1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hejsan,
  du får kontakta de utbildningsansvariga för olika juristprogrammen på de olika lärosätena, om du inte på utbildningarnas egna webbplatser kan hitta schemat; det kan också finnas studerande-ambassadörer som svarar på frågorna för olika högskoleutbildningar: ofta är det en studerande som själv just nu läser det aktuella programmet och som vet exakt hur hans/hennes schemat ser ut.
  Allmänt gäller följande: om man kommer in på programmet på högskolenivå som går på heltid, så ska man vara beredd att vara i skolan på "kontorstid", alltså kl.8 - 17 och ägna cirka 40 timmar per vecka åt sina studier. Föreläsningar, seminariet och tentor brukar inte ligga från kl.8 till 17 samma dag, utan brukar ligga t.ex kl.8.15 till 11.45 och så resten av dagen - inläsning, grupparbeten; eller så är "egen tid för studier" på förmiddag och tid i skolan från 13.00 till 17.00. kan t.ex vara så att man är schemalagd att vara på skolan två förmiddagar och två eftermiddagar per vecka och så har man t.ex onsdag som "egen studietid", eller torsdag, eller fredag - som egen studietid. Med "egen studietid" menar jag att man läser på egen hand eller kommer överens med sina kursare att ni ska göra grupparbete tillsammans under den tiden.
  Schemat brukar man kunna få för några veckor framåt, men sällan för en hel termin framåt.

  Hur schemat ser ut idag och hur schemat för samma utbildning kommer se ut nästa läsår - kan vara olika. Schemat kan också ibland ändras med kort varsel, t.ex pga lärarens sjukdom eller andra omständigheter, t.ex covid-19 då undervisning ändrades från "bunden" till distans med mycket kort varsel.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga