mats 25 år
  Om jag varit sjukanmäld 2 av 4 veckor riskerar jag att bli utskriven även fast jag varit sjuk?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Mats,
  jag vill vara säker på att jag förstår din fråga rätt: är det så att du var frånvarande från skolan i fyra veckor och har läkarintyg för två av de 4 veckorna? Eller var du sjukskriven i 2 veckor under en månad?
  Undrar du om din gymnasieskola kan "sparka ut" dig från skolan pga högt frånvaro?

  Om jag missuppfattade dig, ber jag dig att återkomma.

  Jag svarar till dig så som jag uppfattade dina frågor. Om rektor på ditt program gör bedömning att du inte kan följa den undervisningen som skola kan erbjuda (och det kan vara olika orsaker till det) så kan rektor "avråda dig" från att fortsätta på skolan. Jag ser att du är 18 år och då behöver inte dina vårdnadshavare tillfrågas. Skolorna försöker alltid hitta bra lösningar så att eleverna kan fortsätta läsa - om eleverna själva vill.
  Gymnasiet är frivilligt och du får hoppa av när som. Nu, när du är 18 år, bestämmer du själv.
  Av din fråga förstår jag (om jag nu förstod rätt) att du VILL FORTSÄTTA GÅ I SKOLA. Jag tycker det är bra att du vill läsa. Och nu till reglerna: vid olovlig frånvaro i 4 timmar eller fler - har skola skyldighet att rapportera till CSN som "klipper av" Studiebidraget. För att få tillbaka ekonomisk stöd från CSN måste eleven ha minst en månad 100 % närvaro (om man är sjuk, måste läkarintyg finnas). I fall läkarintyg inte finns, är det olovlig frånvaro. Först efter det att eleven var i skolan alla de timmarna som lektioner går på i minst en hel månad, kan Studiebidraget "kopplas på" igen.
  Om rektor gör bedömning (oftast efter att ha fått info- från lärarna) att eleven inte har förutsättningar att fortsätta följa undervisning, försöker rektor hitta en lösning - t.ex. ger råd till dig att gå om ett år eller byta program eller sätter extra resurser på olika sätt. Att bara förbjuda dig komma till skolan - kan rektor göra bara i något extremt fall (vid väldigt speciella omständigheter).

  Jag hoppas att du nu fick svar på din fråga. Återkom om du undrar ngt. annat.
  Lycka till!
  Milla SYV
  • jr Hej, jag är förälder till en elev som just idag fick beskedet att eleven blivit utskriven. Eleven har varit sjuk under vårterminen flera månader och har behandlats av läkare. Eleven har inte haft egen kontakt med skolan under denna tid. Beslutet har tagits utan
  • jr Beslutet har tagits utan att diskutera med eleven.
  • jr Frågor. 1. Kan man få ett sådant beslut omprövat? 2. Var kan vi hitta den del av skollagen som beskriver hur detta skall gå till? 3. Hur råder ni oss att göra?
  • Milla Jag antar att "jr" skriver om en gymnasieelev. Hur gammal är eleven (under eller över 18 år)? Gymnasiet är frivilligt men å andra sidan, har kommuner uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Om eleven har varit sjuk och kan uppvisa sjukskrivnings intyg (läkarintyg) - råder jag ta kontakt med rektor på skolan, uppvisa läkarintyg och be om att få gå om ett år, om det är det eleven och föräldrarna vill. En annan lösning är att skriva in sig på IM, Individuellt alternativ där man kan läsa på deltid eller kombinera studier med praktik. Jag råder att ta kontakt med utbildningsförvaldningen i den kommunen där eleven är folkbokförd. Ni kan också be att få prata med en stadsjurist (anställd i den kommunen där eleven är folkbokförd).
  • jr Precis: Eleven är 18 år, och går (gick !) på gymnasiet. Eleven gick i ett gymnasium i stockholmstrakten, som inte låg i hemkommunen, utan i grannkommunen.
  • Milla Om eleven är 18 år, behöver inte föräldrarna tillfrågas eller få meddelande - för att eleven är myndig. Gymnasieskola är ej en obligatorisk skola. Man går på gymnasiet om man vill och kan. Skolorna brukar försöka få kontakt med eleven innan de fattar beslut om utskrivning - för att få reda på ursaken till att eleven inte kommer till skola. Tråkigt med sjukdomar men i fall hälsa står i vägen och ungdomen är ej kapabel att delta i undervisningen,... och som sagt, gymnasiet är frivilligt. Jag råder ta kontakt med rektor och be om att få ett möte. En elev som är 18 år kan söka om till åk1 till en annan gymnasial utbildning och påbörja en ny utbildning. Allt beror på vad eleven själv vill och vad hälsan tillåter. Om ungdomen - pga sin hälsa - är ej kapabel gå i skolan, vad vinner hen på att vara inskriven på en skola? Det finns olika möjligheter: distansundervisning (hemkommunen kan kanske köpa den på Hermods), självstudier, söka till nästa läsår - till åk1 på en annan skola, söka utbildning på en folkhögskola. Om du/ni berättar mer kan vi ge ett bättre svar.
  • jr Eleven är nu mycket bättre, och hade förberett sig för att börja nästa vecka. Skolan har försökt men ej lyckats nå eleven under de sista månaderna under våren, och kunde därmed inte stämma av med eleven om läget, och hade ej tillåtelse från eleven att ha kontakt med vårdnadshavare i samband med beslutet. Nu mår eleven mycket bättre, är redan klar med år 1 och 2, och var inställd på att göra klart år 3 nu. När eleven förra veckan tog kontakt med skolan nu innan terminsstart fick eleven reda på (för första gången) att eleven ej var inskriven längre. Eleven hade ej fått information om att den ej var inskriven, och har därför ej kunnat söka till t.ex. vux. Flera av de kurser eleven har kvar för år 3 ges ej i hemkommunen. Det är inte lätt att förstå hur eleven skall kunna lösa detta på rimligt sätt.
  • Milla "Vux" eller Komvux kommer inte ta emot en person som är 18 år och inte är klar med gymnasiet. Det är folkhögskola i så fall, inte Komvux, som ungdomer bör söka till. Om eleven är klar med åk1 och 2 och nu vill studera i åk3 - finns det ingen anledning för skola att inte skriva in på nytt. Skola förlorar pengar på att "dras" med tomma platser och ta in någon "från gatan" in i åk3 - kan man inte göra, så en elev som är godkänd i alla kurser från åk2 är guld värd för skolan. Ungdomen bör själv ta kontakt med rektor, förklara situationen och be om att bli inskriven igen. Om rektor av någon anledning inte vill eller kan ta "tillbaka" - rekommenderar jag i så fall att ta kontakt med andra skolor. Kanske måste lösningen i så fall bli att gå om åk2. Detta pga beslut av Individuellt anpassat program måste fattas av rektor innan utgången av åk2. Individuellt anpassat program gör det möjligt att byta ut många kurser - och Examensbeviset kommer att se annorlunda ut men det är inte alls sämre. Indiv.anpassat program finns just för att kunna lösa situationer när elever byter program. Som sagt, gymnasiet är frivilligt. Finns ingen skyldighet att gå på gymnasiet. Om skolan har försökt nå eleven men ej lyckats - vad kan skola göra mer? Svarar inte en myndig elev och kommer inte till skolan - skrivs den ut från skolan. I annat fall kan skolan bli anklagad för fusk: att stadsbidraget utgår trots att ingen undervisning till eleven ges. Så länge eleven är inskriven i skolan, får skola stadsbidrag för den eleven. Kan också råda att prata med kurator och med "uppföljningsansvariga" i hemkommunen, som kanske kan komma på någon lösning.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Malte 21 år

   Utbildningar till djurskyddsinspektör?

   Hej, jag skulle vilja jobba som djurskyddsinspektör i framtiden. Har läst en del på nätet, har tagit reda på att utbildning krävs för yrket men det är lite oklart vad exakt man behöver för något. Har sett att etologi, zoologi är...

   Anna SYV: Hej Malte,Vill man bli djurskyddshandläggare/djursjydsinspektör, behöver man utbildning och erfarenhet som ger kunskap om djurskyddslagstiftningen, om hur man bedömer i fall... Läs hela svaret
  • Zoe 20 år

   Urvalsgrupp om man får grundläggande behörighet från komvux?

   Hej! Jag läste igenom några frågor här om urvalsgrupper men vet fortfarande inte specifikt var jag faller in. Jag har läst alla kurser förutom två på gymnasieskola, och resten på komvux. Jag tolkar det som att jag tillhör BII, men jag har...

   Anna SYV: Hej Zoe,yrkesexamen som har kompletterat för grundläggande behörighet - tillhör enligt informationen på antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/platsfordelning-och-urval till urvalsgruppen BI, direktgruppen.
  • Tim 50 år

   Förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl?

   Hej! som rubriken lyder undrar jag vad som gäller om man vill söka förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl (gäller ansökan till en svensk högskoleutbildning). Tusen tack för all hjälp som ni kan bistå med! Tim V.

   Daniel Larsson: Hej Tim!”Förtur till utbildning med hänsyn till särskilda skäl” innebär att en sökande som under sin skolgång har haft försvårande... Läs hela svaret
  • Karoline 30 år

   Tänker jag rätt kring samlat betygsdokument?

   Jag har en elev som läst gymnasiet och gick ut gymnasiet med samlat betygsdokument (2008). Totala poängen är 2450 och icke godkända 600 så godkända är totalt 1850p. Godkänt i Svenska A,B,C och Matte A,B, Engelska A,B Samhällskunskap A, Historia A, Naturkunskap A, Idrott och hälsa A,B. Tänker...

   Peter SYV: Hej Karoline,utgå ifrån informationen på antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/slutbetyg-fore-2010/grundlaggande-behorighet och där står det bl.a att Samlat betygsdokument... Läs hela svaret
  • Emma 19 år

   vilka betyg söker jag med efter basår?

   Hej, jag går ekonomiprogrammet men vill arbeta inom vården i framtiden. Jag behöver därför gå ett naturvetenskapligt basår på högskola/komvux. Vilka betyg är det jag söker in med efter ett basår på universitetet?

   Peter SYV: Hej Emma,efter ett basår på universitetet söker du till en svensk högskole-/universitetsutbildning med det meritvärde du har från ditt examensbevis från gymnasiet men du... Läs hela svaret
  • Mohammed 38 år

   Engelska 6 = IlETS?

   Hej! Jag har master från mitt hemland och och den är validerat i Sverige samt engelska 6 från Sverige, nu tänker jag läsa vidare till PHD i ett europeisk land. För att kunna göra det, jag måste har ett intyg som visar att jag har bra kunskap på engelska språket, kunskaperna ska motsvarar...

   Peter SYV: Hej Mohammed!testet som du skriver om i din fråga finns i flera varianter. Jag gissar på att det är det högre Academic variant du behöver. Testet kan ge upp till max 9 poäng (från o till 9 poäng).... Läs hela svaret
  • Selma 18 år

   Vad motsvarar IB matematik ämnena i merit?

   Jag vill gå på chalmers bioteknik bachelorprogram, då behöver man matematik 4. Vilken IB matematik behöver jag läsa för att kunna få 1 merit poäng för matematik 5. Jag pluggar just nu Math AA HL, men det är lite för svårt och tänkte byta till Math AA SL men är osäker om det räknas som matematik 5.

   Peter SYV: Hej Selma,på antagning.se/sv/dina-betyg/international-baccalaureate/ib-examen-2021-och-framat/sarskild-behorighet ser du motsvrigheter mellan IB-kurser och "vanliga svenska" gymnasiekurser för... Läs hela svaret
  • Cathrine 55 år

   Utbildning 1989 ?

   Jag läste Barnskötare inom barnomsorg och allmän fritidsverksamhet 40 v år 1989. Utbildningen var sån att man läste in den snabbare. Den ska motsvara Barnskötare inom barnomsorg och allmän fritidsverksamhet gymnasieutbildning. Den informationen fick vi då utbildningen startade. När jag ser...

   Anna SYV: Hej Cathrine,p g a Undersköterska är ett av många icke-reglerade yrken, då är det inte ett krav att ha gymnasieexamen, utan man kan läsa just de yrkesspecifika komvux-kurserna mot yrket eller t o m få... Läs hela svaret
  • Julia 21 år

   Studieuppehåll?

   Hej, jag skulle egentligen åkt iväg för att jobba som au pair i 1-2 år nu till sommaren men pga corona lär det nog inte gå. Därför funderar jag på att börja plugga på universitet istället till hösten men jag undrar hur möjligheterna ser ut ifall jag skulle vilja åka iväg som au pair kanske nästa...

   Anna SYV: Hej Julia,om du påbörjar dina studier på ett program på en svensk högskola eller universitet men behöver ta uppehåll i dina studier kan du ansöka om uppehåll med Platsgaranti, se information... Läs hela svaret
  • Sara 23 år

   Kan jag ta bort ämnen i gymnasieexamen?

   Hej. Jag har räknat mina antagningspoäng och det har kommit upp till omkring 3.100 gymmasie poäng. Jag har gymnasieexamen från frisör utbildning som jag har fått 2.600 plus några extra ämne som jag pluggar nu i komvux(grundläggande behörighet och lite extra) och jag kommer upp till många...

   Anna SYV: Hej Sara,det du kan göra är följande:- gör högskoleprovet- se om du vill söka till folkhögskolans allmänna kurser (där du på ett år kan få ut omdöme... Läs hela svaret
  • Sirina 18 år

   Går estet men vill bli läkare?

   Hej! Jag går nu första året estetprogram men jag vill bli läkare efter gymnasiet. I min skola kan jag lägga till alla kurser som jag behöver (biologi2, matte4, kemi2, fysik2) . Jag tänkte att jag kan fokusera på dessa ämnen som jag behöver...

   Julia SYV: Hej Sirina,om du får mycket högt resultat på högskoleprovet, kan du med lågt meritvärde komma in, i HP-urvalet. Men i Betygsurvalet (BI) konkurrerar du med ditt meritvärde och där... Läs hela svaret
  • Anonym 23 år

   att bli yrkeslärare?

   Hej! Jag har kollat lite runt och undrar hur det fungerar med att bli yrkeslärare? som jag har förstått så räcker det med en lärarutbildning och några års erfarenheter, sedan söka till jobbet?

   Julia SYV: Hej!För att bli behörig yrkeslärare behöver du få ut en Yrkeslärarexamen, på 90 högskolepoäng som motsvarar tre terminers heltidsstudier på högskolenivå men ofta ges... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga