1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hejsan!
  Frågor om studiestöd besvaras bäst av CSN; reglerna säger att det är först från 1 juli det kalenderåret som man fyller 20 år som man har rätt till studiemedel (med undantag av att man läser på högskola-universitet, då kan man få studiemedel tidigare). Fram till 1 juli det året man fyller 20 år är det Studiehjälpen som gäller; man måste i så fall studera på heltid (ej på deltid) och vara i "gymnasieålder"; man kan studera t.ex på komvux eller vara inskriven på gymnasiet men i praktiken praktisera på heltid (så kallad "heltidspraktik" som finns som en särskild åtgärd på IM:Individuellt alternativ).
  Ungdomsprojekt kan vara av olika "karaktär"; t.ex kan deltagare vara inskrivna på Arbetsförmedlingen och ingå i den så kallad "ungdomsgaranti"; så vitt jag förstår så måste man vara arbetslös, arbetssökande och fylla 18 år samt har varig inskriven i minst 100 dagar för att få lov att bli inskriven i ungdomsgaranti av AF (men AF, arbetsförmedlingen borde kunna ge bättre svar om det, då det är deras "program"/åtgärd). Och ungdomar kan i så fall få någon form av aktivitetsstöd, som beslutas av AF och betalas ut av Försäkringskassan.
  Så, deltagare i samma projekt, kanske kan - beroende på sin ålder - ha olika sort ersättningar.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga