mats 25 år
  Om jag varit sjukanmäld 2 av 4 veckor riskerar jag att bli utskriven även fast jag varit sjuk?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Mats,
  jag vill vara säker på att jag förstår din fråga rätt: är det så att du var frånvarande från skolan i fyra veckor och har läkarintyg för två av de 4 veckorna? Eller var du sjukskriven i 2 veckor under en månad?
  Undrar du om din gymnasieskola kan "sparka ut" dig från skolan pga högt frånvaro?

  Om jag missuppfattade dig, ber jag dig att återkomma.

  Jag svarar till dig så som jag uppfattade dina frågor. Om rektor på ditt program gör bedömning att du inte kan följa den undervisningen som skola kan erbjuda (och det kan vara olika orsaker till det) så kan rektor "avråda dig" från att fortsätta på skolan. Jag ser att du är 18 år och då behöver inte dina vårdnadshavare tillfrågas. Skolorna försöker alltid hitta bra lösningar så att eleverna kan fortsätta läsa - om eleverna själva vill.
  Gymnasiet är frivilligt och du får hoppa av när som. Nu, när du är 18 år, bestämmer du själv.
  Av din fråga förstår jag (om jag nu förstod rätt) att du VILL FORTSÄTTA GÅ I SKOLA. Jag tycker det är bra att du vill läsa. Och nu till reglerna: vid olovlig frånvaro i 4 timmar eller fler - har skola skyldighet att rapportera till CSN som "klipper av" Studiebidraget. För att få tillbaka ekonomisk stöd från CSN måste eleven ha minst en månad 100 % närvaro (om man är sjuk, måste läkarintyg finnas). I fall läkarintyg inte finns, är det olovlig frånvaro. Först efter det att eleven var i skolan alla de timmarna som lektioner går på i minst en hel månad, kan Studiebidraget "kopplas på" igen.
  Om rektor gör bedömning (oftast efter att ha fått info- från lärarna) att eleven inte har förutsättningar att fortsätta följa undervisning, försöker rektor hitta en lösning - t.ex. ger råd till dig att gå om ett år eller byta program eller sätter extra resurser på olika sätt. Att bara förbjuda dig komma till skolan - kan rektor göra bara i något extremt fall (vid väldigt speciella omständigheter).

  Jag hoppas att du nu fick svar på din fråga. Återkom om du undrar ngt. annat.
  Lycka till!
  Milla SYV
  • jr Hej, jag är förälder till en elev som just idag fick beskedet att eleven blivit utskriven. Eleven har varit sjuk under vårterminen flera månader och har behandlats av läkare. Eleven har inte haft egen kontakt med skolan under denna tid. Beslutet har tagits utan
  • jr Beslutet har tagits utan att diskutera med eleven.
  • jr Frågor. 1. Kan man få ett sådant beslut omprövat? 2. Var kan vi hitta den del av skollagen som beskriver hur detta skall gå till? 3. Hur råder ni oss att göra?
  • Milla Jag antar att "jr" skriver om en gymnasieelev. Hur gammal är eleven (under eller över 18 år)? Gymnasiet är frivilligt men å andra sidan, har kommuner uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Om eleven har varit sjuk och kan uppvisa sjukskrivnings intyg (läkarintyg) - råder jag ta kontakt med rektor på skolan, uppvisa läkarintyg och be om att få gå om ett år, om det är det eleven och föräldrarna vill. En annan lösning är att skriva in sig på IM, Individuellt alternativ där man kan läsa på deltid eller kombinera studier med praktik. Jag råder att ta kontakt med utbildningsförvaldningen i den kommunen där eleven är folkbokförd. Ni kan också be att få prata med en stadsjurist (anställd i den kommunen där eleven är folkbokförd).
  • jr Precis: Eleven är 18 år, och går (gick !) på gymnasiet. Eleven gick i ett gymnasium i stockholmstrakten, som inte låg i hemkommunen, utan i grannkommunen.
  • Milla Om eleven är 18 år, behöver inte föräldrarna tillfrågas eller få meddelande - för att eleven är myndig. Gymnasieskola är ej en obligatorisk skola. Man går på gymnasiet om man vill och kan. Skolorna brukar försöka få kontakt med eleven innan de fattar beslut om utskrivning - för att få reda på ursaken till att eleven inte kommer till skola. Tråkigt med sjukdomar men i fall hälsa står i vägen och ungdomen är ej kapabel att delta i undervisningen,... och som sagt, gymnasiet är frivilligt. Jag råder ta kontakt med rektor och be om att få ett möte. En elev som är 18 år kan söka om till åk1 till en annan gymnasial utbildning och påbörja en ny utbildning. Allt beror på vad eleven själv vill och vad hälsan tillåter. Om ungdomen - pga sin hälsa - är ej kapabel gå i skolan, vad vinner hen på att vara inskriven på en skola? Det finns olika möjligheter: distansundervisning (hemkommunen kan kanske köpa den på Hermods), självstudier, söka till nästa läsår - till åk1 på en annan skola, söka utbildning på en folkhögskola. Om du/ni berättar mer kan vi ge ett bättre svar.
  • jr Eleven är nu mycket bättre, och hade förberett sig för att börja nästa vecka. Skolan har försökt men ej lyckats nå eleven under de sista månaderna under våren, och kunde därmed inte stämma av med eleven om läget, och hade ej tillåtelse från eleven att ha kontakt med vårdnadshavare i samband med beslutet. Nu mår eleven mycket bättre, är redan klar med år 1 och 2, och var inställd på att göra klart år 3 nu. När eleven förra veckan tog kontakt med skolan nu innan terminsstart fick eleven reda på (för första gången) att eleven ej var inskriven längre. Eleven hade ej fått information om att den ej var inskriven, och har därför ej kunnat söka till t.ex. vux. Flera av de kurser eleven har kvar för år 3 ges ej i hemkommunen. Det är inte lätt att förstå hur eleven skall kunna lösa detta på rimligt sätt.
  • Milla "Vux" eller Komvux kommer inte ta emot en person som är 18 år och inte är klar med gymnasiet. Det är folkhögskola i så fall, inte Komvux, som ungdomer bör söka till. Om eleven är klar med åk1 och 2 och nu vill studera i åk3 - finns det ingen anledning för skola att inte skriva in på nytt. Skola förlorar pengar på att "dras" med tomma platser och ta in någon "från gatan" in i åk3 - kan man inte göra, så en elev som är godkänd i alla kurser från åk2 är guld värd för skolan. Ungdomen bör själv ta kontakt med rektor, förklara situationen och be om att bli inskriven igen. Om rektor av någon anledning inte vill eller kan ta "tillbaka" - rekommenderar jag i så fall att ta kontakt med andra skolor. Kanske måste lösningen i så fall bli att gå om åk2. Detta pga beslut av Individuellt anpassat program måste fattas av rektor innan utgången av åk2. Individuellt anpassat program gör det möjligt att byta ut många kurser - och Examensbeviset kommer att se annorlunda ut men det är inte alls sämre. Indiv.anpassat program finns just för att kunna lösa situationer när elever byter program. Som sagt, gymnasiet är frivilligt. Finns ingen skyldighet att gå på gymnasiet. Om skolan har försökt nå eleven men ej lyckats - vad kan skola göra mer? Svarar inte en myndig elev och kommer inte till skolan - skrivs den ut från skolan. I annat fall kan skolan bli anklagad för fusk: att stadsbidraget utgår trots att ingen undervisning till eleven ges. Så länge eleven är inskriven i skolan, får skola stadsbidrag för den eleven. Kan också råda att prata med kurator och med "uppföljningsansvariga" i hemkommunen, som kanske kan komma på någon lösning.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Ebba 21 år

   Frågor kring att bygga kandidatexamen?

   Hej! Jag vill bygga min egen kandidatexamen, men vet fortfarande inte riktigt vilket huvud- eller biområde jag vill läsa. Jag lutar åt att bygga en kandidat inom HR, och kommer då troligtvis att välja sociologi eller arbetsrätts som huvudämne. Jag...

   Anna SYV: Hej Ebba!Du vinner på att få svar från studievägledare på den institutionen där du vill få ut kandidatexamen. Och detta på grund av att endast "generella ramar"... Läs hela svaret
  • Inès 21 år

   Läsa språk utomlands?

   Hej! Jag skulle vilja läsa italienska eller franska i Italien eller Frankrike. Den enda italienskakursen jag hittade behövde man ha läst italienska 2 för att vara behörig till, och jag har bara lät italienska 1, så det går tyvärr inte. Sen undrar...

   Anna SYV: Hej Inés,jag tror tyvärr inte att vi på FRåGA SYV kan ge ett fullständigt svar på din fråga.Hör med Rotary, är mitt första tips till dig. ROTARYS UNGDOMYTBYTE är en stiftelse... Läs hela svaret
  • Sara 21 år

   Tillgodose kurser från socionomprogrammet till personalvetare?

   Hej! Jag läser just nu min femte termin på socionomprogrammet vid Uppsala Universitet. Jag har efter denna termin 2 terminer kvar och är sugen på att fortsätta studera även efteråt. Jag har tittat lite på personalvetarprogrammet och undrar om det finns kurser som jag kan tillgodoräkna från...

   Anna SYV: Hej Sara!jämför vilka kurser du läser på socionomprogrammet och vilka kurser som ingår i de programmen där du vill tillgodoräkna kurserna inom. Det måste... Läs hela svaret
  • Jonathan 19 år

   Komvux, tid och krav?

   Tjena. Jag tog studenten i år (2021) Jag jobbar som fast anställd men känner att jag även vill plugga vidare därav mitt intresse för Komvux. Min fritid finns men är självfallet inte obregränsad så därför undrar jag lite om hur jag ska göra när jag väljer kurser, min taktik var en kurs i...

   Anna SYV: Hej Jonathan!Om du fick Examensbevis eller Studiebevis (ej Studieintyg) när du tog studenten, då är din ålder (19 år) ej något hinder. I annat fall är det från 1 juli det kalenderåret som... Läs hela svaret
  • Hannah 25 år

   Hur gör jag när jag flyttar?

   Sedan 1 år tillbaka har jag studerat till undersköterska på distans, jag är antagen till alla kurser tills slutet av utbildningen. Är som sagt helt på distans. Nu kommer jag flytta till en annan kommun, kan jag bara fortsätta som jag gjort tills nu eller...

   Julia SYV: Hej Hannah!Enligt vad jag vet, så har du rätt att läsa de kurser där du är Antagen, även om du under studiernas gång flyttar till en annan kommun. Du kan för säkerhets skull... Läs hela svaret
  • Emma 25 år

   Hur kan jag höja min antagningspoäng?

   Kan jag ansöka till kursen matematik 4 som redan finns i min utländska gymnasieexamen, i syfte att höja min antagningspoäng? Om svaret är ja, har jag rätt till att läsa en vanlig kurs i matte 4, eller ska jag göra en prövning? P.S. jag har redan...

   Julia SYV: Hej Emma!Jag kan nu direkt svara på den delen av din fråga som gäller rätten att läsa på komvux. Den andra delen om högre matte4-betyg skulle hjälpa dig får vi avvakta... Läs hela svaret
  • Elif 19 år

   Måste jag ersätta idrott och hälsa 1 i komvux?

   Hej! Jag läser några kurser i komvux för att komplettera mina studier. Jag undrar ifall jag måste lägga till ytterligare en kurs för att ersätta de 100p jag förlorar pga idrott och hälsa 1?

   Julia SYV: Hej Elif,Nej, det behöver du inte göra. För examensbevis från komvux krävs 100p.mindre. Du behöver ha 2400 betygsatta poäng. På gymnasiet är det 2500p.Gör planering mot examensbevis tillsammans med SYV på komvux, är mitt råd.
  • alva 18 år

   Vad ska jag studera vidare till?

   Hej! Jag är osäker på vad jag vill studera till. Något jag vet är att jag vill studera i Sverige, men i framtiden vill jag arbeta och bo i något annat land. Antingen i ett engelskt talande land eller i sydkorea. Vad ska man studera till? Jag funderar på ett yrke inom vård/omsorg (Då jag är...

   Julia SYV: Hej Alva,det kan finnas många fördelar i att skaffa sig högre utbildning i samma land där man senare vill jobba i. Anledningen är att landets utbildningar är anpassade till de regler, lagar och... Läs hela svaret
  • Leonard 20 år

   Matte 3b, höja meritvärde?

   Hejsan! Jag gick ut gymnasiet med 20,5 i meritpoäng och vill nu läsa upp genom att läsa matt 3b på komvux. Har jag förstått rätt att denna kurs ger 0,5 meritvärde. Eller är det beroende på om man får E-A? Kan det alltså...

   Julia SYV: Hej Leonard!Jag tror du menar att du har 20.5 i meritvärde.Max antal meritpoäng man kan ha är 2.5 och inom dem max 1.5 meritp.för mattekurser.Om du har meritvärde på över 20.0 betyder det att du... Läs hela svaret
  • Nicolai 26 år

   Hur blir man psykolog: Master i psykologi <> Psykologprogrammet?

   Hej, Jag är lite osäker på skillnaden (om det är en skillnad) mellan psykologprogrammet och en master i psykologi. Så vitt jag kan förstå är det bara psykologprogrammet som är behörighetsgivande om man vill jobba som psykolog, men vad...

   Anna SYV: Hejsan,eftersom yrket psykolog är i Sverige ett yrke som kräver legitimation (som utfärdas av socialstyrelsen), så måste man ha examen från psykologprogrammet... Läs hela svaret
  • Michelle 26 år

   Hur funkar det med examensbevis, valfria kurser eller meritpoäng?

   Hej! Jag har läst till examensbevis genom komvux på 2400 poäng, sedan har jag läst valfria kurser i efter hand för att få upp till 100% på grund av CSN. Nu till frågan kommer dessa valfria kurser finnas med i min examensbevis när jag söker till högskolan?? Fråga nummer två om jag läser matematik...

   Liselotte Johansson: Hej Michelle!I dokumentet Examensbevis kan ingenting ändras.Om du fick godkända betyg i ännu fler gymnasiala kurser efter det att du fick ut Examensbevis, då kommer endast... Läs hela svaret
  • Amira 20 år

   Studera utan gymnasieexamen?

   Hej, jag har flyttat till Sundsvall och bor nära universitetet här och jag vill jättegärna studera i någon utbildning i Mittuniversitetet men jag har ingen gymnasieexamen och jag har inte så många kurser, och jag har svårt att plugga i komvux eller...

   Mikael SYV: Hej!För att kunna antas till en svensk högskola eller universitet måste man bland annat ha uppnått grundläggande behörighet t.ex ha examen från gymnasiet eller från komvux eller... Läs hela svaret
  • Ramo 20 år

   Byggingenjör till Arkitektur ?

   Hej, Jag läser nu byggingenjör programmet och jag undrar om jag kan läsa till arkitektur och ta några kurser för att komplettera arkitektur programmet efter jag har tagit byggingenjör examen? Eller måste man läsa hela arkitektur programmet?

   Julia SYV: Hej Ramo!Arkitektur på eftergymnasial nivå kan man läsa även inom yrkeshögskola, se exempel på... Läs hela svaret
  • Caroline 22 år

   På hur många procent får jag studera på högskolan?

   Hej jag studerar mitt andra år på högskolan nu på heltid. Jag vill söka några olika kurser att läsa samtidigt som min utbildning pågår. Hur mycket mer är 100 procent får jag studera?

   Julia SYV: Hej Caroline!antagning.se kan anta dig till 45 hp per termin nya kurser och så kan du platsgaranti på ditt nuvarande program, om du läser ett program. På så sätt kan man bli... Läs hela svaret
  • Kristina 52 år

   Gå basår två gånger?

   Hej! Jag frågar åt min 18-åriga dotter som just nu läser naturvetenskapligt basår på Komvux, med målet att senare läsa biologi på universitetet. Utbildningen är svår och hon är orolig att inte klara alla kurserna eller att...

   Julia SYV: Hej Kristina!Att göra högskoleprovet är en mycket bra idé, men högskoleprovet befriar inte från kraven på både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga