1 Svar

  Liselotte Johansson SYV på GymnasieGuiden

  Ja, det kan man göra, och det går bra, oavsett vad målet med studierna är.
  Så här är det:
  i examensbevis från gymnasiet och från komvux får kurserna ingå (blandat) i svenska och i svenska som andraspråk. Det går bra att i examensbeviset ha betygen i Svenska 1 och sedan Svenska som andraspråk 2 och 3, eller kurserna Svenska 1, och sedan Svenska som andraspråk2 och sedan Svenska 3.
   Och om man läser av andra anledningar än att ta ut examensbevis från gymnasiet eller från komvux, t.ex för att uppnå behörighet till en viss Yrkeshögskoleutbildning, så är det också helt OK att i stället för godkänt betyg i Svenska 2 uppvisa godkänt betyg i Svenska som andraspråk 2. Man får inte diskriminera sökande på grund av att de har betygen i Svenska som andraspråk och inte i Svenska.

  • Ann-Christine Tack för svaret
  • Anna vi på FråGA SYV är glada om våra svar blir till hjälp!

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga