Paulina
  Hej,
  Jag ämnar att söka in på gymnasielärarprogrammet med huvudämne svenska och andraämne historia.
  Jag har grundläggande behörighet genom ett slutbetyg med både gamla och nya betyg och undrar således vilken särskilt behörighet som gäller mig utöver den grundläggande?

  När man läser på t.ex Karlstad universitets hemsida så står det följande:
  Grundläggande behörighet, särskild behörighet motsvarande - områdesbehörighet A6 c (Samhällskunskap 1b alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2) eller - områdesbehörighet 6 c (Engelska B, Samhällskunskap A) samt - behörighetskurser för respektive valt undervisningsämne.

  Vilken utav dessa områdesbehörigheter gäller för mig? Går det bra med vilken som helst, eller behöver jag komplettera mitt slutbetyg med Engelska B/6 då jag inte har den kursen idag?

  Tack på förhand!

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej Paulina,
  min tolkning är att du behöver skaffa dig godkänt betyg i Engelska 6 - och jag kan förklara hur jag tänker... Med gymnasiereformen 2011-12 ingår det nu godkänt betyg i andra gymnasiekurs i engelska (som tidigare hette Engelska B och nu heter Engelska 6) i Grundläggande behörighet till högskolestudier. Alltså alla som ska försöka komma in på någon (vilken som helst) högskoleutbildning i Sverige ska ha även godkänt betyg i eng 6 (eller i en gammal kurs eng B).
  *****
  Men de som har sin grundläggande behörighet genom "gamla betyg" (t.ex om de gick ut gymnasiet år 2013 eller tidigare) och fick Slutbetyget, behövde inte ha eng B i sitt slutbetyg och den kursen krävdes inte för grundläggande behörighet, så om man har grundläggande behörighet Ej genom Examensbeviset (där eng 6 ingår med godkänt betyg) då måste man skaffa sig eng 6 betyget (E eller högre, alltså Godkänt betyg) - separat... därför påtalas det särskild i den delen där de "gamla betygen" nämns, men i den första delen av behörighetsbeskrivningen behöver man inte påtala det (för att det ingår i grundläggande behörighet).
  Så tänker jag. Jag tror alltså att du behöver skaffa dig godkänt betyg i eng 6.
  Sök till komvux; det är "ofarligt" att göra ansökan till komvux - för att även om du blir ANTAGEN men ej vill läsa, så lämnar du bara Återbud, säger att du ej behöver den platsen på kursen som du fick.

  Men fråga gärna också studievägledare för lärarutbildningar på just Karlstads Universitet; på kau.se/utbildning/program-och-kurser/program finns det tel.nr och tel.tid är mån-fre kl.11-12.
  Vänligen
  ANNA

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga