Filippa

  Hej, jag har aspberger och letar efter en gymansieskola där jag kan ha med min assisanthund. Vilka skolor finns det som tar emot hund? Jag läser naturvetenskapsprogramet årskurs 1 och vill byta skola inom Stockholms län. mvh

  • Anna Tillåter din nuvarande skola att hunden är med på skolan? Vad är rasen på hunden (det frågar jag för att vissa raser kan vara mer allergiframkallande än andra... tänker på elever som kanske är pälsallergiker)?
  • Vägledare Det finns ingen lagstadgad rättighet att ha assistanshund med sig. Varje näringsidkare/kommun/landsting tar eget beslut om assistanshund är välkommen.

  2 Svar

  SYV-besökare Syv SYV

  Hej Filippa!
  jag tror att störst chans att få ha hund med sig på skolan är på en skola där NB/inriktning Djurvård finns och speciellt på de skolorna där just profil "hund" erbjuds för att det är i så fall ofta så att skolorna tillåter hundar på skolan och risken är minimal att pälsallergiker finns på skolan.

  I Stockholms område ser jag att Spånga gymnasium erbjuder både NA och NB/djurvård. Och Tullinge gymnasium tror jag tillåter ha hund på skolan, men de har ingen ledig plats på NA i år 1 nu. Så hör med den skolan senare - kanske under sommaren, inför nästa läsår.

  Någon lista på gymnasieskolor som tillåter hund på skolan och erbjuder NA, finns nog inte, över huvudet taget. Man får nog tyvärr ställa frågan till varje skola och svar kan bero på om pälsallergiker finns på skolan och om hur lokalerna ser ut (t.ex om det trånga lokaler...) mm och m.fl. 

  Om du berättar mer om din situation, t.ex om du har Intyg från läkare eller psykolog som "föreskriver" att du har hund med dig på skolan - är det en situation och om du inte har ett sådant Intyg, då är situationen en annan, - så kan vi på FRåGA SYV förhoppningsvis hjälpa dig mer.

  Du har större möjlighet till att få ha hunden på skolan, om du har ett sådant intyg, men det finns inte ngn garanti ändå... vi tänker här på personer som är pälsallergiker och de som är rädda för hundar eller av ngn annan anledning inte vill eller kan vistas i närheten av en hund. De personerna har också sina behov och rättigheter. 

  Jag tänker också på följande möjligheter: 
   -- att du söker till distansgymnasiet Korrespondensgymn., som bl.a erbjuder NA.
  -- att du ber dina vårdnadshavare kontakta utbildningsförvaltningen i den kommunen där du är folkbokförd och ber om svar om vad dina rättigheter som elev är i den situationen som du befinner dig i.

  • Filippa Hej! För mig är det inte aktuellt att byta från naturlinjen. Ska absolut kolla Tullinge gymnasium. Situationer är att jag har aspberger vilket gör att det underlättar för mig om jag får ha med en psykisk ohälsohund i skolan. Har en psykiatriker(dvs läkare samt psykolog) som har sagt att hon kan föreskriva en psykisk ohälsohund eftersom jag tillhör LSS. Distans är tyvärr inget alternativ heller. Jag bor förresten i södra Stockholm! Stort tack! :)
  • Mikael Kan du ha hund på din nuvarande skola?
  • Mikael Skaffa intyg på att läkare rekommenderar hund för dig på skolan! Det underlättar om sådant intyg finns men finns ändå inga garantier pga gymnasiet är inte obligatoriskt att gå på. Man går på gymnasiet ”i mån av möjlighet ”. Så kan tyvärr svara både utbildningsförvaltningen och Skolverket.
  Peter SYV SYV på GymnasieGuiden

  Hej! min erfarenhet är att det är mycket svårt att hitta en gymnasieskola som skulle låta elever ha hundar på skolan, förutom om det handlar om utbildning på NB/inriktning Djurvård. Det finns dock naturbruksgymnasium som också har naturvetenskapsprogrammet och det är i första hand på de skolorna som jag skulle fråga efter möjlighet att ha assistanshund på NA.
  Anledning till varför skolorna oftast säger Nej till hundar på skolan är följande: det är inte elevens rättighet att ha hund på skolan, och så finns det eller kan tillkomma elever eller personal som är rädda för hundar eller som har svåra allergier (pälsallergiker).
   Listan på gymnasieskolor som erbjuder NB-djurvård: gymnasieguiden.se/gymnasium?NB-djur

  Exempel på skolorna som erbjuder både NB-djur och NA på samma skola och där chansen att få lov att ta med sig hund på skolan är därför störst är:
  Ystad-gymnasium
  Stiernhööksgymnasiet
  Slottegymnasiet
  Campus-vast-gullmarsgymnasiet

  Och så här svarade Skolverket när vi ställde frågan om elevens rätt att ha med sig en assistanshund på skolan: var god läs skolverkets svar, nedan.

  Det finns inte några uttryckliga bestämmelser vare sig i skollagen eller arbetsmiljölagen kring om man kan ha assistanshundar i skolan, i grunden gäller samma resonemang som med så kallade läshundar. Det blir därför en fråga för rektor och huvudman att besluta om lokalt.

  Av bestämmelserna framgår att skolorna har en skyldighet att se till att arbetsmiljön är god för alla som vistas i skolan. Arbetsförhållandena ska anpassas till elevernas och anställdas olika förutsättningar, både i ett fysiskt och psykiskt avseende, enligt arbetsmiljölagen. Exempel på fysiska faktorer kan vara till exempel pälsdjursallergi och exempel på psykologiska faktorer kan vara till exempel rädsla för hundar.

  Elever med behov av särskilt stöd ska givetvis få det stöd de behöver men stödet kan inte innebära att en annan elevs arbetsmiljö försämras. I skollagen regleras att arbetsmiljön ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

  Vi har inga riktlinjer för just assistanshundar, men vi har ett resonemang kring så kallade ”läshundar”. Se länk nedan.

  För att få svar på frågan om skolan tillåter assistanshund på utbildningen behöver du vända dig direkt till rektor och/eller huvudman för den aktuella skolan/programmet. Huvudmannen är kommunen om skolan är kommunal och styrelsen för skolan om skolan är fristående. Vi på Skolverket har tyvärr inga sådan uppgifter.

  Källa:

  Läshundar, hundar och andra djur i skolan: www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/extra-anpassningar-sarskilt-stod-och-atgardsprogram-i-skolan#h-Lashundar

   

   

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga