Yeliz 43 år

  Hejsan Jag har en fråga, om man har studerat till specialpedagogik och jobbat samtidig som lärare och som specialpedagog (ibland 100% specialpedagog och ibland 20% resten som lärare grundskolans senare år och gymnasie), men har bara examensarbetet kvar (halvvägs väntar på godkännande för att söka examen) kan man kalla sig för specialpedagog? Eller räknas man fortfarande sk obehörig? Man får inte kallas med titeln soecialpedagog? Fastän man jobbar som en fullgod specialpedagog, anställd som tillsvidare (ej vik)? Observera att det finns lärare som jobbar som speciallärare/specialpedagog UTAN ens utbildning och de kallas obehöriga MEN kan man hamna inom den bemärkelsen att kallas en obehörig fastän utbildning (ej ansökt om examen)? Kan jag använda utav titeln specialpedagog? Jag försöker få det klargjort för mig olika korrekta begrepp. Tack för svar och vägledning.

  1 Svar

  Anna SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Yeliz!
  Så vitt jag vet är inte "specialpedagog" en skyddad titel, och i så fall kan man kalla sig för specialpedagog om man vill, oavsett om man har relevant utbildning, examen som specialpedagog eller har jobbat (varit anställd) som specialpedagog, eller inte.
  Jag tänker så här: om man har varit eller är anställd som specialpedagog (oavsett vilken utbildning man har) så får man kalla sig för specialpedagog (ingen kan förbjuda det). Om man har genomgått utbildning till specialpedagog är det inte fel att säga: "Jag är utbildad specialpedagog". Har man fått examen, säger man: "Jag har examen som specialpedagog". Och de som inte har relevant utbildning men är anställda som specialpedagoger säger i så fall: "Jag är anställd som specialpedagog" eller "Jag jobbar som specialpedagog".
  Du får också ställa din fråga till Skolverket, till Svenska Förbundet för Specialpedagogik och/eller Specialpedagogiska skolmyndigheten.
  Och du får gärna återkomma till oss här på FRåGA SYV och berätta vad du fick för svar på din fråga. Vi vill alltid lära oss mer!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga