1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej!
  råder dig vända dig till de ansvariga för utbildningen på det lärosäte där utbildningen ges. Känner inte till några "generella" svar på din fråga.
  Tips!
  försök hitta mer info om kursen på lärosätets webbplats, men i vänd dig annars till dem som jobbar med eller på just den utbildningen.

  • : Successiv fördjupning är en tydligare förklaring av nivån. Så för den här kursen är klassad som högskoleutbildning på grundnivå (G1N). Gissar att den då kan räknas med som valfri kurs i en egen ihopsatt kandidatexamen om 180 hp. Mvh
  • Anna : ang. vilka kurser som får ingå i kandidatexamen - måste vi hänvisa dit där examen utfärdas, alltså till det aktuella lärosäte. :) Att "gissa" hjälper inte så mycket. Bättre att veta, alltså fråga dem som bestämmer i den frågan (och det är inte FRåGA SYV) och få svar. :)

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga