1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Frida,

  om en utbildning heter Kandidatprogrammet, då ger den utbildningen kandidatexamen. Annars så behöver inte en 3-årg utbildning (ett program) på högskolenivå leda till kandidatexamen, utan kan t.ex leda till yrkesexamen eller till en annan sort examen. Vad som står på utbildningens egen sida kan ändras - de kanske inser att info är otydlig eller felaktig och i så fall ändrar. När en sådan ändring kan ske? Jo, när som helst. Därför kan du få ett bättre svar på just den frågan från de som jobbar på just den utbildningen - det brukar finnas info om kontaktperson, studievägledare, programrektor eller utbildningsadministratör. I annat fall ring eller maila till lärosätets växel och fråga vem du ska kontakta för att få svar på din fråga.

  Att man tagit ut just Kandidatexamen betyder att man avklarade minst 90 högskolepoäng inom ett och samma ämne (huvudämnet i kandidatexamen) + avlkarade också kandidatkurs á minst 15 hp och för övrigt har med godkänt resultat läst minst 180 hp, alltså 3 år på heltid (eller 6 år på halvtid) på högskolenivå.
  Det är inte ovanligt att man med kandidatexamen och med en annan utbildning inom samma område kan få exakt samma jobb med samma lön. Tidigare vad kandidatexamen mycket mer eftertraktad än som det är nu pga man då inte var behörig till utbldningar på avancerad nivå (magister- och masterprogram) om man ej först tagit ut kandidatexamen, men reglerna har förändrats och man nu även med andra 3-åriga utbildningar på högskolenivå (som inte leder till kandidatexamen) kan komma in på utb.på avancerad nivå. Så, numera är det inte så viktigt att just ta ut kandidatexamen (dock kan vissa arbetsgivare pga de är vana vid hur det var förr, värdesätta just kandidatexamen högre än en annan 3årig högskoleutbildning).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga