1 Svar

  Mikael SYV på FrågaSYV

  Hejsan!
  så länge det ej finns legitimation eller andra strikta bestämmelser, och de finns inte ännu (april 2020) för personalvetare och SYV, då blir det upp till en arbetsgivare. Det finns ingen lag som säger att en person utan examen från syv programmet ej får anställas som SYV
  På högskolenivå t.ex är det vanligt med en blandning: vissa studievägledare på institutionerna på högskolorna/universiteten har examen från SYV-programmet och andra - har högskoleutbildningar inom det område som utbildningar på institutionen handlar om, t.ex om det är biologiska institutionen - då kan man få jobb som studievägledare med högre utbildning inom biologi och om det är språkinstitutionen - högre utbildning inom språkvetenskap.
  Om man följer samma logik, då kan jag tänka mig att man kan med utbildning i personalvetenskap få jobb som studievägledare på de institutioner där man utbildar blivande personalvetare.
  ***
   Inom alla kunskapsområden kan man sikta på att bli en forskare. Då söker man utbildningar på avanceradnivå - företrädesvis masterprogrammet (eller magister, som är kortare, endast 1 år - på heltid) och försöker sedan komma in på forskarutbildningen, få en doktorandtjänst. "På vägen till yrket Forskare" kan man bli Högskolelärare eller så kombinerar man forskning med undervisning på högskolenivå (de jobben är mycket eftertraktade, alltså Mycket svårt att få jobb).

  Både personalvetare och SYV kan få jobb som utredare på myndigheter eller som arbetsförmedlare eller som rekryterare, jobbcoacher, medarbetare i olika projekt mm och m.fl.
  Det är inte ovanligt att både personalvetare och SYV jobbar t.ex som utredare på FK (och gör samma jobb för samma lön).
  Men det kan finnas kommuner eller enskilda arbetsgivare (t.ex en fristående gymnasieskola) som bestämmer att man endast anställer SYV med examen från SYV-programmet (men även då - om det ej finns möjlighet att få tar på en person med den kompetensen, anställs ngn annan och det kan t.ex vara personalvetare, lärare eller ngn med en annan högskoleutbildning). 
  Mycket beror på de lokala bestämmelser och på hur situationen på arbetsmarknaden är just då när du söker jobb. Även dina andra kompetenser som t.ex språkkunskaper, tidigare arbetslivserfarenhet, om du har körkort - kan spela avgörande roll för möjlighet till anställning.

  • : Tusen tack för ditt svar, det hjälpte mig jättemycket! En till fråga bara, kan man som personalvetare jobba som syv på en grundskola?

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga