Aicha

  Hej! Jag tog studenten år 2005 och har ett slutbetyg som gör mig behörig till vidare studier jag gick då handels och turism programmet 3 år. Jag har även höjt mina betyg direkt efter gymnasiet på komvux samt läst 2 nya kurser som inte ingick i min utbildning: historia A och fick betyget VG och spanska steg 3 VG ( läste spanska steg 1och 2 på gymnasiet) Om jag har förstått rätt så kan jag räkna med dessa två ämnen i mitt betyg också eftersom det höjer mitt snitt jag undrar om jag även får räkna med spanska 3 samtidigt som jag får 0,5 meritpoäng? Jag har inga andra meritvärden i mina betyg Jag behöver även läsa 2 kurser för att kunna bli antagen på sjuksköterska programmet matematik 2 och naturkunskap 2 och läser jag dem kommer jag inte att kunna få några poäng från dem eftersom dessa är obligatoriska om jag ska kunna gå den utbildningen Med vänlig hälsning

  1 Svar

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hej, det stämmer att du behöver ha godkända betyg i matematik 2 och naturkunskap 2 om du vill bli behörig till sjuksöterskeprogrammet. Betygen i de kurserna kommer räknas in i ditt jämförelsetal och påverkar på så sätt ditt meritvärde därför är det bra om du får så höga betyg som möjligt i de kurserna. Läs matematik 2a (och inte 2b eller 2c) - det är lättare att få högre betyg i matte 2a.
  ***
  Vad gäller meritpoängen, så för dig med "äldre betyg" kommer inte betygen i t.ex moderna språk, steg 3 och högre upp, räknas in i ditt jämförelsetal men du kan få meritpoäng, därför räcker det med E, alltså med godkänt betyg.
  Viktigast är det dock att du blir behörig så matte 2 och nk2 är viktigaste kurser för dig.
  Om vilka kurser som ger dig, som har Slutbetyg från gymnasiet från 2005, meritpoäng - var god se antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/slutbetyg-fore-2010/meritpoang

  Hej! Om vilka kurser som ger dig, som har Slutbetyg från gymnasiet från 2005, meritpoäng - var god se antagning.se/sv/dina-betyg/gymnasieskolan/slutbetyg-fore-2010/meritpoang

  Läs information på länken ovan, och om du inte kan tolka den själv, vänd dig till antingen SYV på komvux eller ställ frågor till Antagning.se (dock tror jag Antagning.se kommer svara att du måste vända dig till SYV på komvux).
  Jag har i kommentarsfältet förklarat varför vi inte vågar ge ett konkret/tydligt svar om exakt hur många meritpoäng du får för varje kurs. Jag har också rekommenderat att du i första hand prioriterar kurser för BEHÖRIGHET, alltså matte 2a och nk2, att du gör Högskoleprovet, och att du läser så mycket engelska, matte och moderna språk du kan.
  En viktig "detalj" - har du i ditt slutbetyg godkänt betyg i Samhällskunskap A? För att annars måste du skaffa godkänt betyg i Samhällskunskap 1b (det är också en sådan "detalj" som lätt missas om man inte ser  på betygen, utan endast svarar på frågorna...). Det vore tråkigt om du läste på komvux i flera månader, och söker till ssk-programmet men får svar OBEHÖRIG från Antagning.se sen, och det skulle visa sig att godkänt betyg i Samhällskunskap A (eller motsvarande ny kurs Samhällskunskap 1b) saknas.

  • : Tack för ditt svar
  • : Jag undrar fortfarande om jag kan räkna in spanska steg 3 och historia a som jag både fått VG i tillsammans med mitt slutbetyg ?
  • : Kan jag istället läsa engelska 7 samt ett nytt språk steg 3 och 4 för att få 2,5 meritpoäng?
  • Mikael : Som vi tolkar reglerna,ja. Men ytterst är det upp till antagning.se
  • Mikael : Samråd med Syv på komvux, hen kan söka experthjälp om hen blir osäker.
  • : Ska jag fråga en studievägledare på komvux?
  • Julia : Ja, gör det.
  • : Skulle inte du kunna svara på min fråga ifall någon av er var osäker? Jag skulle uppskatta ifall du läste igenom min fråga igen och gav mig ett tydligt svar:)
  • Anna :

   Saken är den att reglerna är komplierade och måste ibland också "tolkas", men de som har tolkningsföreträde är Antagning.se (och/eller antagningsgrupper på lärosätena, alltså antagningsgrupp på det lärosäte dit du kommer att söka). Varför det är lättare att svara om man har betygen framför sig är för att man kan då se alla detaljer, t.ex om det är reduserat program, utökat program, specialutformat program som du läste på gymnasiet, man ser också koder för alla kurser som står i ditt slutbetyg och när man ringer till en betygsexpert kan man då svara på frågor om de detaljerna, t.ex uppge koder på kurserna och man kan då scanna och skicka dina betyg till experten också. Den möjlighet saknar vi här på FRåGA SYV, som är öppet forum för att diskutera studier och yrken. Det vi är säkra på, t.ex att du behöver skaffa godkänt betyg i matte 2 och att det är fördelaktigare för dig att läsa matte 2a och naturkunskap 2, det svarar vi på och står för det. Vi står också för vår rekommendation att göra högskoleprovet, för då prövas du även i HP-urvalet och har ännu en chans att komma in. Högskoleprovet befriar dock inte från kravet på att vara BEHÖRIG. Om du inte vill/kan kontakta SYV på komvux, då rekommenderar jag att du läser matematik 2a och naturkunskap 2 och sedan så mycket engelska och så höga kurser inom moderna språk som du kan! Det kan i vilket fall inte skada. Du borde få meritpoäng för högre kurser i engelska (och det finns endast 3 gymnasiekurser i engelska, så om du har godkänt betyg i Engelska A, läs Engelska 6 och sedan även Eng 7). Det är också bra att du efter matte 2a läser matte 3b (om du hinner, orkar och vill). --- Ämnena matematik, engelska och moderna språk ger meritpoäng av den anledningen att de kunskaper är mycket bra att ha, oavsett vilket yrke man väljer. Därför rekommenderar även vi att läsa så mycket inom moderna språk, engelska och matematik som möjligt.

  • : Tack så mycket för att du svarade på frågan, jag gick ett utökat program och hade 2750 som studieplan men plus historia a och spanska steg 3 så ökande den till 2850 (tog bort projekt arbetet när jag räknade ut) men du är säker på att jag inte kan räkna med min spanska steg 3 i meritpoängen? Ska jag då läsa ett nytt språk ända till steg 4? Sedan engelska 7 eftersom jag redan har engelska a och engelska b? Med vänlig hälsning
  • Anna : Har du godkänt betyg i Samhällskunskap A?
  • : Ja det har jag
  • Anna : ang. Spanska, steg 3 så tror jag du får + 0.5 meritp. för godkänt betyg i den kursen. ... ang. om Historia A som inte (om jag förstår rätt) ingår i ditt Slutbetyg, kommer räknas in - så är det beroende på hur höga betyg du har: om ditt snitt innan du läste Historia A är högre eller lägre än betygen i HisA... som vi tolkar reglerna kommer His A betyget räknas in om den höjer ditt snitt (jämförelsetal), men inte annars.
  • : Jag har VG i både historia a och spanska steg 3
  • Anna : VG är "medelbra betyg", högsta var MVG på den tiden du läste på gymnasiet. I det nya betygssystemet motsvarar VG betyget C, och högre än C finns B och A. A är högsta betyget idag. Jag vet inte vad snittbetyget på dina kurser i ditt slutbetyg är, om snittet är på 15.00 eller högre, då skulle inräkning av VG-betyget sänka snittet, och det skulle blivit till nackdel för dig. Som sagt, man måste veta vad ditt jämförelsetal, alltså "snittbetyg" är på kurser som ingår i ditt Slutbetyg (och det vet vi inte här på FRåGA SYV).
  • : Okej tack för att du tagit din tid och svarat
  • Anna : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  • : :) jag undrar även vilka ämnen man inte ska ha med i sitt slutbetyg är det projektarbete eller idrott och hälsa?
  • Anna : Om du har ett Slutbetyg, då har du det. Du kan inte i efterhand ändra sammansättning av kurser i ditt slutbetyg.
  • : Okej för att jag fick svar från antagningen om att idrott och hälsa räknas bort från betyget så därför tänkte jag dubbelkolla med dig också
  • Anna : Det är Antagning.se som bestämmer. Deras tolkning av reglerna gäller. Det bästa rådet jag kan ge är att se till att Antagning.se har tillgång till alla dina gymnasiala betyg för att de räknar in endast det som måste räknas in + det som höjer ditt meritvärde, på ett fördelaktigt för dig sätt, alltså om ngn kan får räknas in men behöver inte räknas in, då räknar antagning.se till din fördel, så att du får högre meritvärde (på alla punkter som det är möjligt att göra så).
  • : Tack!
  Läs alla kommentarer

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga