Anna

  När man läser till speciallärare alternativt specialpedagog på en förskolelärare utbildning, vad jobbar man med då? Är det inom förskola, isåfall vad gör en speciallärare eller specialpedagog på en förskola? Jag vet att man kan arbeta ex. förskoleklass på Särskolan, men nyfiken på vad man gör med den sortens utbildning just på en förskola? Är det svårare att få jobb om man är förskolelärare vidareutbildad till speciallärare/pedagog eller är dem likgiltiga, om man ex är grundlärare 4-6 med vidare utbildning?

  • Ludmila :

   För att bli specialpedagog måste man i grunden vara utbildad lärare eller förskollärare. Sen vidareutbildar man sig till specialpedagog. Specialpedagoger i förskolan jobbar med väldigt mycket olika saker. Till exempel barn som behöver språkstöd, barn som behöver extra stöd, hjälper till i arbetslag med observationer för att utveckla gruppen mm. Du hittar mer att läsa på webben: Lärarförbundets hemsida, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Skolverket och på hemsidan: specialpedagogik.se
   Speciallärare brukar inte jobba i förskolor utan i skolan. Du kan läsa mer om skillnaderna i deras yrken på webben: specialpedagogik.se
   Vänliga hälsningar L.

  • : Tack för svar. Men då blir jag nyfiken på vad en speciallärare på en förskolelärare utbildning jobbar, om det nu inte är aktuellt på förskolor? Är det endast i förskoleklasser de arbetar då? Eftersom att man är kvalificerad att läsa vidare till speciallärare med en förskolelärare utbildning
  • Anna : Generellt kan man säga att specialpedagoger arbetar mer övergripande, medan speciallärare mer med enskild elevundervisning. Du kommer att läsa i flera år på förskollärarprogrammet. På den tiden kan mycket förändras. Du kanske själv inte vill läsa mer sen... hela utbildningssystemet kan också förändras. Nu, senast, blev det "obligatorisk förskoleklass". Vilka andra förändringar eller nya yrkesroller som tillkommer i förskolorna i framtiden, vet vi idag ännu inte. Det går tyvärr inte ge ett svar som kommer garanterat att stämma även om några år. Du får antingen chansa... eller välj den grundutbildning efter vilken du kan tänka dig jobba och inte läsa mer (detta pga du kanske inte kommer in på vidareutbildning och "sitter då fast" med grundutbildningen, endast.). Det är ju inte garantiplatserna på vidareutbildningar utan man ska först hitta ngn utb., som man vill söka till (kanske finns den i en stad långt borta och man kan inte flytta för man redan har familj...) ?
  • :

   Nej visst kan det vara så och just därför jag frågar lite i vilken utsträckning det används och behövs i förskola. Kanske trivs jag jättebra där jag är om jag väl läser förskolelärare och jobbat dem tre åren som behövs för att läsa vidare. Men samtidigt är jag väldigt intresserad av att läsa vidare där man jobbar närmare med funktionsnedsättningar, men det kan man ju göra genom fler utbildningar som ex. Arbetsterapeut, så absolut det är mycket som väger in, tajming och liknande, därför det är så bra att fråga! Så tack så mycket för ditt svar.

  • Julia : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp! Lycka till!
  • SYV-besökare : Du kan kontakta Johanna Lundqvist som är lärare på specialpedagogprogrammet på telefon så kan hon försöka svara på din fråga. Du når henne på 016-155120.
  • Elin :

   Se om intressant för dig info finns på https://specialpedagogik.se/tva-vagar-till-nastan-samma-mal/
   När det gäller arbetsuppgifter för personal på förskolorna - så vore det kanske bäst att titta på vad som arbetsgivare skriver i platsannonser?

  Läs alla kommentarer

  4 Svar

  Vägledare SYV

  Hej, speciallärare jobbar i grundskola och gymnasium för elever i behov av särskilt stöd och har en ämnesfördjupning. Specialpedagoger arbetar för lärare, elever och barn i förskola och skola. Det är inte vanligt med speciallärare i förskolan. Om du söker på youtube finns flera filmer med information om bägge yrkena, till exempel https://youtu.be/J-4spLFYmj4

  Googla på speciallärare och specialpedagog - det finns massor av information från SPSM, olika kommuner, lärarutbildningar osv. För att vara behörig ska man ha en lärar- eller förskollärarexamen.

  Med vänliga hälsningar
  Studievägledare

  • Ludmila :

   Det är Specialpedagoger (och inte speciallärare) som i jobbar på förskolorna (bland annat, men oftast jobbar de i skolorna... det är inte helt vanligt att hitta specialpegagoger på förskolorna). Kika gärna på yrkespresentationen Specialpedagogwww.framtid.se där finns det också en film om yrket.

  • : Tack för svar. Men då blir jag nyfiken på vad en speciallärare på en förskolelärare utbildning jobbar, om det nu inte är aktuellt på förskolor? Är det endast i förskoleklasser de arbetar då? Eftersom att man är kvalificerad att läsa vidare till speciallärare med en förskolelärare utbildning
  • SYV-besökare : Läs nu även mitt svar (det Andra svaret). Du fick nu 2 svar + flera kommentarer.
  • Anna : Och läs ävne MITT SVAR, det tredje svaret. Mvh Anna :)
  Läs alla kommentarer
  SYV-besökare SYV

  Hej!

  Skillnaden mellan de båda programmen är att specialpedagogutbildningen är en bred, generalistutbildning där man i den nya yrkesrollen arbetar såväl med enskilda individer som med grupper och hela skolorganisationen. Det innebär i korthet att även kunna bidra och genomföra pedagogiskt utvecklingsarbete/förändringsarbete, handledning av pedagoger, kartläggning av den pedagogiska miljön m.m. förutom undervisning. Specialpedagog kan man arbeta med bakgrund av alla lärargrupper: förskollärare, fritidspedagoger, grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare.

  Speciallärarprogrammet riktar sig till lärare med svenska och/eller matematik i syfte att garantera barnens läs, skriv och matematik utveckling i förskoleklass-år 5-6. Dvs lärare som arbetar med barnen i 6-12 års åldern (där förskollärarna har behörighet mot förskoleklass d.v.s åk 0). Dessutom finns inriktningar mot grav språkstörning och utvecklingsstörning, varav den sistnämnda är ett krav för om man vill arbeta i särskolan (och för träningsskolan ett krav med förskollärarexamen).

  Om specialpedagogen är en "generalist" så kan specialläraren sägas vara en "specialist" utifrån nämnda ämne.

  Mvh

  Studievägledare

  Fakulteten för lärande och samhälle

  Malmö universitet

  www.mau.se/ls

  Anna SYV på FrågaSYV

  Hejsan!
  jag ser att du är 19 år och förmodar att du ännu inte har påbörjat någon högskoleutbildning, och står i valet och kvalet mellan grundlärarutbildningen och förskollärarprogrammet. Du vill senare vidareutbilda dig till speciallärare eller specialpedagog, stämmer det?
  I så fall vill jag råda dig att välja det programmet som du kan tänka dig jobba efter - direkt, utan ngn påbyggnadsutbildning. Detta för att det inte kan garanteras att du kommer kunna eller ens vilja läsa mer efter det "första"-grundprogrammet. Hela utbildningssystemet inom lärarutbildningar och förskollärarutbildningen kan också förändras - på sikt; arbetsrollerna och arbetsuppgifterna kan också förändras inom några år och ganska mycket; sedan kan man på många arbetsplatser utforma sitt eget arbete väldigt mycket "efter eget huvudet" ... och även väldigt mycket efter Vilka behov och möjligheter som finns just på den här arbetsplatsen dit man "hamnar".

  • :

   Precis, därför jag frågar om främst förskolelärare eftersom det är vad jag i första hand kan tänka mig att arbeta som. Därför nyfiken vad man kan göra med en eventuell vidare utbildning. Där jag jobbar idag som vikarie är det en sådan vidare utbildning bra att ha, och då jag trivs så pass mycket ville jag passa på att fråga hur det ligger till, tack för svar!

  • Julia : Jag har nu skrivit ett nytt svar till dig. Hoppas det blir till hjälp!
  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej, det finns några Olika karriärmöjligheter efter utbildningen på förskollärarprogrammet.
  Förutom jobbet som förskollärare på en förskola, kan man med förskollärarutbildningen även få jobb som lekterapeut inom sjukvården; som ateljerista; som fritidsföreståndare; med viss vidareutbildning - som förskolechef/rektor. Man kan också "omskola" sig till en yrkeslärareBarn- och Fritidsprogrammet på gymnasiet.
  Man kan också, p g a att man har en akademisk utbildning, söka sig till jobben utanför förskola och skola - ex. kan man få jobb som arbetsförmedlare eller som utredare på FK, där "akademisk utbildninig" krävs, oavsett inriktning på utbildningen.

  Hej igen! vi fick nu svar från SPSM som lyder:

  Hej, jag föreslår att du kontaktar de universitet som utbildar specialpedagoger och speciallärare. Kanske finns det någon förskola i närheten som du har möjlighet att besöka och få ett samtal med någon specialpedagog direkt från verksamheten?

  Göteborgs universitet

  Stockholms universitet

  Specialpedagog

  Specialpedagogik

  Förskolans yrkesroller

  Specialpedagogik i förskolan
  Vänliga hälsningar
  Rådgivare på SPSM

  Hej igen, vi fick ännu ett svar från en sakkunnig, var god läs nedan:

  hej, jag rekommenderar att du kikar runt på hemsidorna, länkar om speciallärare/specialpedagog, se nedan. där på hemsidorna (länkarna nedan) kan du nog hitta det du behöver. Räcker inte detta bör du nog vända dig till de olika universiteten/högskolorna som anordnar utbildningarna för speciallärare/specialpedagog.

  https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier/hitta-yrken/yrkesgrupper/1229

  https://www.framtid.se/yrke/specialpedagog

  https://www.framtid.se/yrke/speciallarare

  https://metapedagog.se/vad-gor-en-specialpedagog/

  https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskning/komplex-yrkesroll-skapar-stress

   

  • : Tack så jättemycket för utförligt och intressant svar!
  • Julia : vi på Fråga syv är glada om våra svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga