1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  jag gissar på att din fråga gäller komvux/vuxenutbildningen. Komvux i olika kommuner kan inför egna, lokala, regler ang.hur, när man bör ansöka och vad som krävs inför och efter ansökan för att kunna få studieplats.
  Allmänt gäller: SAS grund (svenska som andraspråk grund) läser vuxna personer som har andra modersmål än svenska och de gör det när de har kunskaper motsvarande godkänt betyg i kursen SFI-D. Antingen läser de först SFI-A,B,C och sedan D och får godkänt betyg i D-kursen eller de kanske skaffar sig kunskap på egen hand och bevis på att de kan tillräcklig inom ämnet - genom nivåbedömningstest. 
  ang.hur komvux I just den kommunen där personen vill läsa, önskar eller kräver på vilket sätt man gör ansökan kan jag tyvärr inte svara på. Information om det kan finnas på kommunens hemsida. I annat fall vänligen kontakta komvux i den kommunen som frågan gäller. 
  I vilken kommun kan man läsa SAS grund? Jo, min uppfattning är att man har rätt att göra det i alla de olika svenska kommuner, oavsett i vilken kommun man är folkbokförd i -- detta för att den utbildningen ligger på grundskolenivå och "grundskola är rättighet för folket" (kurser på grundskolenivå har man rätt att läsa i hela Sverige, även om man bor eller är folkbokförd i "fel kommun"). Därför kan den personen som vill läsa SAS grund vända sig till komvux i den kommun där hen vill läsa.

  Studie- och yrkesvägledare

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga