mats
  Om jag varit sjukanmäld 2 av 4 veckor riskerar jag att bli utskriven även fast jag varit sjuk?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV
  Hej Mats,
  jag vill vara säker på att jag förstår din fråga rätt: är det så att du var frånvarande från skolan i fyra veckor och har läkarintyg för två av de 4 veckorna? Eller var du sjukskriven i 2 veckor under en månad?
  Undrar du om din gymnasieskola kan "sparka ut" dig från skolan pga högt frånvaro?

  Om jag missuppfattade dig, ber jag dig att återkomma.

  Jag svarar till dig så som jag uppfattade dina frågor. Om rektor på ditt program gör bedömning att du inte kan följa den undervisningen som skola kan erbjuda (och det kan vara olika orsaker till det) så kan rektor "avråda dig" från att fortsätta på skolan. Jag ser att du är 18 år och då behöver inte dina vårdnadshavare tillfrågas. Skolorna försöker alltid hitta bra lösningar så att eleverna kan fortsätta läsa - om eleverna själva vill.
  Gymnasiet är frivilligt och du får hoppa av när som. Nu, när du är 18 år, bestämmer du själv.
  Av din fråga förstår jag (om jag nu förstod rätt) att du VILL FORTSÄTTA GÅ I SKOLA. Jag tycker det är bra att du vill läsa. Och nu till reglerna: vid olovlig frånvaro i 4 timmar eller fler - har skola skyldighet att rapportera till CSN som "klipper av" Studiebidraget. För att få tillbaka ekonomisk stöd från CSN måste eleven ha minst en månad 100 % närvaro (om man är sjuk, måste läkarintyg finnas). I fall läkarintyg inte finns, är det olovlig frånvaro. Först efter det att eleven var i skolan alla de timmarna som lektioner går på i minst en hel månad, kan Studiebidraget "kopplas på" igen.
  Om rektor gör bedömning (oftast efter att ha fått info- från lärarna) att eleven inte har förutsättningar att fortsätta följa undervisning, försöker rektor hitta en lösning - t.ex. ger råd till dig att gå om ett år eller byta program eller sätter extra resurser på olika sätt. Att bara förbjuda dig komma till skolan - kan rektor göra bara i något extremt fall (vid väldigt speciella omständigheter).

  Jag hoppas att du nu fick svar på din fråga. Återkom om du undrar ngt. annat.
  Lycka till!
  Milla SYV
  • jr Hej, jag är förälder till en elev som just idag fick beskedet att eleven blivit utskriven. Eleven har varit sjuk under vårterminen flera månader och har behandlats av läkare. Eleven har inte haft egen kontakt med skolan under denna tid. Beslutet har tagits utan
  • jr Beslutet har tagits utan att diskutera med eleven.
  • jr Frågor. 1. Kan man få ett sådant beslut omprövat? 2. Var kan vi hitta den del av skollagen som beskriver hur detta skall gå till? 3. Hur råder ni oss att göra?
  • Milla Jag antar att "jr" skriver om en gymnasieelev. Hur gammal är eleven (under eller över 18 år)? Gymnasiet är frivilligt men å andra sidan, har kommuner uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Om eleven har varit sjuk och kan uppvisa sjukskrivnings intyg (läkarintyg) - råder jag ta kontakt med rektor på skolan, uppvisa läkarintyg och be om att få gå om ett år, om det är det eleven och föräldrarna vill. En annan lösning är att skriva in sig på IM, Individuellt alternativ där man kan läsa på deltid eller kombinera studier med praktik. Jag råder att ta kontakt med utbildningsförvaldningen i den kommunen där eleven är folkbokförd. Ni kan också be att få prata med en stadsjurist (anställd i den kommunen där eleven är folkbokförd).
  • jr Precis: Eleven är 18 år, och går (gick !) på gymnasiet. Eleven gick i ett gymnasium i stockholmstrakten, som inte låg i hemkommunen, utan i grannkommunen.
  • Milla Om eleven är 18 år, behöver inte föräldrarna tillfrågas eller få meddelande - för att eleven är myndig. Gymnasieskola är ej en obligatorisk skola. Man går på gymnasiet om man vill och kan. Skolorna brukar försöka få kontakt med eleven innan de fattar beslut om utskrivning - för att få reda på ursaken till att eleven inte kommer till skola. Tråkigt med sjukdomar men i fall hälsa står i vägen och ungdomen är ej kapabel att delta i undervisningen,... och som sagt, gymnasiet är frivilligt. Jag råder ta kontakt med rektor och be om att få ett möte. En elev som är 18 år kan söka om till åk1 till en annan gymnasial utbildning och påbörja en ny utbildning. Allt beror på vad eleven själv vill och vad hälsan tillåter. Om ungdomen - pga sin hälsa - är ej kapabel gå i skolan, vad vinner hen på att vara inskriven på en skola? Det finns olika möjligheter: distansundervisning (hemkommunen kan kanske köpa den på Hermods), självstudier, söka till nästa läsår - till åk1 på en annan skola, söka utbildning på en folkhögskola. Om du/ni berättar mer kan vi ge ett bättre svar.
  • jr Eleven är nu mycket bättre, och hade förberett sig för att börja nästa vecka. Skolan har försökt men ej lyckats nå eleven under de sista månaderna under våren, och kunde därmed inte stämma av med eleven om läget, och hade ej tillåtelse från eleven att ha kontakt med vårdnadshavare i samband med beslutet. Nu mår eleven mycket bättre, är redan klar med år 1 och 2, och var inställd på att göra klart år 3 nu. När eleven förra veckan tog kontakt med skolan nu innan terminsstart fick eleven reda på (för första gången) att eleven ej var inskriven längre. Eleven hade ej fått information om att den ej var inskriven, och har därför ej kunnat söka till t.ex. vux. Flera av de kurser eleven har kvar för år 3 ges ej i hemkommunen. Det är inte lätt att förstå hur eleven skall kunna lösa detta på rimligt sätt.
  • Milla "Vux" eller Komvux kommer inte ta emot en person som är 18 år och inte är klar med gymnasiet. Det är folkhögskola i så fall, inte Komvux, som ungdomer bör söka till. Om eleven är klar med åk1 och 2 och nu vill studera i åk3 - finns det ingen anledning för skola att inte skriva in på nytt. Skola förlorar pengar på att "dras" med tomma platser och ta in någon "från gatan" in i åk3 - kan man inte göra, så en elev som är godkänd i alla kurser från åk2 är guld värd för skolan. Ungdomen bör själv ta kontakt med rektor, förklara situationen och be om att bli inskriven igen. Om rektor av någon anledning inte vill eller kan ta "tillbaka" - rekommenderar jag i så fall att ta kontakt med andra skolor. Kanske måste lösningen i så fall bli att gå om åk2. Detta pga beslut av Individuellt anpassat program måste fattas av rektor innan utgången av åk2. Individuellt anpassat program gör det möjligt att byta ut många kurser - och Examensbeviset kommer att se annorlunda ut men det är inte alls sämre. Indiv.anpassat program finns just för att kunna lösa situationer när elever byter program. Som sagt, gymnasiet är frivilligt. Finns ingen skyldighet att gå på gymnasiet. Om skolan har försökt nå eleven men ej lyckats - vad kan skola göra mer? Svarar inte en myndig elev och kommer inte till skolan - skrivs den ut från skolan. I annat fall kan skolan bli anklagad för fusk: att stadsbidraget utgår trots att ingen undervisning till eleven ges. Så länge eleven är inskriven i skolan, får skola stadsbidrag för den eleven. Kan också råda att prata med kurator och med "uppföljningsansvariga" i hemkommunen, som kanske kan komma på någon lösning.
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  • Anna 20 år

   Skriven på 2 utbildningar samtidigt?

   Hej! Jag går på en 300 hp civilingenjörsprogram på KTH och har omtenta i en kurs nu i oktober. Jag har dock sökt mig till ett nytt 300 hp civilingenjörsprogram på KTH och ska byta. Om jag hoppar av FÖRSRA utbildningen kommer jag väl inte kunna...

   Liselotte Johansson: Hej Anna!du beskrivet en ovanlig situation. Det är inte ofta sådana situationer uppstår, eller i alla fall har inte vi på FRåGA SYV erfarenhet av sådana situationer. Jag tycker du... Läs hela svaret
  • Mana 25 år

   Vad är lägsta meritvärdet jag kan ha?

   Hej, planen är att söka till lärare f-2 våren 2023. Jag undrar vad meritvärdet brukar ligga på (eller minst bör ligga på) för att bli antagen? Jag har ca 13.58 just nu.

   Anna SYV: Hej Mana!Antagningsgränserna förändras (går upp och ner) och utbildningsutbud förändras också. Om du vill söka till högskole-universitetsprogram i Sverige som startar... Läs hela svaret
  • Oleh 29 år

   Krävs matematik 3b och 4 för komvuxarbete naturvtenskap och teknik?

   Hej! Jag studerar på komvux. Planerar välja komvuxarbete naturvetenskap och teknik men först undrar jag om man måste ha med matte 3b och matte 4.?

   Anna SYV: Hej Oleh!I naturvetenskapsprogrammets båda inriktningar på gymnasieskolan ingår matematik 1c, 2c och 3c som obligatoriska kurser. i inriktningen Naturvetenskap ingår... Läs hela svaret
  • T 22 år

   Nästa komvux kurs?

   Hej, Jag ska läsa Anatomi och fysiologi 1 i september och ska också söka till nästa Kurs som bygger på den inför nästa kursstart eftersom sista ansökningsdag är 14 augusti, dock så vet jag att man inte blir godkänd för att läsa kursen om man inte har liksom läst kursen innan, vad behöver jag göra?

   Liselotte Johansson: Hej T, du behöver kontakta SYV-en på komvux och göra studieplanering. Du kan göra ansökan till alla kurser som du vill läsa och det är bra om du gör det "i tid" (inom... Läs hela svaret
  • Sanna 17 år

   Prövning matte1b?

   Hej, Jag ska börja 2an på gymnasiet efter sommarlovets slut. Men innan det ska jag göra matte prövning i matte1b eftersom jag inte klarade nationella provet tidigare. Min fråga är om krav gränsen för godkänt har desamma som det tidigare provet...

   Liselotte Johansson: Hej Sanna!Prövningar brukar bestå av 2 delar - skriftliga och sedan muntliga. Till den muntliga delen skriver läraren och medbedömaren ihop frågorna utifrån elevens svar på den skriftliga delen av... Läs hela svaret
  • Leny 28 år

   Vad ska man studera efter SVA3?

   Hej! Jag började med SFI utav mitt rent intresse och har nästan klarat mina hela Svenska studier (SVA3). Nu undrar jag vad kan jag läsa efter SVA3 för att ytterligare förbättra mitt språk. Det skulle bli kul om det är lite praktiskt. Jag vill inte...

   Liselotte Johansson: Hej Leny,Högre kurser i svenska som andraspråk än SAS 3 finns Inte, inom gymnasial utbildning i Sverige, och det gäller både gymnasiet och komvux, men det finns andra kurser som mer eller mindre... Läs hela svaret
  • Ellen 24 år

   Kan man ersätta ämnen?

   Hej! Jag gick på naturvetenskapliga programmet i gymnasiet och har pluggat upp alla samhällsämnena och fler än som behövs för att ta ut en samhällsvetenskaplig gymnasieexamen. Komvux ger också en examen med endast 2400 poäng. Kan jag då önska att ersätta de naturvetenskapliga ämnena...

   Liselotte Johansson: Hej Ellen,jag vill först svara på den frågan som du ställer sist - om särskild behörighet och hur meritvärde räknas ut i det fallet. Antagning.se räknar fram meritvärde till varje... Läs hela svaret
  • Felicity 22 år

   Vad krävs för obduktionstekniker?

   Hej! jag ska börja plugga nu och har nästan en full undersköterska utbildning. Jag undrar vad det är jag behöver plugga för ämnen för att kunna ansöka till obduktionstekniker?

   Milla SYV: Hej Felicity!Det jag idag ser i en platsannons om jobbet som Obduktionstekniker (idag hittade jag endast 3 st. lediga jobb som Obduktionstekniker i platsbanken på Arbetsförmedlingens webbplats) är... Läs hela svaret
  • Adam 19 år

   Vill bli polis i USA, är det möjligt?

   Hej! Är en kille bosatt samt medborgare i Sverige för tillfället, jag jobbar i nuläget som Väktare och vill utvecklas inom detta område med lagar osv. Men jag har länge kollat på Youtube där man kan se hur poliserna jobbar i USA via bodycams....

   Milla SYV: Hej Adam,att få medborgarskap i USA är svårt och brukar ta lång tid. Det är inte ovanligt att man först efter 10års lagligt vistelse i USA kan få sitt amerikanska... Läs hela svaret
  • Natanael 24 år

   BF-urvalsgruppen?

   Hej! Jag har läst samhällsvetenskapsprogrammet på gymnasiet, och kom ut med fullständiga betyg. Jag kom in på folkhögskola för att läsa naturvetenskapliga ämnena, för att kunna sedan bli behöriga till tandläkarprogrammet. Min...

   Milla SYV: Hej Natanael,du kommer inte kunna konkurrera i BF-urvalet och jag ska förklara varför: för att kunna konkurrera i BF-urvalet ska man ha Omdöme om Grundläggande behörighet från Allmänna kurser... Läs hela svaret
  • Linnéa 20 år

   Får jag meritpoängen?

   Hej! Vill läsa till ingenjör och läste ekonomiprogrammet i gymnasiet. Direkt efter läste jag ett tekniskt basår via högskola för att få behörighet, men jag saknar ännu betygen för att komma in på den linjen som jag önskar. Jag undrar om jag kommer få meritpoängen om jag väljer att läsa upp...

   Milla SYV: Hej Linneá! Reglerna säger att om den högskole-universitetsutbildning som du söker till kräver matte4, då ger godkänt betyg i Kursen "matte5" en (1.0) meritpoäng. För dig med... Läs hela svaret
  • Line 22 år

   Ändras mitt snittbetyg om jag läser andra kurser än de jag failat?

   Hej! Jag tog studenten från gymnasiet år 2019 med ett studiebevis. Jag fick underkänt i 4st kurser: Filosofi 1 (50 poäng) Psykologi 2 (50 poäng) Etnicitet och kulturmöten (100poäng) Sociologi (100poäng) Jag har varit hos olika studie- och...

   Milla SYV: Hej Line,Vi rekommenderar att du gör planering mot examensbevis tillsammans med SYV på komvux, men jag kan redan nu svara att de SYV-ar du pratade med förut har rätt:... Läs hela svaret
  • Jennifer 22 år

   Distans högskola inom journalism?

   Hej! Jag avslutar mina studier på allmän kurs distans (folkhögskola) under våren 2023. Därmed vill jag börja högskola hösten 2023. Problemet är att det inte verkar finnas de jag är intresserad av på distans. Distans är ett måste för mig, annars kommer jag inte klara utbildningen. Jag är...

   Milla SYV: Hej Jennifer!utbildningsutbud av högskole-universitetsutbildningar i Sverige med start hösten 2023 kommer att fastställas till mitten av mars 2023, så ännu kan man inte se alla utbildningar som... Läs hela svaret
  • Josefin 31 år

   Vilken behörighet krävs?

   Hej! Jag har slutbetyg utfärdat 2010 från ett yrkesförberedande program. Jag vill söka in till socionomprogrammet, beteckningen på kurserna har ändrats sedan jag tog examen så därav lite förvirring hos mig. Jag har bland annat läst svenska...

   Milla SYV: Hej Josefin!I särskild behörighet till socionomprogrammet ingår bland annat att ha godkänt betyg i Matematik B, som i dagens kursutbud motsvarar Matematik 2a, eller 2b eller 2c. Vilka gamla kurser motsvarar de... Läs hela svaret

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga