Klara 21 år
  Hej!
  Om man vill läsa teknisk basår, hur mycket kommer man behöva vara i skolan då? Dvs hur mycket obligatoriska lektioner, laborationer m.m är det? Finns det möjlighet att plugga hemma och sedan bara komma på tentorna och laborationerna?

  1 Svar

  Milla SYV SYV på FrågaSYV

  Hej Klara;
  tekniska basår kan finnas i olika studieformer: högskola/universitet, komvux och folkhögskola. Det kan inte uteslutas att det går att hitta basår som är på distans: "med Obligatoriska träffar" eller "distans utan träffar". eller i alla fall utan Obligatoriska träffar.
  "Närvaro" brukar man inte ta på vuxnastuderande; i alla fall inte så noga med det. Tanken är att man som vuxen tar eget ansvar och är med på föreläsningar, laborationer, seminarier och prov - av egen kraft, för att man vill eller för att man känner att man behöver det för att klara av sina studier.
  Det är högre chans att få högre betyg (och bättre kunskaper) om man deltar i allt som erbjuds. Det är illa nog att man kan bli tvungen att missa skoldagar pga t.ex sjukdom.
  Att på förhand planera missa delar av undervisningen kan inte vi rekommendera.
  Vi rekommenderar att i fall man kom in på "bunden"-utbildning, alltså inte distans, att man i så fall deltar i allt som det går att delta i; detta för att få bättre kunskaper och högre betyg då följer med, hoppas vi.
  På "lektioner"/föreläsningar är det mycket möjligt att läraren säger ngt. viktigt som ej går att hitta i läroböcker. Läraren kan inte tänka på att även skriva det viktiga till alla studerande t.ex via e-post, det kan bli mycket skrivandetimmar i så fall, så hinner du då inte läsa det i alla fall...
  Hur som helst, så rekommenderar vi att inte planera för "skolk", utan planera för att delta i allt som erbjuds inom varje kurs.

  Hur schemat set ut?
  Om man läser tekniskt basår på högskolenivå, så kan man ha hela dagar i skolan, halva dagar i skolan (för- eller eftermiddag), inläsningsdagar och lektionsfria-veckor (inför tentamina); hur allt detta fördelas - kan ändras med kort varsel, ex. pga lärarens sjukdom och andra omständigheter. Man brukar få schemat för några veckor framåt, men sedan kan ändringar i schemat ske. Aktiviteterna brukar vara förlagda mellan kl.8 och 17.00 på vardagar (kontorstid). Men grupparbeten och läxläsning kan man göra när som på dygnet.
  Ang.Grupparbete - om grupparbeten ingår, då får man försöka komma överens i gruppen när man ska träffas och man kan kanske "träffas" via telefon/Skype.
  Vänligen
  Milla

  Frågor och svar

  Hittar du inte din fråga?

  Skapa en ny fråga