Mariam

  Hej! Jag står nu i valet och kvalet mellan att utbilda mig till ekonom eller till spansklärare. I gymnasiet har jag läst upp till spanska nivå 7 så språk har jag inga svårigheter för. Dock dras jag mer till ekonomprogrammet. Min fråga är om jag måste studera i 5,5 år (300hp) för att bli spansklärare i gymnasiet efter att jag har utbildat mig till ekonom. Finns det ett annat sätt att utbilda sig till lärare utan att behöva studera ytterligare i fem år för att kunna bli en legitimerad lärare? Tack på förhand!

  1 Svar

  Julia SYV på FrågaSYV

  Hej Mariam,
  en "behörig"/legitimerad lärare i Sverige bör, som regel, ha Lärarexamen. att uppnå lärarexamen tar minst 3 års studier på heltid, av dem minst 90 hp (tre terminer på heltid - pedagogik).
  Om du läser 3-årig program inom ekonomi, kan på den tiden (tre år) inträffa några förändringar i lärarutbildningen. Som det är idag, så brukar ämneslärare inom grundskola vara behöriga att undervisa i 3 ämnen och gymnasielärare - i 2 ämnen.
  Det finns idag en väg till lärarexamen via KPU, kompletterande pedagogisk utbildning. T.ex läser man 120 hp spanska på högskolenivå (4 terminer på heltid) och söker sedan till KPU på 3 terminer om man läser KPU på heltid, då tar det 3,5 år att bli behörig gymnasielärare i spanska. Problemet här är att KPU ges ofta på deltid... och vid antagning till KPU prioriteras de som ska bli lärare i fler ämnen, så med endast ett undervisningsämne är risken att inte komma in på KPU.

  Jag vill råda dig söka både till ekonomiprogrammen och till ämneslärarprogrammen, men du måste prioritera - vilken utbildning du vill ha som ditt första alternativ och sedan i fallande grad av intresse...
  Kanske kan du bli lärare på gymnasiet i företagsekonomi och i spanska? Exakt hur vägen till den behörigheten kommer se ut för dig - kan inte jag riktigt svara på... Prata gärna med studievägledare på lärarhögskolorna.

  En ev.möjlig väg kanske skulle se ut så här:

  För att bli behörig lärare i Företagsekonomi, behöver du läsa tillräcklig antal högskolepoäng i Företagsekonomi och sedan söka KPU, kompletterande pedagogisk utbildning som är på 3 terminer om man läser KPU på heltid (90 högskolepoäng).

  Jag hittade KPU för lärare i Företagsekonomi bara på Stockholms Universitet, se info på deras hemsida här >> ... men under tiden du läser ekonomiprogrammet, 3 år, kan situationen förändras. Var KPU för lärare i företagsekonomi kommer att finnas om några år (eller om den kommer att finnas, över huvudet taget) vet ju kanske ingen idag. Lärarutbildningar kan göras om och förändras väldigt mycket på några år.

  Men vi kan ta och titta på hur det kanske kan te sig:
  Säg att du läser 3 år på ekonomiprogrammet och sedan 2 år spanska - då har det gått 5 år. Det är då om 5 år som du behöver se var du kan hitta KPU  vad gäller företagsekonomi och spanska och utbildningsutbud förändras. Sedan tänker jag också på Studiemedelsfrågan: i max 6 år om man läser på heltid kan man få studiemedel från CSN (för studier på eftergymnasial nivå). Att läsa 3 år ekonomi + 2 år spanska ... då har du sedan endast 1 år kvar av studiemedel men om du läser KPU på halvtid och jobbar samtidigt som obehörig lärare eller med någonting annat, så kanske du klarar 1,5 år studier utan studiemedel i så fall?
  Sedan finns det också en annan möjlighet: att söka jobb som obehörig lärare, utan lärarexamen, och när det är lärarbrist så finns den möjligheten (tyvärr måste jag säga för det är bäst om endast legitimerade lärare undervisar), och om man jobbar i några år som obehörig lärare kan möjlighet finnas komma in i något projekt som hjälper att få lärarbehörighet.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga