Matildddddaassss
  Läst upp alla mina gymnasiebetyg på komvux, (sambeteende linje).
  Läste svenska 1,2 och 3 och Sva 1,2 och 3 för att min syv sa att det skulle vara möjligt istället för att läsa ex. Sociologi eller annat som är svårt. Nu mailar min nya syv mig om att man ej får göra så? Får jag ha med i min examen sva 123 och sve 123? Jag har just nu 2250 poäng med Svenska och SVA?
  • Milla : vi har nu fått svar från skolverket ang. svenska och svenska som andraspråk i samma examensbevis, läs det utökade svaret, nedan.

  1 Svar

  Milla SYV på FrågaSYV

  Hej,
  2250 poäng räcker inte för examensbevis från gymnasiet eller från komvux. Du måste, för examensbevis från komvux, ha 2400 poäng och av de max 150 poäng betygsatta med F, men det är fördelaktigt för dig att inte ta in F-betygen in i ditt examensbevis. 
  Vad gäller svenska och svenska som andraspråk, så är det olika ämnen, så det är inte helt otänkbart att betygen i båda ämnena skulle kunna ingå i samma examensbevis men för att vara säker måste vi höra med betygsexperter. På komvux är det Rektorn som är ytterst ansvarig och om rektorn har sagt att det inte går, så hoppas jag att komvux har kontrollerat med betygsexperterna redan... Återkommer så snart vi får svar från betygsexperter!

  Studie- och yrkesvägledare

  Hej igen, vi fick nu svar från Skolverket, var god läs nedan:

              I gymnasieskolan får kurser i svenska och svenska som andraspråk ingå tillsammans i en gymnasieexamen, detta framgår av gymnasieförordningen. Antalet poäng på antalet kurser inom sv och sva som får ingå i examen styrs av programstrukturen för det aktuella programmet.

  I vuxenutbildningen får inte två kurser som är överlappande eller jämförbara ingå tillsammans i en gymnasieexamen. Vilka kurser som inte får ingå i en och samma gymnasieexamen från komvux framgår ibland i ämnesplanen under rubriken ”Kurser i ämnet”. Där står det om en kurs inte kan ingå tillsammans med en annan kurs. 

  I övrigt har inte Skolverket föreskrivit vilka kurser som är jämförbara, alternativa eller överlappande. Därför är det i nuläget rektor som, utöver det som framgår av ämnesplaner, får ta ställning till vilka kurser som kan anses vara jämförbara, alternativa eller överlappande.

  I kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk framgår det inte att de inte skulle få ingå i en gymnasieexamen tillsammans.

  Källor:
  Får ingå tillsammans i gymnasieskolan: 4 Kap. 11§ Gymnasieförordningen

  Överlappande kurser i gymnasieexamen från vuxenutbildningen: 4 kap. 21§ Förordning om vuxenutbildning.

  Ämnesplaner för gymnasieskolan: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/hitta-program-amnen-och-kurser-i-gymnasieskolan

  Lagar och förordningar: www.skolverket.se/regelverk

   

  • Matildddddaassss : Tack för svar :)
  • Milla : F-betygen drar ner ditt snittbetyg väldigt mycket. Skulle du ha E i de 150poäng som du idag har F i, skulle ditt snittbetyg bli 0.6 högre (0.6 av totalt 20.0 som är max). Det kan utgöra skillnad på att komma in respektive förlora i konkurrensen om utbildningsplats. I examensbeviset ska du senare Inte kunna ändra någonting. Vill du i framtiden få högre meritvärde måste du höja betygen i Exakt samma kurser som ingår i ditt examensbevis. Och har man F i någon kurs, har man uppenbarligen svårt att få högre betyg i den kursen. Fördelaktigt för dig är att diskutera med SYV-en på komvux om du kan läsa fler kurser och ta ut examensbevis utan några F-betyg. Att bli behörig till en högskoleutbildning är nödvändigt, men sedan behöver du också komma in, vinna i konkurrensen. Vi avråder från att ta ut examensbevis med F-betygen i. Vad gäller ta in svenska och SAS - kurserna i samma examensbevis så vet jag att på ungdomsgymnasiet kunde man (i alla fall för några år sedan) ta in kurser i båda ämnena men det kan vara skillnad mot komvux + att reglerna kanske har ändrats på senare tid, därför har vi kontaktat betygsexperter och avvaktar svar. Återkommer så fort vi får svar!
  • Matildddddaassss : Tack snälla, hör gärna av er gällande svenskan och som andraspråk.

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga