så att du var frånvarande från skolan i fyra veckor och har läkarintyg för två av de 4 veckorna? Eller var du sjukskriven i 2 veckor under en månad?
  Undrar du om din gymnasieskola kan "sparka ut" dig från skolan pga högt frånvaro?

  Om jag missuppfattade dig, ber jag dig att återkomma.

  Jag svarar till dig så som jag uppfattade dina frågor. Om rektor på ditt program gör bedömning att du inte kan följa den undervisningen som skola kan erbjuda (och det kan vara olika orsaker till det) så kan rektor "avråda dig" från att fortsätta på skolan. Jag ser att du är 18 år och då behöver inte dina vårdnadshavare tillfrågas. Skolorna försöker alltid hitta bra lösningar så att eleverna kan fortsätta läsa - om eleverna själva vill.
  Gymnasiet är frivilligt och du får hoppa av när som. Nu, när du är 18 år, bestämmer du själv.
  Av din fråga förstår jag (om jag nu förstod rätt) att du VILL FORTSÄTTA GÅ I SKOLA. Jag tycker det är bra att du vill läsa. Och nu till reglerna: vid olovlig frånvaro i 4 timmar eller fler - har skola skyldighet att rapportera till CSN som "klipper av" Studiebidraget. För att få tillbaka ekonomisk stöd från CSN måste eleven ha minst en månad 100 % närvaro (om man är sjuk, måste läkarintyg finnas). I fall läkarintyg inte finns, är det olovlig frånvaro. Först efter det att eleven var i skolan alla de timmarna som lektioner går på i minst en hel månad, kan Studiebidraget "kopplas på" igen.
  Om rektor gör bedömning (oftast efter att ha fått info- från lärarna) att eleven inte har förutsättningar att fortsätta följa undervisning, försöker rektor hitta en lösning - t.ex. ger råd till dig att gå om ett år eller byta program eller sätter extra resurser på olika sätt. Att bara förbjuda dig komma till skolan - kan rektor göra bara i något extremt fall (vid väldigt speciella omständigheter).

  Jag hoppas att du nu fick svar på din fråga. Återkom om du undrar ngt. annat.
  Lycka till!
  Milla SYV
  • jr Hej, jag är förälder till en elev som just idag fick beskedet att eleven blivit utskriven. Eleven har varit sjuk under vårterminen flera månader och har behandlats av läkare. Eleven har inte haft egen kontakt med skolan under denna tid. Beslutet har tagits utan
  • jr Beslutet har tagits utan att diskutera med eleven.
  • jr Frågor. 1. Kan man få ett sådant beslut omprövat? 2. Var kan vi hitta den del av skollagen som beskriver hur detta skall gå till? 3. Hur råder ni oss att göra?
  • Milla Jag antar att "jr" skriver om en gymnasieelev. Hur gammal är eleven (under eller över 18 år)? Gymnasiet är frivilligt men å andra sidan, har kommuner uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Om eleven har varit sjuk och kan uppvisa sjukskrivnings intyg (läkarintyg) - råder jag ta kontakt med rektor på skolan, uppvisa läkarintyg och be om att få gå om ett år, om det är det eleven och föräldrarna vill. En annan lösning är att skriva in sig på IM, Individuellt alternativ där man kan läsa på deltid eller kombinera studier med praktik. Jag råder att ta kontakt med utbildningsförvaldningen i den kommunen där eleven är folkbokförd. Ni kan också be att få prata med en stadsjurist (anställd i den kommunen där eleven är folkbokförd).
  • jr Precis: Eleven är 18 år, och går (gick !) på gymnasiet. Eleven gick i ett gymnasium i stockholmstrakten, som inte låg i hemkommunen, utan i grannkommunen.
  • Milla Om eleven är 18 år, behöver inte föräldrarna tillfrågas eller få meddelande - för att eleven är myndig. Gymnasieskola är ej en obligatorisk skola. Man går på gymnasiet om man vill och kan. Skolorna brukar försöka få kontakt med eleven innan de fattar beslut om utskrivning - för att få reda på ursaken till att eleven inte kommer till skola. Tråkigt med sjukdomar men i fall hälsa står i vägen och ungdomen är ej kapabel att delta i undervisningen,... och som sagt, gymnasiet är frivilligt. Jag råder ta kontakt med rektor och be om att få ett möte. En elev som är 18 år kan söka om till åk1 till en annan gymnasial utbildning och påbörja en ny utbildning. Allt beror på vad eleven själv vill och vad hälsan tillåter. Om ungdomen - pga sin hälsa - är ej kapabel gå i skolan, vad vinner hen på att vara inskriven på en skola? Det finns olika möjligheter: distansundervisning (hemkommunen kan kanske köpa den på Hermods), självstudier, söka till nästa läsår - till åk1 på en annan skola, söka utbildning på en folkhögskola. Om du/ni berättar mer kan vi ge ett bättre svar.
  • jr Eleven är nu mycket bättre, och hade förberett sig för att börja nästa vecka. Skolan har försökt men ej lyckats nå eleven under de sista månaderna under våren, och kunde därmed inte stämma av med eleven om läget, och hade ej tillåtelse från eleven att ha kontakt med vårdnadshavare i samband med beslutet. Nu mår eleven mycket bättre, är redan klar med år 1 och 2, och var inställd på att göra klart år 3 nu. När eleven förra veckan tog kontakt med skolan nu innan terminsstart fick eleven reda på (för första gången) att eleven ej var inskriven längre. Eleven hade ej fått information om att den ej var inskriven, och har därför ej kunnat söka till t.ex. vux. Flera av de kurser eleven har kvar för år 3 ges ej i hemkommunen. Det är inte lätt att förstå hur eleven skall kunna lösa detta på rimligt sätt.
  • Milla "Vux" eller Komvux kommer inte ta emot en person som är 18 år och inte är klar med gymnasiet. Det är folkhögskola i så fall, inte Komvux, som ungdomer bör söka till. Om eleven är klar med åk1 och 2 och nu vill studera i åk3 - finns det ingen anledning för skola att inte skriva in på nytt. Skola förlorar pengar på att "dras" med tomma platser och ta in någon "från gatan" in i åk3 - kan man inte göra, så en elev som är godkänd i alla kurser från åk2 är guld värd för skolan. Ungdomen bör själv ta kontakt med rektor, förklara situationen och be om att bli inskriven igen. Om rektor av någon anledning inte vill eller kan ta "tillbaka" - rekommenderar jag i så fall att ta kontakt med andra skolor. Kanske måste lösningen i så fall bli att gå om åk2. Detta pga beslut av Individuellt anpassat program måste fattas av rektor innan utgången av åk2. Individuellt anpassat program gör det möjligt att byta ut många kurser - och Examensbeviset kommer att se annorlunda ut men det är inte alls sämre. Indiv.anpassat program finns just för att kunna lösa situationer när elever byter program. Som sagt, gymnasiet är frivilligt. Finns ingen skyldighet att gå på gymnasiet. Om skolan har försökt nå eleven men ej lyckats - vad kan skola göra mer? Svarar inte en myndig elev och kommer inte till skolan - skrivs den ut från skolan. I annat fall kan skolan bli anklagad för fusk: att stadsbidraget utgår trots att ingen undervisning till eleven ges. Så länge eleven är inskriven i skolan, får skola stadsbidrag för den eleven. Kan också råda att prata med kurator och med "uppföljningsansvariga" i hemkommunen, som kanske kan komma på någon lösning.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • S 19 år

   Apotekare men plugga vidare?

   Hej! Jag undrar om man pluggar till apotekare (5 år och en halv år praktik) kan man sedan läsa till master? Finns det ens master för apotekare? Hur många år tar det då och vad kan man sedan jobba med om man har en master inom apotekare? Vad blir...

   Peter SYV: Hej S,utbildning till apotekare, i Sverige, är forskningsförberedande; man läser i fem år på heltid och inom utbildningen brukar även genomgå sammanlagt 6-månaders VFU,... Läs hela svaret
  • Caroline 18 år

   Vilken ska vara min utökad kurs?

   Hej! Jag står i valet och kvalet med vilken kurs jag ska ta utökad i och vilka som ska vara med i min ind. val. Spelar det någon roll om jag tar engelska 7 eller fysik 2 som utökad kurs? I slutändan kommer jag ändå läsa fysik 2, matte 4 och engelska...

   Peter SYV: Hej Caroline,för att bli Advokat, måste man i grunden vara jurist med examen från juristprogrammet som är 4.5 årigt universitetsprogram. Särskild behörighet består av historia 1b... Läs hela svaret
  • Hetem 19 år

   Vad gör man på ett gymnasie arbete (går fordons programmet personbil)?

   Som titeln lyder så undrar jag vad man gör för något när det kommer till gymnasie arbete. För tillfället går jag i 2:an och kommer börja 3:an snart och jag undrar då hur ett gymnasie arebete kan se upp om man går fordonsprogrammet...

   Julia SYV: Hej Hetem,det stämmer att du i kursen gymnasiearbete kan få endast E eller F och E krävs för att uppfylla kraven för examensbevis. Även om eleven har alla... Läs hela svaret
  • Z 18 år

   Vad innebär en utökad kurs?

   Hej! Jag pluggar naturnatur och läser utöver det modersmål (Arabiska) som utökad kurs (100p). (tot 2600p). Jag undrar vad en utökad kurs innebär? Ex om jag får ett A på min utökade kurs men ett lägre betyg på en annan "vanlig...

   Julia SYV: Hej Z!Utökade kursernas betyg räknas in endast i 2 fall: om den U-kursen krävs för särskild behörighet eller om den ger meritpoäng. Kurserna i ämnet modersmål ger inte... Läs hela svaret
  • Ivana 38 år

   Grundläggande behörighet?

   Hej, Jag är legitimerad kemi lärare och vill ta matematik eller fysik, som kurs för att utöka min behörighet. Måste jag bifoga min gymnasieexamen eller bara högskoleexamen som lärare?Jag har utländsk gymnasieutbildning och läste att man...

   Julia SYV: Hej Ivana,om du tidigare läste på högskolenivå i Sverige och inte fick göra det genom ett undantag, utan du kom in på högskoleutbildning "på vanligt sätt" genom att... Läs hela svaret
  • Arielle 20 år

   Går det att plugga en extra ämne medans jag pluggar på universitet?

   Hej! Min fråga då är om det finns möjligheten att jag pluggar matte 2b på komvux eller någon annanstans medans jag pluggar på universitet? Just nu så har inte jag så många val att välja till universitet eftersom jag inte har ett...

   Julia SYV: Hej Arielle!du kan läsa på universitetet och samtidigt läsa på komvux. Tänk dock på att lektionerna kan "krocka" med varandra i tid. Så,... Läs hela svaret
  • Alicia 22 år

   Fråga om att läsa 2 kurser samtidigt?

   Hej, jag går just nu ett program på mittuniversitetet men min dröm har alltid varit att bli kriminolog. Min fråga är dels om man redan är inskriven på en högskola/universitet och vill bygga sitt egna kriminologi program om man har förtur eller...

   Julia SYV: hej Alicia,kurserna på nivå2 brukar bygga på kurserna på nivå1, alltså - som regel - måste man ha godkänt betyg på nivå1 för att ha tillräckliga... Läs hela svaret
  • Filippa 20 år

   Skriva kandidatuppsats på distans?

   Hej! Jag har börjat min andra termin på ekonomie kandidatprogram i Lund och klurar lite på framtiden. Därför undrar jag om det skulle vara möjligt att skriva sin kandidatuppsats (sista halvåret, termin 6) på distans även om själva...

   Julia SYV: Hej Filippa,kan tyvärr inte svara på din fråga. Du måste fråga studievägledare på den institutionen där du läser ditt program. det är en så pass specifik... Läs hela svaret
  • Sara 31 år

   Läsa sommarkurs?

   Hej! Jag läser grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem vid linneuniversitetet I Kalmar. Jag har funderat på att läsa en sommarkurs och undrar om jag kan läsa en sommarkurs vid ett annat universitet eller om jag måste läsa den vid det universitet...

   Julia SYV: Hej Sara,så vitt jag vet, så kan du läsa sommarkurser och andra kurser vid sidan att ditt högskole-universitetsprogram på vilka lärosäten som helst. 
  • Emil 20 år

   Engelska 7 meritpoäng komvux?

   Hej, jag har 1.5 meritpoäng från gymnasiet (modernt språk 3+4). Genom att läsa/göra en prövning i engelska 7 får jag 1 meritpoäng till som räknas in i jämförelsetalet, stämmer det?

   Julia SYV: Ja, det stämmer men med det högre meritvärde som du får genom en komplettering prövas du i BII, kompletteringsgruppen. Och i BI, direktgruppen, prövas du fortfarande med det meritvärde som du... Läs hela svaret
  • Tobias 24 år

   Lärarlegitimation åk 7-9?

   Hej! Jag har 60hp i historia och ska gå ytterligare 30hp i historia nu under våren. Jag har även 90hp i statsvetenskap sedan innan. Jag undrar därför vad mer som krävs för att jag ska kunna ta ut en lärarlegitimation i SO åk 7-9 i framtiden, om...

   Anna SYV: Hej Tobias,du behöver komma in på KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, som är ett program på 90 hp (tre terminer om man läser på heltid). Kontakta studievägledare på de... Läs hela svaret
  • Hanaa 19 år

   Kan man ha 2 yrkestitlar?

   Hej! Jag går sista året på gymnasiet nu och funderar antingen på att studera till dietist eller biomedicinsk analytiker och sedan även vidare till diagnostisk cytologi, men jag vet inte vilken jag vill välja. Så jag undrar kan jag t.ex. plugga till...

   Anna SYV: Hej Hanaa,det är inte förbjudet att - i Sverige - ha flera högre utbildningar och flera olika yrken. Du kan därför göra som du berättar om i din fråga. De svårigheter jag ser är att... Läs hela svaret
  • Wilma 23 år

   Vilka sommarkurser finns det som passar en lärarstudent?

   Hej, jag pluggar till lågstadielärare (F-3) och funderar på att läsa någon fristående kurs under sommaren. Har ni tips på sommarkurser som passar just lågstadielärare? Dvs som kan vara meriterande vid framtida jobbsök eller som bara...

   Anna SYV: Hej Wilma,utbud av sommarkurser som kommer på de svenska lärosätena ges under sommaren 2023 kommer att fastställas till första dagen då Webbanmälan öppnar,... Läs hela svaret
  • Clara 17 år

   Kan jag bli dansare även fast jag tog sambeteende?

   Hej! Jag är 06:a och valde att gå på katte sambeteende och har redan gått 1 termin. Inte för så länge sedan så insåg jag att jag vill arbeta med något mer "estetiskt" som dans/film/skådespeleri. Jag har googlat lite och det står att man behöver göra ett inträdesprov för att komma in på ett...

   Anna SYV: Hej Clara,Dansare är i Sverige ett av de många yrken som är icke-reglerat, alltså kan man (får man) jobba som dansare med vilken utbildning som helst. Som behörighet till... Läs hela svaret
  • Hanna 19 år

   Finns det en chans att jag kommer in på juristprogrammet?

   Min stora dröm är att gå juristprogrammet i Lund, men jag är osäker på om mina betyg räcker till. (20,47). Om jag kollar på tidigare statistik från UHR så verkar det inte så, men samtidigt har jag hört om några som kommer...

   Anna SYV: Hej Hanna,antagningsgränserna kan gå upp och ner och ibland ganska mycket. Teoretiskt sett har alla behöriga sökande till en svensk högskoleutbildning en chans att komma... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga