Christian

  Hej Jag har länge funderat på att bli körlärare. Nu har jag fått ett tillfälle i mitt liv, där jag har en chans att planera in detta önskemål. Jag har skrollat igenom utbildningen och står inför några frågor och förutsättningar som jag gärna vill ha svar på. Då jag nu närmar mig 60 årsdagen och har min skol och gymnasie tid långt tillbaka i tiden. Tyvärr så slutade jag strax före min två-åriga gymnasieutbildning var genomförd. Yrkeslivet på den tiden lockade mycket mer än vad skolbänken kunde erbjuda. Detta är nu ca 43 år sedan. och i mångas uppfattning evigheter sedan. Vad gäller för mig, inför min eventuella utbildning till körlärare ? Jag har självklart i mina yrkesroller haft mer utbildningar i företag än vad min skolgång kunnat erbjuda under mina 1 ½ år i gymnasiet på 70 talet. Hur gör ni bedömningar i sådana fall, som nu jag beskrivit enligt ovan ? Finns det någon chans för en erfaren person att kunna utbilda sig till körlärare utan fullbordat gymnasie utbildning ? Eller är man tvungen att läsa in dessa två ämnen (Engelska & Svenska) som beskrivs i förutsättningarna för trafiklärarutbildningen. Jag vore tacksam ifall jag fick lite feedback på dessa funderingar från er, ifall jag har rätt förutsättningar att planera in mig som körlärare.

  • Ludmila : Yrkeshögskoleutbildningar får (kan) göra undantag från behörighetskraven (till skillnad från högskola-universitet, som inte kan göra det), - därför har alla viss chans att komma in på en yrkeshögskoleutbildning. Det är också möjligt att söka många (i princip - alla) yrkeshögskoleutbildningar samtidigt, för att man söker till varje utbildning separat, direkt till skolan. På så sätt kan man komma in på flera olika yh samtidigt. Det är gratis och ofarligt att söka. Sök! :)

  1 Svar

  Peter SYV på GymnasieGuiden

  Hej Christian!
  Trafiklärarutbildningen (utbildning till Körlärare) ges inom yrkeshögskola. Den går på 3 terminer, cirka 1,5 år, på heltid. Se listan på yhguiden.se/resultat?Education.text=trafiklärare
  Precis som L. skriver i kommentaren till din fråga, så kan du söka till alla yrkeshögskoleutbildningar på olika orter. Det är möjligt att du kommer in på någon eller några orter, men inte på de andra.
  Yrkeshögskola väljer de "bästa kandidaterna" tills de fyller sina platser. Det kan vara fler som söker till vissa orter, och färre - till andra, så sökandetryck kan bli högre på vissa skolor, och där blir det svårare att komma in.
  Jag tror att det blir mycket viktigare på hur säker man är som bilförare (det man uppvisar på uppkörningen med körläraren) än vilka betyg man har från gymnasiet. Att man har B-körkort är en förutsättning för att kunna genomföra test/körprov. Alla klarar inte det provet så bra att de kommer bli antagna till utbildningen.
  Det kan hända att i fall väldigt många söker, så sorterar man bort de som inte uppfyller kravet på "fullständig gymnasiekompetens" och endast de övriga får genomföra körtestet. Det är alltid bättre att vara "helt och fullt behörig" än motsatsen. :) Men det kan inte uteslutas att man på en yrkeshögskoleutbildning kommer även som obehörig. Därför håller jag med L. (se kommentar till din fråga). Du får gärna söka till flera olika yh till trafiklärare/körlärare - det är inte förbjudet att söka till alla dem heller, men då ska man vara beredd att gå den utb. som man söker till (tänker på skolorten).

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga